Wtorek, 28 stycznia 2020
imieniny: Walerego, Radomira, Tomasza

Strona główna

Podsumowanie mijającej kadencji gminnego samorządu, cz. II - inwestycje drogowe

18.10.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Inwestycje

Remonty lub przebudowy 20 kilometrów dróg i 3,7 kilometra nowych linii oświetleniowych to wymierne efekty ostatnich 2,5 roku w sferze inwestycji drogowych.

 

 

W gminie Mirzec znajdują się drogi, które mają różnych właścicieli. Obowiązkiem gminy jest dbanie o stan dróg gminnych, jednak gmina w celu zapewnienia mieszkańcom jak najlepszych warunków oraz bezpieczeństwa partycypuje w kosztach remontów dróg, które mają innych właścicieli. Dzięki temu inwestycje mogą być wykonane szybciej. Należy podkreślić, że rokrocznie z budżetu gminy przeznaczane są kwoty na remonty doraźne dróg gruntowych i dróg o nawierzchni bitumicznej. Gmina finansuje też letnie i zimowe utrzymanie dróg – koszenie poboczy, sprzątanie pasów drogowych oraz odśnieżanie.

Mirzec
W 2016 roku przebudowana została gminna droga Mirzec Podborki – Mirzec Majorat. Powstało 1284 metry asfaltowej drogi. Inwestycja kosztowała 354.138 złotych, z czego 214.324 złote to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Także w 2016 roku za 16.789 złotych wyasfaltowany został 100-metrowy odcinek drogi w Mircu Majoracie. 14.022 złote kosztowało wykonanie nawierzchni asfaltowej na 80 metrach drogi w Mircu Czerwonej. 26.931 złotych kosztowała budowa 298 metrów linii oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Mirzec Poduchowne – Mirzec Korzonek. 40.000 złotych to koszt budowy 616 metrów linii oświetleniowej na odcinku Mirzec Malcówki – Mirzec Langiewicza. W 2017 roku wybudowano 150 metrów linii w Mircu Majoracie, dowieszono też oprawy oświetleniowe w centrum Mirca.
W 2017 roku przebudowana została droga dojazdowa o długości 600 metrów do gruntów rolnych Mirzec Podkowalów – Mirzec Podborki. Zadanie kosztowało 69.949 złotych, dofinansowanie z  Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wyniosło 30.000 złotych. W 2018 roku gmina otrzymała 30.000 złotych z Funduszu Ochrony Gruntów Ornych na kontynuację przebudowy drogi Mirzec Podkowalów – Mirzec Poduchowne. Do 31 października 2018 przebudowany ma zostać 600-metrowy odcinek drogi. Wysokość otrzymanego dofinansowania wynosi 30.000 złotych. Koszt budowy odcinka drogi to 83.492 złote.
Za 3.690 złotych w 2017 roku kupiono wiatę przystankową dla Mirca Malcówek.
9.655 złotych kosztowało opracowanie w 2016 roku dokumentacji projektowej przebudowy 900 metrów drogi od Mirca Podkowalowa do drogi powiatowej Mirzec – Skarżysko–Kamienna. W 2017 roku za kwotę 7.955 złotych opracowano projekt budowlany oświetlenia przy drodze gminnej Mirzec Podborki – Mirzec Majorat. Inwestycję tę wykonano w 2018 roku. 
Trwa przebudowa drogi gminnej od drogi 744 do Mirca Poduchownego. Powstanie chodnik dla pieszych, dwa parkingi i 385 metrów drogi. Koszt budowy 1.069.122 złote. Planowane zakończenie – 31 października 2018 roku.
Do końca października 2018 roku ma potrwać remont drogi z Mirca Poddąbrowy do Mirca Malcówek. Powstanie nowa nawierzchnia na długości 900 metrów, odmulone zostaną rowy. Koszt – 433.039 złotych.
Jeszcze w tym roku wyremontowane mają być trzy gminne drogi: Mirzec – Stara Wieś (441 metrów), Małyszyn – Krzewa (1050 metrów) i droga w Gadce Majoracie (700 metrów). Na początku października gmina Mirzec otrzymała promesę na 2.000.003 złote z pieniędzy rządowych na odbudowy dróg zniszczonych w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Gadka
W 2016 roku za kwotę 19.065 złotych opracowana została dokumentacja przebudowy drogi Gadka Kościół – Gadka Szkoła. Zadanie podzielono na etapy. W 2016 roku w ramach I etapu wykonano przebudowę drogi na odcinku od szkoły w kierunku zabudowań wraz z przebudową infrastruktury elektroenergetycznej. Długość przebudowanego odcinka 166 metrów, koszt 121.785 złotych.
W 2018 roku wybudowany został 138-metrowy odcinek chodnika dla pieszych od kościoła do cmentarza. Koszt budowy to 63.298 złotych. Obecnie trwa budowa 309 metrów drogi wzdłuż chodnika od skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku cmentarza. Koszt przebudowy 245.472 złote, planowane zakończenie prac – 15 listopada 2018 roku.
Jeszcze w 2018 roku ma zacząć się przebudowa prawie dwukilometrowego odcinka drogi powiatowej od skrzyżowania w Gadce do Szkoły Podstawowej w Jagodnem. Inwestorem jest powiat starachowicki, gmina Mirzec partycypuje w kosztach budowy, przeznaczając na ten cel 26 procent kosztów, czyli ponad 900 tysięcy złotych. W 2018 roku za pieniądze na usuwanie klęsk żywiołowych wyremontowane zostanie 700 metrów drogi w Gadce Majoracie. Gmina Mirzec otrzymała na ten cel promesę od wojewody.
W 2017 roku w Gadce Majoracie dowieszona została oprawa oświetleniowa.

Jagodne
W 2016 roku wykonano dokumentację przebudowy 321-metrowego odcinka drogi Jagodne – Stara Wieś. Koszt dokumentacji – 3.000 złotych. W 2017 roku droga została przebudowana. Koszt to 201.721 złotych.
W 2018 roku ma ruszyć remont drogi Gadka – Jagodne. Przebudowane zostanie prawie 2 kilometry drogi od skrzyżowania z drogą Mirzec – Skarżysko w Gadce do skrzyżowania koło szkoły w Jagodnem. Inwestorem jest powiat starachowicki. Gmina Mirzec partycypuje w kosztach budowy, przeznaczając na ten cel 26 procent kosztów, czyli ponad 900 tysięcy złotych.

Krzewa
W 2016 roku za 9.717 złotych opracowano dokumentację remontu 505 metrów drogi Krzewa - Ostrożanka.
Do 31 listopada wyremontowany ma zostać 1050-metrowy odcinek drogi z Małyszyna do Krzewy. Gmina Mirzec otrzymała promesę dofinansowania remontu z pieniędzy rządowych. Promesa dotyczy trzech dróg (oprócz odcinka Małyszyn – Krzewa remontowana będzie droga w Mircu Starej Wsi i Gadce Majoracie. Wysokość rządowego dofinansowania na remont trzech dróg wynosi 2 miliony złotych.

Małyszyn
W 2017 roku wykonano dokumentację budowy 105 metrów drogi dojazdowej do posesji w Małyszynie Dolnym. Koszt dokumentacji – 5.535 złotych. Droga jest w trakcie budowy. Powstanie droga z tłucznia o szerokości 3 metrów, z poboczami o szerokości 0,75 metra. Koszt prac 37.515 złotych, zakończenie robót – 31 października 2018.
W 2017 roku wykonano oświetlenie (16 opraw) na nowo wybudowanym odcinku linii o długości 690 metrów pomiędzy Małyszynem Dolnym i Małyszynem Górnym. Koszt – 53.000 złotych.

Osiny
W 2016 roku powstał 3,7 – kilometrowy odcinek drogi powiatowej Osiny – Mokra Niwa – Krupów – Trębowiec Duży do granicy województwa. Inwestycja rozpoczęła się od skrzyżowania przy Szkole Podstawowej w Osinach i w 2016 roku mieszkańcy Osin Mokrej Niwy mogli już korzystać z nowej drogi. Droga została wybudowana dzięki dofinansowaniu z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury na lata 2016 – 2019 (50% kosztów). Po jednej czwartej złożyły się samorządy gminy Mirzec i powiatu starachowickiego. W 2016 roku na ten cel z budżetu gminy Mirzec przeznaczono 637.322 złote.
W 2017 roku dzięki dofinansowaniu z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury na lata 2016 – 2019 przebudowany został 998-metrowy odcinek drogi gminnej w Osinach od kościoła do skrzyżowania. Koszt inwestycji to 1.716.536 złotych, wysokość dofinansowania wyniosła 803.329 złotych. Wybudowano nową drogę z chodnikami dla pieszych, krytymi rowami i zjazdami na posesje.
W 2016 roku wybudowano 427 metrów linii oświetleniowej przy drodze powiatowej Osiny Mokra Niwa. Koszt to 29.909 złotych. 56.389 złotych kosztowała budowa 595 metrów linii oświetleniowej na odcinku Osiny – Osiny Majorat. Zamontowano 18 opraw led. Inwestycję wykonano w 2017 roku.

Ostrożanka
W 2017 roku Ostrożankę i Tychów Nowy połączyła droga asfaltowa. To efekt przebudowy drogi powiatowej Tychów Nowy – Ostrożanka. Jej zakończenie planowane jest na koniec lutego 2019 roku. W planach jest wykonanie 3.367 metrów drogi z odwodnieniem, zjazdami na posesje, chodnikami dla pieszych. Inwestorem jest powiat starachowicki. Gmina Mirzec dofinansowuje budowę kwotą blisko 700 tysięcy złotych.
W 2017 roku wybudowano 190 metrów drogi w Ostrożance do młyna. Koszt – 36.636 złotych.

Trębowiec
W latach 2016 – 2018 w trzech etapach wybudowana została droga powiatowa Osiny – Mokra Niwa – Krupów – Trębowiec Duży do granicy województwa świętokrzyskiego. Ostatni etap, 353 metry drogi, wybudowano w tym roku. To odcinek od skrzyżowania w sąsiedztwie remizy w kierunku lasu. Droga została wybudowana dzięki dofinansowaniu Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury na lata 2016 – 2019 (50% kosztów). Po jednej czwartej złożyły się samorządy gminy Mirzec i powiatu starachowickiego. Gmina Mirzec z własnego budżetu na przebudowę całości drogi (blisko 6 kilometrów) przeznaczyła 1.400.925 złotych.
W 2018 roku wybudowano linię oświetleniową od Trębowca Małego do drogi 744, zawieszono 11 opraw led.

Tychów Nowy
Lata 2017 i 2018 to przebudowa drogi powiatowej od skrzyżowania przy remizie OSP do połączenia z drogą w Ostrożance. Powstaje 3.367 metrów nowej drogi, z odwodnieniem, zjazdami na posesje, chodnikami dla pieszych, wzmocnionymi rowami. Zakończenie prac zaplanowane jest na początek 2019 roku. Głównym inwestorem jest powiat starachowicki, a gmina Mirzec dofinansowuje budowę kwotą blisko 700 tysięcy złotych.
W 2016 roku za 31.119 złotych w Tychowie Nowym przebudowana została droga wewnętrzna o długości 170 metrów.

Tychów Stary
W 2016 roku przebudowana została droga dojazdowa do gruntów ornych Tychów Stary – Tychów Nowy. Efekt to 385 metrów nowej drogi. Koszt inwestycji to 35.000 złotych, przy czym 15.000 złotych to dofinansowanie samorządu województwa świętokrzyskiego.
W 2017 roku za 38.333 złote wykonano nakładkę asfaltową na 115 metrach drogi w Tychowie Starym.

Tekst i foto: Urząd Gminy w Mircu

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn tel. (041) 27 67 171 wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 marta.ziomek@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn Tel. (041) 27 67 174 wanda.wegrzyn@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl