Poniedziałek, 12 listopada 2018
imieniny: Renaty, Witolda, Czcibora

Strona główna

Trzy gminne drogi do remontu za kwotę ponad 2 milionów złotych

08.11.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Trwa remont trzech dróg w gminie Mirzec. Dzięki rządowej dotacji w wysokości 80% całości kosztów, przy udziale pieniędzy z budżetu gminy Mirzec, nową nawierzchnię będą mieć drogi: Małyszyn Górny – Krzewa, w Gadce Majoracie i w Mircu Starej Wsi.

 

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał umowy z wykonawcami remontów trzech gminnych dróg. Umowy z wykonawcami prac na drogach Małyszyn – Krzewa i w Gadce Majoracie zostały podpisane w środę 31 października, a umowa z wykonawcą remontu drogi w Mircu Starej Wsi w środę 7 listopada. Wykonawcy przejęli place budów. W Gadce Majoracie i na drodze Małyszyn – Krzewa roboty już trwają, a remont drogi na Krzewę jest mocno zaawansowany.

Drogę o długości 1050 metrów z Małyszyna Górnego w kierunku Krzewy remontuje starachowicka firma Budromost. Zgodnie z umową, którą z wójtem gminy Mirzec Mirosławem Sewerynem podpisał Ryszard Wojton, prezes Budromostu, firma wykona prace za 411.877 złotych. Zakres prac obejmuje frezowanie starej nawierzchni, wymianę nawierzchni wiążącej i ścieralnej na całej długości drogi, odtworzenie poboczy z tłucznia po obu stronach drogi, oczyszczenie przepustu z namułu oraz częściowy remont rowów i skarp.

Drogę w Gadce Majoracie o długości 700 metrów wyremontuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Karol Cieśla z Chybic. Pracownicy firmy sfrezują starą nawierzchnię, wymienią warstwę wiążącą i ścieralną na całej długości drogi, odtworzą pobocza i zjazdy na posesje, przepusty pod zjazdami oraz istniejące rowy. Wyregulowane zostaną też korytka odwadniające. Koszt tych prac to 950.944 złote.

Drogę w Mircu Starej Wsi wyremontuje Zakład Robót Drogowych Włodzimierz Olszewski ze Skarżyska – Kamiennej. Podobnie jak w przypadku drogi w Gadce Majoracie na drodze łączącej Małyszyn z Krzewą sfrezowana zostanie stara nawierzchnia, ułożone będą nowe warstwy asfaltu: wiążąca i ścieralna. Odtworzone zotaną rowy na całej długości drogi, odtworzone przepusty pod zjazdami oraz wyregulowane korytka odwadniające. Koszt prac na 411 metrowym odcinku drogi to 684.760 złotych.

Tekst i foto: Urząd Gminy w Mircu

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn tel. (041) 27 67 171


Sekretarz gminy

Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173

Przewodnicząca Rady Gminy w Mircu
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Jan Zawisza

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn Tel. (041) 27 67 174

Adres Urzędu Gminy w Mircu

ug_mirzec@poczta.onet.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski - admin@
mirzec.pl