Piątek, 3 lipca 2020
imieniny: Anatola, Jacka, Ottona

Strona główna

Szkoły w Tychowie Starym i Jagodnem do termomodernizacji!

28.02.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie skarbnik gminy Mirzec Wandy Węgrzyn podpisał umowy na prace termomodernizacyjne w Szkołach Podstawowych w Tychowie Starym i Jagodnem.

Podpisanie umów odbyło się w środę 27 lutego w Urzędzie Gminy w Mircu. Obecni podczas podpisania umowy byli Ryszard Nowak, kierownik Referatu Inwestycji, Agnieszka Kukla z Referatu Inwestycji, Beata Witkowska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym, Beata Stefańska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Jagodnem oraz przedstawiciele firm, które zostały wybrane w postępowaniu przetargowym: Marek Wosztyl, właściciel Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo – Handlowego „Womax” z Radomia oraz Ryszard Augustyn, właściciel radomskiej firmy Topaz.

Prace w Szkole Podstawowej w Tychowie Starym zgodnie z umową będą kosztować 873.300 złotych. Firma Womax ma wykonać je do 15 sierpnia 2019 roku. W ramach umowy wymienione zostaną okna i drzwi zewnętrzne w budynku, ocieplone będą ściany oraz fundamenty, wykonana opaska wokół budynku. W zakresie prac jest także wymiana pieca na gazowy oraz systemu centralnego ogrzewania. Ocieplony zostanie strop nad nieogrzewanym poddaszem oraz zamontowana instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku.

Prace w Szkole  Jagodnem będą kosztować 693.804 złote. W ich zakresie jest docieplenie ścian, fundamentów oraz stropu nad nieogrzewanym poddaszem, ułożenie opaski wokół budynku a także wymiana instalacji centralnego ogrzewania i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu.

Wykonawcy mają przejąć place budowy w marcu. Roboty będą prowadzone w budynkach czynnych, dlatego prace szczególnie uciążliwe będą mogły być wykonywane po godzinie 15.30.

Termomodernizacja szkół w Jagodnem i Tychowie Starym to kontynuacja rozpoczętej w zeszłym roku szeroko zakrojonej inwestycji „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii” realizowanej przy wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w ramach „Poprawy efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”. Gmina otrzymała na ten cel 3.248.991,25 złotego.

W 2018 roku prace przeprowadzone zostały w budynkach szkół podstawowych w Osinach, Trębowcu, Tychowie Nowym i Małysznie. W 2019 roku prace w szkołach w Tychowie Starym, Jagodnem i Mircu (w Mircu modernizowana będzie szkoła wraz z Urzędem Gminy) zakończą realizację projektu.

Tekst i foto: Urząd Gminy w Mircu

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl