Sobota, 19 września 2020
imieniny: Januarego, Konstancji, Teodora

Strona główna

Podsumowanie mijającej kadencji gminnego samorządu, cz. I - oświata

17.10.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Inwestycje

Szanowni Państwo!
6 marca 2016 roku powierzyliście mi zaszczytną funkcję wójta gminy Mirzec. Niebawem odbędą się kolejne wybory samorządowe. Czas na podsumowanie mijającej kadencji.

 

Jaka była ta kadencja? Z pewnością pełna niełatwych wyzwań i intensywnej pracy. W ciągu 2,5 roku pozyskaliśmy 21 milionów złotych spoza budżetu gminy. Te pieniądze zostały dobrze wykorzystane dla harmonijnego rozwoju całej gminy – nie tylko na projekty inwestycyjne, ale też edukacyjne i społeczne. Inwestowaliśmy w oświatę, infrastrukturę drogową i kanalizacyjną, bezpieczeństwo, projekty społeczne i kulturalne. Mam poczucie, że nie zaprzepaściliśmy żadnej szansy rozwoju dla gminy. Mam nadzieję, że również Państwo, Mieszkańcy postrzegają tę kadencję jako czas pozytywnych zmian w naszej Małej Ojczyźnie. Dziękuję za wzorową współpracę radnym Rady Gminy, sołtysom, dyrektorom instytucji podległych, pracownikom Urzędu Gminy oraz wszystkim, którzy przekazywali swoje uwagi, pomysły i propozycje. Choć niektóre zadania nie zostały jeszcze zakończone, mamy kolejne plany na przyszłość, przygotowywane są następne zamierzenia inwestycyjne. Chciałbym je doprowadzić do końca, aby wszyscy mieszkańcy odczuli wymierne korzyści.

Rozwój oświaty w gminie. Inwestycje w ludzi i infrastrukturę
Zakrojone na wielką skalę remonty szkół, rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej w Tychowie Starym, nowe boiska w Gadce i Osinach, remont sali gimnastycznej w Mircu, nowoczesne pomoce dydaktyczne, atrakcyjne programy edukacyjne. Czas na podsumowanie dokonań z ostatnich 2,5 roku jeśli chodzi o inwestycje w rozwój gminnej oświaty.

W ciągu 2,5 roku na inwestycje oświatowe przeznaczonych zostało rekordowo dużo pieniędzy – ponad 25 milionów złotych, głównie pozyskanych z różnych źródeł zewnętrznych. Władze gminy postawiły na zrównoważony rozwój wszystkich placówek oświatowych. We wszystkich szkołach powstały pracownie matematyczno – przyrodnicze, wkrótce każda szkoła otrzyma nowoczesną pracownię komputerową oraz dostęp do dziennika elektronicznego.

Wyposażenie do pracowni matematyczno – przyrodniczych zakupiono w 2017 roku dzięki pieniądzom pozyskanym w ramach programu „Rozwój ciała i umysłu – modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne”. Pracownie wzbogaciły się o nowe meble, zestawy multimedialne: tablice interaktywne, projektory i laptopy dla nauczycieli oraz wiele pomocy dydaktycznych takich jak zestawy brył geometrycznych, mikroskopy, lupy, lornetki, modele anatomiczne, kompasy, stacje meteorologiczne, globusy, modele Układu Słonecznego, tablice edukacyjne, atlasy multimedialne, magnetyczne przybory matematyczne. Wartość całego projektu, który składa się z kilku modułów to 2.181.149 złotych, z czego 1.635.861 złotych to unijne dofinansowanie. Dzięki tym pieniądzom powstały również kompleksy sportowe w Osinach i Gadce oraz wyremontowano wejście do sali gimnastycznej w Mircu i sanitariaty.

W ramach programu „TAK na TIK w gminie Mirzec”, który od początku września 2018 roku realizuje Akademia Przedsiębiorczości, w każdej szkole powstanie nowoczesna pracownia komputerowa wyposażona w komputery dla uczniów, laptopy dla nauczycieli, kserokopiarki, drukarki, drukarki 3D, dotykowe monitory interaktywne. Dodatkowo w każdej szkole powstanie ogólnodostępne stanowisko do samodzielnej pracy ucznia. Będzie to komputer stacjonarny wyposażony w stałe łącze z Internetem. Dla 461 uczniów zorganizowane zostaną dodatkowe lekcje z programowania, robotyki oraz przedmiotów szkolnych.  73 nauczycieli będzie mogło wziąć udział w szkoleniu e – nauczyciel, skończyć studia podyplomowe lub  kurs administratora szkolnej pracowni komputerowej. Wartość projektu to ponad 2.000.000 złotych, gmina Mirzec nie poniesie żadnych kosztów finansowych. Zakończenie projektu przewidziana jest na 30 czerwca 2020 roku.

W roku szkolnym 2018/2019, dzięki pieniądzom pozyskanym z programu „Rozwój e-usług w gminach Wąchock i Mirzec” w szkołach zaczną funkcjonować dzienniki elektroniczne. W tym celu zakupione zostaną 94 laptopy dla nauczycieli.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Gimnazjalnymi w Mircu
W 2016 roku w placówce przeprowadzono remont sali gimnastycznej i zaplecza sportowego. Pomalowano ściany i konstrukcję dachu, wycyklinowany został parkiet, wymieniono drzwi, kotarę, wyremontowano łazienki. Uszczelniono też pokrycie dachowe. Prace kosztowały 160.000 złotych, z czego 50 procent pochodziło z dofinansowania Ministerstwa Sportu i Turystyki. W 2018 roku przyszedł czas na kontynuację remontu. Powstało nowe wejście ewakuacyjne do sali gimnastycznej, dobudowana została klatka schodowa od strony zachodniej, wyremontowano sanitariaty, przystosowując je do potrzeb osób niepełnosprawnych. Koszt prac to 393.424 złote, z czego część to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. W 2016 roku w ramach Inicjatyw Lokalnych za 3.200 złotych wybudowano nowy chodnik z kostki brukowej prowadzący do budynku sali gimnastycznej.

W szkole w Mircu od 2017 roku funkcjonuje pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej. Pracownia powstała we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Koszt jej utworzenia to prawie 25.000 złotych, z czego 20.000 złotych to dofinansowanie. Do pracowni zakupione zostały pomoce dydaktyczne, meble oraz sprzęt szkolny, przeszkolony został nauczyciel. W 2018 roku w ramach programu „Aktywna Tablica” do szkoły zakupione zostały tablice dotykowe. Wydatkowano na ten cel 17.500 złotych, z czego 14.000 to dofinansowanie.

W 2017 roku w ramach Inicjatyw Lokalnych za prawie 9.000 złotych wykonano nowe ogrodzenie frontowe przy szkole, w wakacje 2018 roku za 23.000 złotych wykonany został remont szatni. Dwukrotnie: w 2016 i 2018 roku za 15.000 złotych zakupiono książki do szkolnej biblioteki. Dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa wyniosło w obu przypadkach po 12.000 złotych.

Inwestowano nie tylko w infrastrukturę, ale przede wszystkim w ludzi: uczniów i nauczycieli. W 2017 roku w mirzeckim gimnazjum zrealizowany został projekt „Droga do celu”, dofinansowany w całości z Europejskiego Funduszu Społecznego i pieniędzy rządowych. Z dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje i wzbogacających wiedzę skorzystało 152 uczniów. Koszt projektu to 390.000 złotych. W 2018 roku w klasach gimnazjalnych realizowany był kolejny projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i pieniędzy rządowych ”Kształcenie dla przyszłości”. Jego wartość wyniosła 266.000 złotych, a z dodatkowych zajęć skorzystało 74 uczniów oraz 15 nauczycieli. Na potrzeby obydwu projektów zakupiono specjalistyczny sprzęt umożliwiający usprawnienie umiejętności uczenia się.

Przedszkole w Mircu
Mirzeckie przedszkole to najmłodsza placówka oświatowa w gminie. Do użytku została oddana w 2010 roku. W 2016 roku do stołówki zakupiono piec konwekcyjno – parowy za 10.500 złotych.

Szkoła Podstawowa w Gadce
W 2017 roku do placówki trafiły monitory dotykowe i głośniki zakupione w ramach programu „Aktywna Tablica”. Koszt zakupu to 17.500 złotych, 14.000 złotych to rządowe dofinansowanie.
W 2017 roku gmina pozyskała pieniądze z budżetu państwa na utworzenie w szkole gabinetu profilaktyki zdrowotnej. Szkoła otrzymała na ten cel 6.700 złotych. W gabinecie znajdują się między innymi: szafa do przechowywania leków, wyrobów medycznych i opatrunkowych z sejfem, biurko, szafka kartotekowa, waga ze wzrostomierzem, leżanka, parawan, ciśnieniomierz elektroniczny, stetoskop, apteczka pierwszej pomocy, tablice do badania ostrości wzroku.

W 2018 roku w ramach programu „Rozwój ciała i umysłu – modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne” przy szkole powstał nowoczesny kompleks sportowy. W jego skład wchodzą boisko piłkarskie do mini piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy, boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową oraz czterotorowa bieżnia ze skocznią i rozbiegiem. Boiska są ogrodzone, zostały wyposażone w piłkochwyty. Zagospodarowany został teren przyległy: powstały ciągi komunikacyjne, chodniki dla pieszych, schody terenowe, trawniki, ustawiono kosze na śmieci. Koszt budowy to blisko milion złotych, przy czym większość kwoty pochodzi z unijnego dofinansowania.

W 2017 roku do szkolnej biblioteki za 3.100 złotych zakupiono książki. 2.480 złotych pochodziło z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Pozyskano 2.800 złotych na realizację rządowego programu „Bezpieczna +”, wspierającego rozwój u uczniów postaw prospołecznych.

Szkoła Podstawowa w Jagodnem
W 2016 roku w ramach Inicjatyw Lokalnych przeprowadzony został remont w Szkole Podstawowej  z Oddziałali Integracyjnymi w Jagodnem. Za kwotę 11.550 złotych wymieniono wykładzinę i pomalowano ściany górnego korytarza. Za kwotę 11.600 złotych  pochodzących z budżetu gminy wyremontowano dach i pomalowano ściany w sali gimnastycznej. Remont był kontynuowany w 2017 roku. Wycyklinowany został parkiet w sali gimnastycznej co kosztowało 10.600 złotych. W 2017 roku przy szkole dzięki pieniądzom z Funduszu Sołeckiego powstała siłownia zewnętrzna. Zamontowano kilka urządzeń (między innymi: surfer/wahadło, pylon, podciąg nóg, twister, wioślarz, orbit rek, piechur /biegacz, drabinka/pylon/krzesełko). Koszt inwestycji to 19.667 złotych. W 2018 roku w ramach Inicjatyw Lokalnych wybudowany został podjazd dla niepełnosprawnych oraz nowe schody wejściowe do budynku. Koszt to 7.800 złotych.

W 2017 roku w ramach rządowego programu „Aktywna Tablica” do szkoły zakupiono tablice interaktywne z projektorami za 17.500 złotych. Dofinansowanie wyniosło 14.000 złotych.

Szkoła Podstawowa w Małyszynie
W 2017 roku gmina pozyskała pieniądze z budżetu państwa na utworzenie w szkole gabinetu profilaktyki zdrowotnej. Szkoła otrzymała na ten cel 6.700 złotych. W gabinecie znajdują się między innymi: szafa do przechowywania leków, wyrobów medycznych i opatrunkowych z sejfem, biurko, szafka kartotekowa, waga ze wzrostomierzem, leżanka, parawan, ciśnieniomierz elektroniczny, stetoskop, apteczka pierwszej pomocy, tablice do badania ostrości wzroku.

W 2018 roku Szkoła Podstawowa w Małyszynie doczekała się kompleksowego remontu w ramach termomodernizacji. Zakres prac był bardzo szeroki. Wymieniono pokrycie dachowe z azbestowego na blaszane, docieplono ściany i strop nad nieogrzewanym poddaszem, wymieniono okna i drzwi zewnętrzne, zmodernizowano centralne ogrzewanie, wybudowano instalację fotowoltaiczną. Koszt prac to 1.194.850 złotych, przy czym 467.731 złotych to dofinansowanie z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. W 2018 roku zmieniło się otoczenie szkoły. W ramach Funduszu Sołeckiego wyburzono nieczynną zewnętrzną toaletę, wymienione zostało ogrodzenie. Koszt tych prac to 52.451 złotych.

W 2018 roku do szkoły zakupiono tablice interaktywne z projektorami w ramach rządowego projektu „Aktywna Tablica”. Koszt zakupu to 17.500 złotych, otrzymane dofinansowanie – 14.000 złotych.

Szkoła Podstawowa w Osinach
W 2017 roku gmina pozyskała pieniądze z budżetu państwa na utworzenie w szkole gabinetu profilaktyki zdrowotnej. Szkoła otrzymała na ten cel 6.700 złotych. W gabinecie znajdują się między innymi: szafa do przechowywania leków, wyrobów medycznych i opatrunkowych z sejfem, biurko, szafka kartotekowa, waga ze wzrostomierzem, leżanka, parawan, ciśnieniomierz elektroniczny, stetoskop, apteczka pierwszej pomocy, tablice do badania ostrości wzroku.

W 2018 roku szkoła przeszła gruntowną termomodernizację. Zakres prac obejmował izolację i ocieplenie ścian, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, docieplenie stropu nad nieogrzewanym poddaszem, modernizację centralnego ogrzewania oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku. Koszt prac to 721.748 złotych, 412.719 złotych pochodziło z unijnego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Obok szkoły w 2018 roku powstał nowoczesny kompleks sportowy, wybudowany w ramach programu „Rozwój ciała i umysłu – modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne”. Uczniowie mogą korzystać z boiska wielofunkcyjnego z poliuretanową nawierzchnią, boiska piłkarskiego z nawierzchnią ze sztucznej trawy oraz bieżni z nawierzchnią poliuretanową do skoku w dal i trójskoku. Wybudowane zostały też chodniki dla pieszych, schody, urządzone trawniki. Koszt budowy boiska to blisko milion złotych, a duża część tej kwoty to dofinansowanie unijne.

W szkole przeprowadzono też mniejsze ale bardzo potrzebne inwestycje. W ramach Inicjatyw Lokalnych w 2017 roku za kwotę 10.800 złotych na holu artystycznym zostały zamontowane klimatyzatory. W 2018 roku za kwotę 30.000 złotych utworzono pracownię ekologiczno – przyrodniczą. Zakupiono pomoce dydaktyczne, meble i sprzęt szkolny. Zadanie kwotą 25.000 złotych wspomógł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W 2018 roku za kwotę 3.100 złotych kupiono książki do biblioteki. 2.480 złotych na ten cel pochodziło z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W 2017 i 2018 roku grupy uczniów z młodszych klas uczestniczyły w projekcie „Umiem pływać”. Gmina pokryła koszty transportu dzieci na basen, pozostałe koszty refundowały Ministerstwo Sportu i Turystyki  oraz Urząd Marszałkowski.

Szkoła Podstawowa w Trębowcu
W sierpniu 2018 roku zakończyły się prace przy termomodernizacji budynku. W ramach przebudowy ocieplono ściany, wymieniono okna i drzwi zewnętrzne, zmodernizowano centralne ogrzewanie, ocieplono strop nad nieogrzewanym poddaszem, zamontowano instalację fotowoltaiczną. Koszt prac to 731.444 złote. Modernizację przeprowadzono przy udziale unijnego dofinansowania. Gmina otrzymała na ten cel 431.923 złote z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

W 2018 roku do szkoły zakupiono monitory dotykowe w ramach rządowego projektu „Aktywna Tablica”. Koszt zakupu to 17.500 złotych, otrzymane dofinansowanie – 14.000 złotych.

W planach jest wykonanie siłowni zewnętrznej przy szkole. Zaplanowano zakup twistera, wioślarza, wahadła, rowerka, wyciągu górnego, orbiteku, prasy nożnej i drążka. Planowana kwota wydatków to 26.315 złotych, przy czym 25.000 to grant dla Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi Mirzeckiej od Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu”.

W 2017 roku grupa uczniów z młodszych klas uczestniczyła w programie „Umiem pływać”. Gmina pokryła koszty transportu dzieci na basen, pozostałe koszty refundowały Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urząd Marszałkowski.

Szkoła Podstawowa w Tychowie Nowym
W 2017 roku gmina pozyskała pieniądze z budżetu państwa na utworzenie w szkole gabinetu profilaktyki zdrowotnej. Szkoła otrzymała na ten cel 6.700 złotych. W gabinecie znajdują się między innymi: szafa do przechowywania leków, wyrobów medycznych i opatrunkowych z sejfem, biurko, szafka kartotekowa, waga ze wzrostomierzem, leżanka, parawan, ciśnieniomierz elektroniczny, stetoskop, apteczka pierwszej pomocy, tablice do badania ostrości wzroku.

W 2018 roku w szkole w ramach termomodernizacji przeprowadzono duży remont. Ocieplono i zaizolowano ściany, wymienione zostały okna i drzwi wejściowe, zmodernizowane zostało centralne ogrzewanie, wymieniono oświetlenie, a na dachu zamontowana została instalacja fotowoltaiczna. Koszt prac to 524.000 złotych, 293.879 złotych to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. W 2017 roku w ramach Inicjatyw Lokalnych za kwotę 6.000 złotych doposażony został plac zabaw przy szkole.

W 2018 roku 15 uczniów młodszych klas uczestniczyło w programie „Umiem pływać”. Gmina pokryła koszty transportu dzieci na basen, pozostałe koszty refundowały Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urząd Marszałkowski.

Od września w szkole realizowany jest projekt „ePracownie w województwie świętokrzyskim”. W szkole za kwotę ponad 40.000 złotych zmodernizowana i doposażona zostanie pracownia komputerowa. Wkład własny gminy to 10.000 złotych, 30.000 złotych przekaże Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

Szkoła Podstawowa w Tychowie Starym
W 2017 roku rozpoczęła się budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym. W tym roku budowa jest kontynuowana, prace wykonuje nowy wykonawca. Prace mają zakończyć się pod koniec lutego 2019 roku. Ich koszt to ponad 2.000.000 złotych. Gmina otrzymała na ten cel dofinansowanie w wysokości 800.000 złotych z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Powstanie dwukondygnacyjny budynek, w którym będą znajdować się sala sportowa, szatnie, salki do ćwiczeń siłowych, toalety i magazynki na sprzęt sportowy.
W 2017 roku w ramach rządowego programu „Aktywna Tablica” szkoła wzbogaciła się o tablicę interaktywną z projektorem i monitor dotykowy. Sprzęt kosztował 17.500 złotych, przy czym 14.000 to dofinansowanie. Od września 2018 roku w szkole realizowany jest projekt „ePracownie w województwie świętokrzyskim”. Projekt będzie realizował Urząd Marszałkowski w partnerstwie z gminą Mirzec. Jego efektem będzie zmodernizowanie i doposażenie pracowni komputerowej. Koszt to ponad 40 tysięcy złotych, gmina z własnego budżetu dołoży 10 tysięcy złotych.

W 2017 roku gmina pozyskała pieniądze z budżetu państwa na utworzenie w szkole gabinetu profilaktyki zdrowotnej. Szkoła otrzymała na ten cel 6.700 złotych. W gabinecie znajdują się między innymi: szafa do przechowywania leków, wyrobów medycznych i opatrunkowych z sejfem, biurko, szafka kartotekowa, waga ze wzrostomierzem, leżanka, parawan, ciśnieniomierz elektroniczny, stetoskop, apteczka pierwszej pomocy, tablice do badania ostrości wzroku.

W 2017 roku grupa dzieci z młodszych klas uczestniczyła w programie „Umiem pływać”. Gmina pokryła koszty transportu dzieci na basen, pozostałe koszty refundowały Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urząd Marszałkowski.

Tekst: wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn
Foto: Urząd Gminy w Mircu

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl