Piątek, 21 lutego 2020
imieniny: Eleonory, Kiejstuta, Fortunata

Strona główna

I sesja Rady Gminy w Mircu. Wójt i radni po ślubowaniu

24.11.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Odebranie przez radnych i wójta gminy zaświadczeń o wyborze, ślubowanie radnych i wójta oraz ustalenie składów osobowych stałych komisji Rady Gminy w Mircu były głównymi punktami obrad I sesji Rady Gminy w Mircu w kadencji 2018 – 2023.

 


Pierwsze posiedzenie Rady Gminy Mirzec w kadencji 2018 – 2023 odbyło się 22 listopada 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Mircu. Zgodnie z wymogami prawnymi obrady były transmitowane na żywo w Internecie.

Sesję otworzył i poprowadził do czasu wyboru nowego przewodniczącego radny senior Stanisław Seweryn, który przywitał radnych, zaproszonych gości oraz podziękował za zaszczyt poprowadzenia obrad. Jako pierwsza głos zabrała przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Małgorzata Spadło. Przewodnicząca przedstawiła wyniki wyborów na radnych Rady Gminy w Mircu, po czym wręczyła radnym zaświadczenia o wyborze. Następnie przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej  Małgorzata Spadło przedstawiła wyniki wyborów na wójta i wręczyła zaświadczenie o wyborze Mirosławowi Sewerynowi, który w pierwszej turze wyborów na wójta zdobył 92,16 procenta głosów.

- Szanowni Państwo Radni, jest mi niezmiernie miło, że mogę za państwa pośrednictwem zwrócić się do wszystkich mieszkańców gminy Mirzec z ogromnymi wyrazami wdzięczności i podziękowaniami za to, że w dniu 21 października tak licznie wzięli udział w wyborach. Pragnę też gorąco podziękować za zaufanie dla mojej osoby. Myślę, że jest to nie tylko ocena mojej pracy w niepełnej poprzedniej kadencji, ale też ogromny mandat zaufania. Nie byłoby tego zaufania, gdyby nie wiele osób, które pomagały prowadzić szereg inwestycji. Chciałbym podziękować radnym gminy z przewodniczącą Rady Gminy w Mircu Agnieszką Idzik–Napiórkowską, sołtysom, pracownikom Urzędu Gminy w Mircu, kierownikom referatów, dyrektorom szkół i jednostek organizacyjnych gminy. Myślę, że w kolejnych latach współpraca będzie się równie dobrze układać, abyśmy wspólnie mogli skutecznie dbać o interesy mieszkańców gminy Mirzec. Ze swojej strony deklaruję z całego serca i wszystkich sił pracować dla dobra naszej gminy – powiedział Mirosław Seweryn, wójt gminy Mirzec.

Wójt pogratulował też radnym sukcesu w wyborach, po czym radny senior ogłosił przeprowadzenie wyborów na przewodniczącego Rady Gminy w Mircu. Zgłoszono tylko jedną kandydaturę Jana Zawiszy, który w tajnym głosowaniu uzyskał wymaganą liczbę głosów i objął stanowisko przewodniczącego. Prowadzący obrady Stanisław Seweryn pogratulował wyboru Janowi Zawiszy i zaprosił go do zajęcia miejsca za stołem prezydialnym. Jan Zawisza podziękował za wybór i zadeklarował, że z radą będzie pracował dla dobra całej gminy i harmonijnego rozwoju każdej miejscowości. Wiceprzewodniczącą rady została Agnieszka Idzik–Napiórkowska, która była jedyną kandydatką na to stanowisko.

Kolejnym punktem obrad było złożenie ślubowania przez wójta gminy Mirzec.
- Obejmując urząd Wójta Gminy Mirzec uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy Mirzec. Tak mi dopomóż Bóg – powiedział wójt Mirosław Seweryn.

Podczas obrad I sesji Rady Gminy w Mircu ustalone zostały też składy stałych Komisji Rady Gminy oraz wybrani ich przewodniczący. W Komisji Budżetu pracować będą: Sylwester Spadło – przewodniczący, Radosław Gralec, Marian Stompor, Sylwia Błach, Mieczysław Strycharski i Piotr Kruk. W Komisji Rolnej i Rozwoju Gminy zasiadają: Marcin Gwóźdź – przewodniczący, Stanisław Seweryn, Marcin Drabik i Jan Zawisza. W skład Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury wchodzą Anna Kawalec – przewodnicząca, Agnieszka Idzik–Napiórkowska, Kazimierz Kozieł, Sylwia Błach, Teresa Sieczka i Mirosław Niewczas. W Komisji Skarg, Wniosków, Petycji pracować będą Teresa Sieczka – przewodnicząca, Anna Kawalec i Marcin Drabik. W skład Komisji Rewizyjnej weszli Kazimierz Kozieł – przewodniczący, Marcin Gwóźdź i Marian Stompor.

Następna sesja Rady Gminy w Mircu – już robocza – odbędzie się 30 listopada o godzinie 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Mircu.

Tekst: Urząd Gminy w Mircu
Foto: Jacek Rafalski, Urząd Gminy w Mircu

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn tel. (041) 27 67 171 wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 marta.ziomek@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn Tel. (041) 27 67 174 wanda.wegrzyn@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl