Niedziela, 16 lutego 2020
imieniny: Danuty, Julianny, Daniela

Strona główna

Wybory sołtysów w Jagodnem i w Gadce

07.02.2019 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

W poniedziałek i wtorek wybierano sołtysów i rady sołeckie w Jagodnem i w Gadce.

 

 

 

Wybory sołtysów i rad sołeckich w gminie Mirzec potrwają do 18 lutego.

W miniony poniedziałek 4 lutego i wtorek 5 lutego wybierano sołtysów w Jagodnem i w Gadce. W obydwóch wsiach zebrania mające wyłonić wiejskie samorządy odbyły się w drugich terminach ze względu na zbyt małą frekwencję, choć trzeba stwierdzić, że zainteresowanie nimi było stosunkowo wysokie w porównaniu do roboczych zebrań wiejskich wspólnot. Obydwa spotkania poprowadził za zgodą lokalnych społeczności wyrażoną w głosowaniu wójt Mirosław Seweryn. Pomagali mu pracownicy Urzędu Gminy w Mircu i dyrektorzy szkół, gdzie zebrania zostały zorganizowane.

W Jagodnem spośród 462 uprawnionych do głosowania na wyborcze spotkanie przybyło 72 uprawnionych (15,58%). W tajnym głosowaniu wybrali oni na kolejną kadencję swą dotychczasową sołtys i zarazem radną Teresę Sieczkę, która otrzymała poparcie 55 osób. Wcześniej przedstawiła ona sprawozdanie z działalności wiejskiego samorządu w czasie minionych 4 lat.  Jej kontrkandydatka Kinga Kocia otrzymała 16 głosów.

Zebrani zdecydowali, aby Rada Sołecka Jagodnego liczyła z sołtysem 7 osób i aby rozdzielić funkcję sołtysa i przewodniczącego rady.

W skład Rady Sołeckiej Jagodnego weszli:
Sieczka Marian – przewodniczący,
Biernacka Agnieszka,
Derlatka Zofia,
Kawalec Alicja,
Kawalec Anna,
Sieczka Teresa - sołtys,
Tarabasz Wiesława.

Sołtys Teresa Sieczka podziękowała mieszkańcom Jagodnego za zaufanie i powierzenie jej funkcji sołtysa. Podziękowała też za współpracę starej radzie sołeckiej, na czele której stała Kinga Kocia.

W Gadce na 987 uprawnionych do głosowania w wyborach samorządu uczestniczyło 93 osoby (9,42%). Jadwiga Markiewicz, po 20 latach piastowania funkcji sołtysa, zrezygnowała z pełnienia obowiązków reprezentanta wsi. Za wieloletnią pracę podziękował jej wójt Mirosław Seweryn oraz radna Sylwia Błach, która wyraziła wdzięczność za współpracę dotychczasowej sołtys, radzie sołeckiej, radnym minionej kadencji Janowi Raczyńskiemu oraz Ireneuszowi Zagajnemu i dyrektor szkoły w Gadce Lidii Drożdżał.

W wyborach wystartowały 2 panie: Alicja Górska oraz Paulina Błach. Każda z nich przedstawiła się przybyłym na zebranie i przedstawiła krótko wizję swej społecznej działalności na rzecz Gadki.
Mieszkańcy wsi zdecydowali, że sołtysem zostanie Alicja Górska – 61 głosów. Paulina Błach otrzymała – 27 głosów.

W skład 7-osobowej Rady Sołeckiej Gadki weszli:
Bilska Elżbieta – przewodnicząca,
Bidzińska Elżbieta,
Górska Alicja - sołtys,
Iwoła Mariusz,
Rafalski Jacek,
Strzelec Andrzej,
Zając Anna.

Na obydwóch spotkaniach był również czas na to, aby wójt Mirosław Seweryn omówił nowe zasady gospodarki odpadami oraz odpowiedział na pytania mieszkańców Jagodnego i Gadki.

Tekst i foto: Jacek Rafalski


 

 

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn tel. (041) 27 67 171 wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 marta.ziomek@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn Tel. (041) 27 67 174 wanda.wegrzyn@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl