Sobota, 19 września 2020
imieniny: Januarego, Konstancji, Teodora

Strona główna

Trzy wnioski z gminy Mirzec rekomendowane do programu „Razem bezpieczniej”!

13.02.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Wszystkie złożone przez gminę Mirzec wnioski do programu „Razem bezpieczniej” otrzymały rekomendację do dofinansowania z rządowych pieniędzy.

Gmina Mirzec złożyła trzy wnioski do rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań imienia Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020. Wszystkie uzyskały rekomendację do dofinansowania zadań od Wojewódzkiego Zespołu do spraw realizacji tego programu.

Z całego województwa świętokrzyskiego do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach wpłynęło 59 projektów. Rekomendację po posiedzeniu komisji ds. oceny projektów otrzymały 24 projekty. Najwyżej ocenione wnioski znalazły się na liście przesłanej do Międzyresortowego Zespołu ds. Programu działającego przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, który po ocenie wniosków z poszczególnych województw przedłoży ministrowi do spraw wewnętrznych propozycję podziału rezerwy celowej zabezpieczonej na cele programu.

Gmina Mirzec wnioskowała o poprawę bezpieczeństwa  pieszych w sołectwie Osiny, poprawę bezpieczeństwa pieszych w sołectwie Trębowiec oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.

W ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w sołectwie Osiny” gmina Mirzec wnioskuje o 85.000 złotych. Projekt zakłada budowę aktywnych przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej i drogi wojewódzkiej. W ramach działań edukacyjnych zaplanowano przeprowadzenie szkoleń instruktażowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy przedmedycznej dla rolników oraz spotkań informacyjnych.

Projekt „Bezpieczeństwo pieszych w sołectwie Trębowiec” zakłada modernizację oznakowania pionowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z drogą gminną w Trębowcu i budowę aktywnego przejścia dla pieszych. Podobnie jak w przypadku projektu dotyczącego Osin planowane jest przeprowadzenie spotkań informacyjnych, instruktażu dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz szkoleń z pomocy przedmedycznej dla rolników. Wysokość kwoty wnioskowanej na realizację projektu to 50.000 złotych.

Gmina Mirzec wnioskuje także o 25.000 złotych na kolejny projekt „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na drogach gminnych”. W jego ramach na czterech drogach gminnych (Małyszyn – Krzewa, Mirzec Stara Wieś, Gadka Majorat i Poddąbrowa – Langiewicza – Malcówki) planowany jest montaż barier energochłonnych w miejscach szczególnie niebezpiecznych, doświetlenie tych miejsc, montaż barierek ochronnych z oznakowaniem oraz przeprowadzenie działań edukacyjnych w szkołach na terenie gminy Mirzec.

Tekst i foto: UG Mirzec

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl