Piątek, 14 grudnia 2018
imieniny: Alfreda, Izydora, Alfredy

Aktualności

Będzie nowy wóz dla strażaków. Jest dofinansowanie

30.11.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Gmina Mirzec otrzymała 550 tys. dofinansowania do zakupu średniego samochodu ratowniczo–gaśniczego dla OSP w Mircu.

 

 

 

Samochód zostanie zakupiony w 2019 roku, a umowa na dofinansowanie projektu „Poprawa funkcjonowania systemu ratowniczo–gaśniczego i przeciwdziałanie zagrożeniom w gminie Mirzec poprzez zakup nowego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Mirzec” pomiędzy marszałkiem województwa świętokrzyskiego Adamem Jarubasem i wójtem gminy Mirzec Mirosławem Sewerynem podpisana została na początku listopada 2018 roku w Kielcach.

Zgodnie z umową gmina Mirzec otrzyma na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków 553.500 złotych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przekazana kwota stanowić będzie 75% wartości kosztów kwalifikowanych zakupu. Gmina Mirzec z własnego budżetu w 2019 roku dołoży 184.500 złotych (25% kosztów). Całkowita wartość projektu wynosi 739.500 złotych. Samochód ma zostać zakupiony do 30 września 2019 roku.

Tekst: Urząd Gminy w Mircu
Foto: PSP w Starachowicach


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn tel. (041) 27 67 171


Sekretarz gminy

Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn Tel. (041) 27 67 174

Adres Urzędu Gminy w Mircu

ug_mirzec@poczta.onet.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski - admin@
mirzec.pl