Sobota, 15 grudnia 2018
imieniny: Niny, Celiny, Krystiany

Aktualności

Realizacja gminnego programu usuwania azbestu na terenie gminy Mirzec w 2018 roku

08.10.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Gmina Mirzec uprzejmie informuje, że  zadanie pn. „Realizacja gminnego programu usuwania azbestu na terenie gminy w 2018 roku” zostało zrealizowane z udziałem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w wysokości 50,00% kosztów kwalifikowanych zadania tj. 39 999,92zł. Pozostałe koszty zadania tj.  40 089,32zł  to wkład własny gminy.

 

Wartość całego zadania wynosi 80 089,24zł.
Celem zadania było usunięcie wyrobów zawierających azbest w ilości 22349 m2, co  daje 245,836Mg odpadów. Prace obejmowały demontaż, załadunek, transport i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest z jednej nieruchomości - 162 m2 oraz usuwanie odpadów zawierających azbest zalęgających na posesjach - transport, zdeponowanie i unieszkodliwienie na składowisku odpadów ze stu dwunastu nieruchomości - 22187 m2. Odpady zawierające azbest zostały zdeponowane na składowisku odpadów Dobrów, gm. Tuczępy.

 

Tekst: Łukasz Zaręba
Foto: WFOŚiGW

 


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn tel. (041) 27 67 171


Sekretarz gminy

Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn Tel. (041) 27 67 174

Adres Urzędu Gminy w Mircu

ug_mirzec@poczta.onet.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski - admin@
mirzec.pl