Środa, 5 sierpnia 2020
imieniny: Marii, Oswalda, Stanisławy

Strona główna

Zebrania sprawozdawcze jednostek OSP w Trębowcu i w Gadce

18.02.2019 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

W sobotę 16 lutego miały miejsce zebrania sprawozdawcze jednostek OSP w Trębowcu i w Gadce.

 

 

 

Pierwsi spotkali się strażacy w Trębowcu. Na zebranie oprócz miejscowych druhów przybyli także: wójt Mirosław Seweryn, prezes ZG OSP RP Tadeusz Sobczyk, komendant gminny Paweł Staszałek, zastępca komendanta PSP w Starachowicach st. kap. Sławomir Zięba oraz szacowni goście poseł Krzysztof Lipiec i przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś. Wśród druhów strażaków był także radny i zarazem sołtys Trębowca Stanisław Seweryn.

Na początku zebrania druhowie Grzegorz Lejzak i Krzysztof Książek zostali odznaczeni medalami „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Pierwszy z druhów otrzymał medal brązowy, a drugi srebrny. Odznaczenia strażakom wręczyli prezes Tadeusz Sobczyk i st. kap. Sławomir Zięba.

Ze sprawozdania przedstawionego przez prezesa jednostki Sławomira Paszkowskiego zgromadzeni dowiedzieli się, że w Trębowcu jest 28 druhów, w tym 3 honorowych. W 2018 r. strażacy 16 razy brali udział w różnorodnych akcjach: 8 razy gasili pożary, 5 razy likwidowali miejscowe zagrożenia, 2 razy brali udział w ćwiczeniach, a 1 wyjazd miał charakter gospodarczy.

Strażacy poczynili szereg zakupów, kupili m.in.: kosiarkę do trawy, koszulki i czapki dla MDP, radiostację, 3 hełmy i kominiarki, zestaw ratownictwa medycznego, klucze do łączników węży, wykaszarkę, gaśnicę do kuchni, wycior do kominów oraz drobny sprzęt kuchenny. Z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego strażacy otrzymali pompę pływającą „Niagarę”.

Prezes Sławomir Paszkowski podziękował za wszelką pomoc władzom gminy, Komendzie PSP w Starachowicach, sołtysowi wsi oraz Radzie Sołeckiej Trębowca.

Na koniec ubiegłego roku jednostka dysponowała środkami w wysokości 1823,94zł.

Głos zabierali również przybyli goście. Wójt Mirosław Seweryn, poseł Krzysztof Lipiec i przewodniczący Andrzej Pruś podziękowali druhom strażakom za społeczną pracę na rzecz lokalnej społeczności. Zarząd otrzymał absolutorium.

Dwie godziny później zebranie sprawozdawcze odbyło się w remizie w Gadce. Prezes Ireneusz Zagajny powitał na nim wójta Mirosława Seweryna, przewodniczącego Rady Gminy w Mircu Jana Zawiszę, prezesa ZG OSP RP Tadeusza Sobczyka, komendanta gminnego Pawła Staszałka, zastępcę komendanta PSP w Starachowicach st. kap. Sławomira Ziębę oraz posła Krzysztofa Lipca, przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzeja Prusia, radnych z Gadki Sylwię Błach i Marcina Drabika.

Następnie dh Ireneusz Zagajny przedstawił sprawozdanie z działań jednostki w ubiegłym roku.

Jednostka w Gadce liczy 39 członków zwyczajnych. 24 druhów może brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczych. Przy jednostce działa Młodzieżowa Drużyna Ratownicza licząca 9 członków. Strażacy z Gadki brali udział w 12 akcjach ratowniczych: 9 razy gasili pożary i 3 razy likwidowali miejscowe zagrożenia. 3 wyjazdy miały charakter gospodarczy. Jednostka uczestniczyła w ćwiczeniach kompanii powiatowej. Na powiatowych zawodach  MDP chłopięca drużyna z Gadki zajęła 5 miejsce. Seniorzy w zawodach powiatowych zajęli miejsce 6. W minionym roku w remizie wyremontowane zostały bramy garażowe i zakupiono drobny sprzęt: hełm, 2 pary butów strażackich, 2 komplety ubrań.

Na koniec ubiegłego roku jednostka miała w kasie i na koncie 487,62 zł.

Głos zabierali również przybyli na spotkanie goście. Wójt Mirosław Seweryn, poseł Krzysztof Lipiec i przewodniczący Andrzej Pruś podziękowali druhom strażakom za wszelkie działania czyniące życie w gminie Mirzec bardziej bezpiecznym. Zarząd otrzymał absolutorium. Radna Sylwia Gładyś zadeklarowała chęć wstąpienia w szeregi gadeckich strażaków.

Na obydwu zebraniach druhowie uczcili minutą ciszy pamięć zmarłych w ubiegłym roku strażaków.

Tekst i foto: Jacek Rafalski

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl