Czwartek, 6 sierpnia 2020
imieniny: Jakuba, Sławy, Sykstusa

Aktualności

Wkrótce ruszą przebudowy dróg w Mircu i w Gadce

06.10.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Inwestycje

Przebudowane będzie 600 metrów drogi dojazdowej do pól Mirzec Podkowalów – Mirzec  Podborki  oraz 309 metrów drogi w Gadce prowadzącej do cmentarza.

 

 

 

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, przy kontrasygnacie skarbnik Wandy Węgrzyn, w obecności Sławomira Płanety, pracownika Referatu Inwestycji podpisał we wtorek 2 października umowy z wykonawcami na przebudowy obydwu dróg. Umowy ze strony wykonawców podpisali Małgorzata Sławińska, właścicielka firmy Drogmas Przedsiębiorstwo Robót Drogowych oraz Kazimierz Niewczas, właściciel firmy Transport Ciężarowy Usługi Sprzętowe.

Firma Drogmas Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ze Skarżyska- Kamiennej przebuduje 309 metrów drogi w Gadce. Zakres prac przewiduje frezowanie starej nawierzchni drogi, przebudowany zostanie wyjazd sprzed remizy OSP, wybudowane zostanie odwodnienie drogi, zjazdy na posesje. Powstanie pobocze z tłucznia, a na jezdni zostaną ułożone warstwy wiążąca i ścieralna. Koszt przebudowy drogi w Gadce to 245.472 złote, termin zakończenia prac wyznaczono na 15 listopada 2018 roku.

Nowa nawierzchnia powstanie wzdłuż wybudowanego we wrześniu chodnika dla pieszych. Za pieniądze z funduszu sołeckiego i budżetu gminy Mirzec wybudowanych zostało 138 metrów chodnika. Koszt tej inwestycji to 63.298 złotych Po ułożeniu nawierzchni asfaltowej różnica wysokości pomiędzy poziomem jezdni a istniejącego chodnika dla pieszych zmniejszy się i będzie taka, jak na innych drogach tego typu.

Przebudowana zostanie także droga dojazdowa do gruntów ornych Mirzec Podkowalów – Mirzec Podborki. Prace wykona firma Transport Ciężarowy Usługi Sprzętowe Kazimierz Niewczas z Tychowa Nowego. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie wyprofilowania i zagęszczenia podłoża na długości 600 metrów, wykonanie warstwy osączającej i podbudowy z kruszywa. Naprawiony zostanie także przepust pod drogą. Planowane zakończenie prac ma nastąpić 15 października 2018 roku. Koszt prac 83.492 złote, z czego 30.000 złotych to dofinansowanie, które gmina Mirzec otrzymała z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Warto dodać, że w 2017 roku wyremontowany został pierwszy odcinek tej drogi także o długości 600 metrów. W 2017 roku gmina Mirzec również otrzymała na ten cel 30.000 złotych dofinansowania z tego samego źródła.

Tekst i foto: Urząd Gminy w Mircu


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl