Czwartek, 13 sierpnia 2020
imieniny: Diany, Hipolita, Kasjusza

Aktualności

Podsumowanie mijającej kadencji gminnego samorządu, cz. III - inwestycje w bezpieczeństwo

19.10.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Inwestycje

Dwa nowe wozy bojowe, inwestycje w budynki strażnic i zakupy sprzętu ratunkowego to główne kierunki inwestycji w podniesienie poziomu bezpieczeństwa w gminie Mirzec.

 

 


W ciągu ostatnich 2,5 roku gmina Mirzec wydatkowała ponad 3,1 miliona złotych na poprawę bezpieczeństwa. Duża część tej kwoty to pieniądze pozyskane.
Gmina Mirzec systematycznie dba o zapewnienie stanu bezpieczeństwa poprzez zakupy sprzętu ratunkowego, szkolenia dla strażaków ochotników, organizację ćwiczeń. Warto podkreślić, że inwestycje w budynki, sprzęt i ludzi dotyczą wszystkich miejscowości, w których działają Ochotnicze Straże Pożarne.

Mirzec
W 2017 roku w ramach funduszu sołeckiego dla mieszkańców sołectwa Mirzec II za 28.904 złote zakupionych zostało 199 czujników czadu.
W 2018 roku strażacy ochotnicy otrzymali zestaw ratunkowy ratownictwa medycznego i defibrylator zakupione w ramach dofinansowania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości. Z tego programu skorzystały jeszcze cztery jednostki OSP w gminie. Realizacja programu kosztowała 37.422 złote, wkład gminy to zaledwie 378 złotych.
Od stycznia 2018 roku gmina Mirzec znów ma posterunek policji. Na ten cel zaadaptowano część pomieszczeń na parterze Urzędu Gminy. Kosztami podzieliły się gmina Mirzec i Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach. Koszt adaptacji pomieszczeń wyniósł 105.000 złotych. W Mircu pracuje 5 policjantów, którzy dysponują jednym radiowozem. Posterunek w Urzędzie Gminy to siedziba tymczasowa, Komenda Wojewódzka Policji w planach ma budowę swojego budynku w centrum Mirca.

Gadka
W 2018 roku strażacy ochotnicy otrzymali zestaw ratunkowy ratownictwa medycznego z deską Kramera i defibrylator zakupione w ramach dofinansowania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości.

Jagodne
W 2016 roku za 9.200 złotych wykonano dokumentację dotyczącą remontu sanitariatów w OSP w Jagodnem. Remont przeprowadzono w 2017 roku. Wyremontowano sanitariaty,  przeniesiono elektryczną tablicę rozdzielczą i zamontowano dwa klimatyzatory z funkcją grzania. Prace kosztowały 45.453 złotych. Gmina Mirzec pozyskała na ten cel 35.000 dofinansowania z dwóch źródeł: 20.000 złotych od samorządu województwa świętokrzyskiego i 15.000 złotych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Osiny
W 2016 roku w remizie OSP w Osinach przeprowadzony został remont posadzek w pomieszczeniach garażowych. Wymieniono także przewody elektryczne w garażu i tablicę bezpiecznikową energii elektrycznej. Prace kosztowały 25.804 złote.
W 2017 roku remontowany był dach remizy OSP w Osinach. Wymieniono pokrycie dachowe, skorodowane elementy więźby dachowej, zamontowano nowe orynnowanie, przeszkolony właz dachowy, wyremontowane zostały kominy.  Koszt prac to 55.712 złotych, 28.000 to dofinansowanie z Krajowego Systemu Ratowniczego. W październiku 2018 roku zakończył się kolejny etap remontu strażnicy. Wyremontowane zostały pomieszczenia na piętrze budynku. Powstały nowe sanitariaty, pomieszczenie socjalne, wymieniono instalację elektryczną, drzwi wewnętrzne. Koszt prac – 57.000 złotych, z czego 24.000 złotych to dofinansowanie z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Obecnie końćzy się drugi etap remontu, powstaje nowa sala spotkań, remontowane są klatki schodowe. Koszt – 71.706 złotych w połowie finansowany ze środków funduszu sołeckiego.
W 2018 roku strażacy ochotnicy otrzymali zestaw ratunkowy ratownictwa medycznego z szyną i deską Kramera zakupione w ramach dofinansowania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości.

Ostrożanka
W 2016 roku opracowana została dokumentacja dotycząca kompleksowego remontu i przystosowania także do innych celów strażnicy OSP w Ostrożance. Prace podzielono na dwa etapy. Efekt pierwszego to wymieniony dach, ocieplone i zaizolowane ściany, wymienione okna, wyremontowane: garaż, klatka schodowa, schody wejściowe i część pomieszczeń. Koszt - 627.450 złotych. Obecnie trwa drugi etap remontu, realizowanego w ramach przebudowy budynku wielofunkcyjnego w Ostrożance pod potrzeby Klubu Tradycji i Nowoczesności.  Jego koszt to 264.242 złote. 195.000 złotych na ten cel Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrożance pozyskało z Lokalnej Grupy Działania „Razem na Piaskowcu”. Efektem będą wyremontowane sale i sanitariaty na piętrze.
W maju 2018 roku strażacy z Ostrożanki otrzymali nowy samochód. To wóz marki Star, przystosowany do działań ratowniczo – gaśniczych, który pod koniec 2017 roku został wycofany ze służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach. Zakup nowego wozu dla zawodowych strażaków kwotą 100 tysięcy złotych dofinansowała gmina Mirzec.
W 2018 roku strażacy ochotnicy otrzymali zestaw ratunkowy ratownictwa medycznego z szyną i deską Kramera zakupione w ramach dofinansowania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości.
Również w 2018 roku za pieniądze z funduszu sołeckiego zagospodarowany został plac obok remizy w Ostrożance. Za 29.525 złotych wybudowane zostało nowe ogrodzenie z przęseł panelowych i utwardzony plac pod pojemniki na odpady komunalne.

Trębowiec
W 2017 roku zagospodarowano teren przed remizą OSP w Trębowcu. Za 5.750 złotych z funduszu sołeckiego wybudowany został chodnik dla pieszych, podjazd dla osób niepełnosprawnych i barierka przy wyjściu ewakuacyjnym.
Ochotnicza Straż Pożarna w Trębowcu złożyła wniosek „Bezpieczeństwo Gospodarstw Rolnych w sołectwie Trębowiec”. Wniosek został zakwalifikowany do finansowania, zrealizowanogo w 2018 roku. Ochotnicy dostali sprzęt i umundurowanie bojowe zakupione dzięki dofinansowaniu z Funduszu Składkowego Społecznego Ubezpieczenia Rolników. Wartość zakupów to 19.700 złotych, wysokość dofinansowania – 19.200 złotych.

Tychów Nowy
W 2016 roku opracowana została dokumentacja dotycząca kompleksowego remontu i przystosowania do nowych celów strażnicy OSP w Tychowie Nowym. W 2017 roku gmina otrzymała 500.000 złotych dofinansowania  z Regionalnego Programu Operacyjnego na projekt „Mirzec kulturą stoi – dbałość o działalność twórczą ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektów kultury wiejskiej z terenu gminy Mirzec” - Przebudowa budynku OSP na budynek wielofunkcyjny „NIWY” w Tychowie Nowym”. Od czerwca 2018 roku budynek jest w trakcie kompleksowej przebudowy. Skorzystają z niej również strażacy ochotnicy. Rozbudowany będzie garaż na samochód strażacki oraz wyremontowane pomieszczenia dla strażaków. Koszt całości przebudowy to 1.218.866 złotych. W budynku powstaną też sale, z których korzystać będzie społeczność wsi, w tym Koło Gospodyń Wiejskich „Tychowianie”.
W 2018 roku dzięki dotacjom i dofinansowaniom uzupełniano sprzęt w jednostce. Za 6.400 złotych kupiono pompę szlamową z wężami - 3997 złotych to dofinansowanie uzyskane z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Za 1830 złotych kupiono nowy sprzęt - 1757 złotych to dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 1140 złotych kosztowały nowe elementy umundurowania - 766 złotych to dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Tychów Stary
W 2017 roku dla jednostki OSP Tychów Stary zakupiony został samochód ciężarowy przeznaczony pod zabudowę pożarniczą. Samochód Star z 2002 roku z systemem ABS, nowym akumulatorem i ogumieniem kosztował 153.750 złotych.
W 2017 roku kupiono pompę szlamową z wężami za 6.440 złotych. 4790 złotych to dofinansowanie z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
W 2018 roku strażacy z Tychowa Starego otrzymali 200.000 złotych z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego na wykonanie zabudowy pożarniczej samochodu ciężarowego. Obecnie pojazd jest w trakcie montażu zabudowy.
W 2018 roku strażacy ochotnicy otrzymali zestaw ratunkowy ratownictwa medycznego zakupione w ramach dofinansowania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości.
W 2018 roku za 40.000 złotych z funduszu sołeckiego przed remizą OSP w Tychowie Starym powstał utwardzony plac manewrowy o powierzchni 405 metrów kwadratowych.

Tekst i foto: Urząd Gminy w Mircu


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl