Sobota, 19 września 2020
imieniny: Januarego, Konstancji, Teodora

Strona główna

Zebrania sprawozdawcze jednostek OSP w Jagodnem i w Tychowie Starym

10.03.2019 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Zebrania sprawozdawcze jednostek OSP w Jagodnem i w Tychowie Starym zakończyły spotkania strażaków podsumowujące ubiegły rok.

 

 

 

Pierwsi spotkali się 9 marca 2019r. strażacy z Jagodnego.
Ich jednostka liczy 32 członków zwyczajnych i 2 honorowych. W szeregach strażaków są 3 kobiety. W ubiegłym roku druhowie z Jagodnego 4 razy gasili pożary. Brali udział w uroczystościach pariotyczno-religijnych. Społecznie porządkowali otoczenie remizy, w której ma być wymieniony dach i mają być ocieplone ściany. Budynek poddany zostanie termomodernizacji. Jednostka pozyskała w ubiegłym roku kilka sztuk drobnego sprzętu w tym torbę ratowniczą. Sprawozdanie z działań w ubiegłym roku przedstawiła prezes jednostki Renata Witkowska.

Obecna na zebraniu Renata Wziątek, reprezentująca Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi RP Klub „Dar Serca” ze Skarżyska-Kamiennej,  odczytała list gratulacyjny przesłany przez radę klubu i prezesa klubu Stanisława Pisarczyka, kierowany do członków obchodzącej w tym roku 85-lecie istnienia jednostki OSP w Jagodnem. Przekazała go na ręce prezes Renaty Witkowskiej. Jednostka OSP w Jagodnem od wielu lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Honorowych Dawców Krwi RP Klub „Dar Serca” w Skarżysku i ma w swoich szeregach zasłużonych krwiodawców.

Druh Marcin Witkowski otrzymał z rąk prezesa Tadeusza Sobczyka brązowy medal "Za zasługi dla Pożarnictwa".

Na zebraniu strażacy podjęli decyzję o uzupełnienie składu zarządu jednostki. Z pełnionej funkcji zrezygnował dotychczasowy naczelnik Piotr Majewski. Jego miejsce zajął Sławomir Witkowski. Do zarządu wszedł Jarosław Janiec, który pełnił będzie funkcję sekretarza.

Dwie godziny po strażakach z Jagodnego na zebraniu sprawozdawczym spotkali się strażacy ochotnicy z Tychowa Starego. Wszystkich przybyłych do remizy OSP powitał prezes Władysław Surdy i przedstawił sprawozdanie.

Jednostka liczy 42 członków, w tym 4 kobiety i 2 członków honorowych. Przy jednostce działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. W 2018r. złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczony został Jan Myszka.

Jednostka w ubiegłym roku uczestniczyła w 19 akcjach ratowniczych, w tym 7 razy strażacy gasili pożary, 11 razy likwidowali miejscowe zagrożenia, a jeden alarm okazał się fałszywy. 2 razy wyjeżdżano poza teren gminy Mirzec. 2 razy druhowie uczestniczyli w ćwiczeniach: na złomowisku w Marcinkowie i w PKC w Starachowicach.

Strażacy z Tychowa Starego uczestniczyli w zawodach powiatowych. Zarówno seniorzy jak i młodzież z MDP zajęli w nich drugie miejsca. Jednostka aktywnie uczestniczyła w uroczystościach patriotycznych i religijnych. Do jednostki pozyskano w minionym roku drobny sprzęt taki jak ubrania specjalne, buty specjalne, rękawice, kominiarki, mundur wyjściowy i kurtkę strażacką.

Za środki z funduszu sołeckiego i ze środków gminy utwardzono kostką brukową plac manewrowy obok remizy. Z kolei ze środków funduszu inicjatyw lokalnych wykonano szereg drobnych prac remontowych remizy oraz sprzętu w jej otoczeniu. Z własnych środków zakupiono elementy wyposażenia kuchni i świetlicy.

Jednostka otrzymała także dotację z WORD w Kielcach na zabudowę podwozia samochodu marki MAN. Wkrótce strażacy dysponować będą nowoczesnym wozem bojowym.

Prezes Władysław Surdy, kończąc sprawozdanie, podziękował władzom gminy, samorządowi i pracownikom Urzędu Gminy w Mircu za dotychczasową współpracę i pomoc w realizacji wszelkich zamierzeń.

Jednostki z Jagodnego i Tychowa Starego otrzymały w trakcie inspekcji oceny bardzo dobre.
Za społeczne zaangażowanie w życie lokalnych społeczności podziękowali strażakom obecni na obydwu zebraniach: wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, przewodniczący Rady Gminy w Mircu Jan Zawisza, prezes ZG OSP RP Tadeusz Sobczyk, komendant gminny Paweł Staszałek i zastępca komendanta PSP w Starachowicach st. kap. Sławomir Zięba.

Na zebraniu w Jagodnem obecna była ponadto radna i jednocześnie sołtys Teresa Sieczka, a w Tychowie Starym radny Mirosław Niewczas, wicestarosta Dariusz Dąbrowski oraz sołtys Jan Myszka.

Druhowie poszczególnych jednostek udzielili zarządom absolutorium.

Tekst i foto: Jacek Rafalski

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl