Czwartek, 13 sierpnia 2020
imieniny: Diany, Hipolita, Kasjusza

Strona główna

Zaproszenie na zebrania w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich

01.02.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Wójt Gminy Mirzec  Mirosław Seweryn zaprasza mieszkańców sołectw gminy Mirzec na zebrania w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich. Harmonogram i porządek spotkań poniżej.

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie zebrania, powitanie gości i poinformowanie o celu zebrania.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Omówienie roli organów sołectwa.
 5. Sprawozdanie sołtysa i rady sołeckiej z działalności w minionej kadencji.
 6. Wybór przewodniczącego zebrania lub powierzenie tej roli wójtowi gminy.
 7. Ustalenie czy sołtys będzie pełnił również funkcję przewodniczącego rady sołeckiej.
 8. Ustalenie składu liczbowego rady sołeckiej.
 9. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 10. Zgłaszanie kandydatów na sołtysa.
 11. Przeprowadzenie wyborów i ogłoszenie wyników głosowania.
 12. Zgłaszanie kandydatów na członków rady sołeckiej.
 13. Przeprowadzenie wyborów i ogłoszenie wyników głosowania.
 14. Zakończenie obrad.

Klauzula informacyjna na przetwarzanie danych osobowych dla Uczestników zebrania sołeckiego w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w gminie Mirzec.

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl