Czwartek, 20 lutego 2020
imieniny: Leona, Ludomiła, Lubomira

Strona główna

Gmina dofinansuje sterylizację oraz kastrację psów i kotów

05.03.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał zarządzenie w sprawie ustalenia „Regulaminu dofinansowania do zabiegów sterylizacji lub kastracji psów i kotów na terenie gminy Mirzec w 2019 roku".

 

 

Zgodnie z regulaminem w  2019 roku gmina Mirzec dofinansuje 70% kosztów przeprowadzenia zabiegu sterylizacji lub kastracji zwierzęcia. 30% kosztów ma pokryć właściciel zwierzęcia bezpośrednio przed dokonaniem zabiegu w gabinecie lekarza weterynarii, z którym gmina zawarła umowę. Liczba dofinansowanych zabiegów jest limitowana wysokością środków przeznaczonych na to zadanie w budżecie gminy Mirzec na 2019 rok.

Celem wprowadzenia zarządzenia jest ograniczenie populacji zwierząt, a  co za tym idzie zapobieganie bezdomności psów i kotów trafiających do schronisk a także edukacja społeczeństwa i promowanie prawidłowych postaw i zachowań w stosunku do zwierząt domowych. O skorzystanie z dofinansowania mogą ubiegać się osoby fizyczne z terenu gminy Mirzec. Warunkiem skorzystania z dofinansowania jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku. W roku kalendarzowym właściciel lub opiekun kilku zwierząt może ubiegać się o przyznanie dofinansowania do sterylizacji lub kastracji maksymalnie dwóch zwierząt, przy czym dla każdego zwierzęcia trzeba złożyć odrębny wniosek. O kolejności przeprowadzania zabiegów decyduje kolejność zgłoszeń, czyli data złożenia wniosku. Jeśli lekarz weterynarii uzna, że zwierzę nie może być zakwalifikowane do zabiegu i w związku z tym zwierzę zostanie wykluczone z kolejki, na jego miejsce zostanie zakwalifikowane kolejne zwierzę, które wcześniej nie znalazło się na liście w wyniku przekroczenia limitu dofinansowania zabiegów.

Ważne!

Dofinansowanie dotyczy zwierząt powyżej szóstego miesiąca życia, kwalifikujących się do zabiegu i znieczulenia ogólnego. Dofinansowanie obejmuje badanie lekarskie, rozpoznanie wieku zwierzęcia, przeprowadzenie zabiegu w znieczuleniu ogólnym i podanie leków.

Dofinansowanie nie dotyczy innych zabiegów przeprowadzanych przez lekarzy weterynarii takich jak: odrobaczenie, odpchlenie, szczepienia, opieka stacjonarna po wykonanym zabiegu, dodatkowe leczenia w  razie powikłań wynikających z samookaleczenia zwierzęcia, będącego wynikiem niedopilnowania przez właściciela, zapewnienia kaftanika pooperacyjnego czy kołnierza dla zwierzęcia na czas transportu do gabinetu lekarza i z powrotem do domu.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest rzeczywiste wykonanie zabiegu w gabinecie weterynaryjnym.

Psy poddane kastracji lub sterylizacji zostaną obowiązkowo oznakowane za pomocą czipu, o ile zwierzę nie zostało oznakowane chipem wcześniej.

Cennik

Koszty poniesione przez właściciela zwierzęcia będą wynosiły odpowiednio:

sterylizacja suki małej – 27 złotych;

sterylizacja suki średniej – 33 złote;

sterylizacja suki dużej – 39 złotych;

sterylizacja kotki – 24 złote;

kastracja psa – 18 złotych;

kastracja kota – 15 złotych.

Podane ceny są cenami brutto. Właściciele psów i kotów z terenu gminu Mirzec, którzy chcą otrzymać dofinansowanie do wykonania zabiegu, powinni złożyć wniosek w Urzędzie Gminy w Mircu, w pokoju 314, a następnie umówić termin wykonania zabiegu z lekarzem weterynarii wyznaczonym przez gminę. Kontakt do lekarza zostanie przekazany w Urzędzie Gminy w Mircu.

Wzór wniosku na dofinansowanie sterylizacji lub kastracji psa/kota
Regulamin dofinansowania do zabiegów sterylizacji lub kastracji psów i kotów na terenie gminy Mirzec w 2019 roku

Tekst: Urząd Gminy w Mircu

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn tel. (041) 27 67 171 wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 marta.ziomek@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn Tel. (041) 27 67 174 wanda.wegrzyn@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl