Poniedziałek, 17 lutego 2020
imieniny: Donata, Łukasza, Zbigniewa

Strona główna

Ostatnia sesja Rady Gminy. Podsumowania i podziękowania

19.10.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Uroczysty charakter miała druga część nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Mircu, która odbyła się w piątek 19 października. Pierwsza część sesji miała charakter czysto roboczy. Radni między innymi wysłuchali sprawozdania wójta z prac pomiędzy sesjami, składali interpelacje, przyjęli cztery uchwały. Po krótkiej przerwie przyszedł czas na podsumowania.

 

Jako pierwszy głos zabrał wójt gminy Mirosław Seweryn, który na wstępie poprosił radnych o uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłego w 2015 roku wójta Bogusława Nowaka. Następnie wójt Mirosław Seweryn podsumował mijającą kadencję, w szczególności przeprowadzone inwestycje oraz działania na rzecz aktywizacji społeczeństwa. Wójt podziękował za pracę radnym z przewodniczącą Rady Gminy Agnieszką Idzik – Napiórkowską na czele, Dariuszowi Stachowiczowi pełniącemu obowiązki wójta od czerwca 2015 roku do marca 2016 roku, sołtysom, dyrektorom szkół, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy, kierownikom referatów Urzędu Gminy w Mircu oraz pracownikom UG Mirzec. Podziękowania za wspólne lata pracy złożyli radni Marcin Driański i Marek Kukiełka, którzy nie kandydują w wyborach samorządowych.

Obecni na sesji radni otrzymali od wójta Mirosława Seweryna i przewodniczącej Agnieszki Idzik - Napiórkowskiej pamiątkowe statuetki oraz „Wielką księgę patrioty”. Upominki odebrali: Jan Raczyński, Marcin Driański, Jan Myszka, Sylwester Spadło, Jan Zawisza, Marek Kukiełka, Teresa Sieczka, Stanisław Seweryn, Kazimierz Kozieł, Robert Gralec, Ireneusz Zagajny, Radosław Gralec i Piotr Kruk. Statuetkę z rąk przewodniczącej Rady Gminy Agnieszki Idzik-Napiórkowskiej odebrał wójt gminy Mirosław Seweryn, który z kolei przekazał okolicznościowe upominki pani przewodniczącej. Statuetki dla nieobecnych Dariusza Stachowicza i radnego Radosława Koniarza zostaną dostarczone w późniejszym terminie.

„Wielkie Księgi Patrioty odebrali także sołtysi: Jadwiga Markiewicz, Jadwiga Matysek, Iwona Stępień, Tadeusz Chojnacki, Marian Stompor, Roman Stompór. Albumy trafiły także do rąk dyrektorki Ośrodka Zdrowia Elżbiety Tuni – Niewczas, dyrektorki Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Mirzec Doroty Tomaszewskiej, oraz dyrektorek szkół i przedszkoli: Alicji Raczyńskiej, Renaty Koriat, Katarzyny Rychlik, Beaty Stefańskiej, Lidii Drożdżał, Anety Borowskiej, Krystyny Tomkowskiej, Beaty Witkowskiej i Zofii Siwiec.

„Wielkimi Księgami Patrioty” uhonorowani zostali pracownicy Urzędu Gminy w Mircu: sekretarz Marta Ziomek, skarbnik Wanda Węgrzyn, kierowniczka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Grażyna Potrzeszcz, kierowniczka Centrum Usług Wspólnych Agata Mundzik, kierownicy referatów: Anna Piątek, Ryszard Nowak, Łukasz Zaręba i Magdalena Szara – Słyk z Biura Rady.

Sesję zakończyło wspólne zdjęcie radnych, sołtysów, wyróżnionych pracowników Urzędu Gminy oraz zaproszonych gości.

 

Tekst i foto: Urząd Gminy w Mircu


 

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn tel. (041) 27 67 171 wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 marta.ziomek@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn Tel. (041) 27 67 174 wanda.wegrzyn@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl