Niedziela, 26 stycznia 2020
imieniny: Pauli, Polikarpa, Pauliny

Strona główna

100 lat Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła w Gadce - relacja dźwiękowa

22.09.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Kultura

15 września w Gadce obchodzono 100. rocznicę powstania szkoły.

 

 

 

Uroczystości rozpoczęła msza święta odprawiona w kościele w Gadce o godzinie 10.00 przez absolwenta szkoły księdza Stefana Suwarę, który wygłosił również kazanie. Mszę koncelebrowali ksiądz proboszcz Henryk Kołaziński oraz ksiądz Marcin Piwowarczyk, będący przed kilku laty wikarym w Gadce. We mszy uczestniczył również wieloletni gadecki wikary ksiądz Andrzej Pyzik i jego następca ksiądz Rafał Kosowski. W liturgii wzięli aktywny udział uczniowie: Natalia Kaluga, Agnieszka Szmit, Lena Zając, Bartosz Kępa, Aleksandra Książek, Stanisław Brylski, radny Jan Raczyński, przedstawicielka „Kumosi” Mirosława Surdy i nauczyciel Jacek Rafalski. Pieśni wykonywał chór złożony z członkiń zespołu folklorystycznego „Kumosie” kierowany przez Piotra Gąsowskiego, który ludowym artystkom akompaniował na akordeonie.

Na mszę przybyli m.in.: wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn z małżonką, dyrektor Szkoły Podstawowej w Gadce Lidia Drożdżał, sekretarz gminy Marta Ziomek, dyrektor Biblioteki i Domu Kultury Gminy Mirzec Dorota Tomaszewska, radni: Jan Raczyński, Ireneusz Zagajny, Kazimierz Kozieł, Sylwester Spadło, Stanisław Seweryn i Piotr Kruk, byli i obecni nauczyciele szkoły w Gadce, dyrektorzy szkół, sołtysi z gminy Mirzec, pracownicy oświaty oraz liczni mieszkańcy wsi – w większości absolwenci szkoły. U stóp ołtarza stanął poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej im. Świętego Jan Pawła II w Gadce w składzie: Karina Rudzińska, Natalia Piotrowska, Dominik Socha, Natalia Kaluga, Agnieszka Szmit i Emil Kukla.

Po mszy świętej na schodach kościoła wykonano pamiątkowe zdjęcie i wszyscy w zwartej kolumnie prowadzonej przez poczet sztandarowy udali się na plac obok szkoły, gdzie najpierw zasadzono dąb pamięci. Czynnością tą zostali uhonorowani: dyrektor Lidia Drożdżał, wójt Mirosław Seweryn, radni Ireneusz Zagajny i Jan Raczyński oraz Sylwia i Tomasz Błachowie – fundatorzy pamiątkowej tablicy umieszczonej obok dębu, którą we dwoje odsłonili.

Następnie wszyscy przeszli na boisko, gdzie rozłożono namioty dla publiczności i scenę, na którą wkroczył poczet sztandarowy szkoły. Na komendę wydaną przez dyrektor Lidię Drożdżał odśpiewano "Hymn Narodowy Polski" i "Hymn Szkoły Podstawowej w Gadce", po czym dyrektor Lidia Drożdżał i przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Gadce Agnieszka Pogoda-Żak przywitały wszystkich przybyłych na uroczystość, a dyrektor przedstawiła rys historyczny placówki, po czym rozpoczęła się część artystyczna silnie nawiązująca do 100-lecia odzyskania niepodległości. Rozpoczął ją, wspaniale wykonany przez młodzież (klasy VI – VIII) ubraną w historyczne stroje, polonez. Choreografię poloneza i zatańczonego w dalszej części krakowiaka (klasy I-III) opracowała i młodzież przygotowała Małgorzata Spadło. Zatańczoną przez klasy III-V polkę opracowała Krystyna Kaleta. Następnie zaśpiewał Mikołaj Paszkowski – absolwent szkoły i prawdziwy artysta, który wraca do Gadki przy każdej nadarzającej się okazji. Jego interpretacje znanych piosenek publiczność mogła wysłuchać w sobotnie popołudnie 3 razy („Czas jak rzeka” z repertuaru Czesława Niemena, „Biały krzyż” i „Tak bardzo się starałem” z repertuaru „Czerwonych Gitar”). Po Mikołaju wiersz „Czarny krzyżyk” Bruno Brelowskiego zainscenizowali Stasiek Brylski i Karina Rudzińska. Zaraz potem po raz pierwszy wystąpił szkolny chór prowadzony przez Krystynę Kaletę. Młodzież na scenie pojawiła się dwa razy, śpiewając 3 piosenki: „Blask tego dnia”, „Dobrze, że jesteś”, „W listopadzie”. W chórze występują znakomite solistki: Alicja Kukla, Natalia Kaluga i Agnieszka Szmit.

Kolejne punkty części artystycznej to: wiersz „Kto ty jesteś” (Agata Zając, Zofia Błach, Kinga Mądra, Piotr Raczyński), piosenka „Moja ojczyzna” (Zofia Błach i Julia Sobczyk ), wiersz „Elegia o chłopcu polskim” (Aleksandra Żak), wiersz „Niepodległość” (Lena Zając, Amelia Błach).

Humorystycznym akcentem stulecia szkoły były kabaretowe skecze. W pierwszym wystąpił kabaret „Puśterybe”, demonstrując wywiad z „najstarszymi” mieszkankami wsi, które wspominały czas powstawania szkoły w Gadce (Agata Zając, Klaudia Barszcz, Zuzanna Gieras, Maciej Poński, Jakub Działak). W drugim zagrała Agata Zając i uczniowie klasy VI: Dominika Klimek, Aleksandra Książek, Amelia Minda, Karolina Drabik, Agnieszka Kozieł, Kamila Kiełek, Maria Piętak, Jan Brylski, Mikołaj Piętak, Marcel Rozwadowski. Młodzież zaprezentowała zabawną lekcję języka polskiego.

W końcowej części widzowie podziwiali krakowiaka w opracowaniu Krystyny Kalety i wykonaniu uczniów klas: III, IV, i V oraz występ zespołu „Happy” kierowanego przez Piotra Spadłę. Partie solowe podczas występu w Gadce śpiewały Zuzanna Gwóźdź i Lena Spadło. W zespole śpiewa Alicja Kukla z Gadki. Dziewczęta otrzymały Złotą Jodłę na tegorocznym festiwalu harcerskim w Kielcach.

Część artystyczną zakończyły panie z zespołu KGW „Kumosie”. Jego kierowniczką jest długoletnia, była dyrektor Szkoły Podstawowej w Gadce Elżbieta Zagajna. Panie do występów przygotowuje Piotr Gąsowski - mistrz akordeonu. „Kumosie” zaśpiewały trzy piosenki. Jedna z nich była muzyczną historią szkoły przygotowaną specjalnie na tę okazję. Między piosenkami Maria Rafalska wygłosiła krótką mowę przedstawiającą w wielkim skrócie historię szkoły i Gadki. Zakończyła ją apelem do młodego pokolenia o wzajemny szacunek dla siebie, nauczycieli i Polski, zaś Elżbieta Zagajna wygłosiła swój wiersz o mirzeckiej ziemi.

Po występach przyszła kolej na oficjalne przemówienia zaproszonych gości. Jako pierwszy głos zabrał wójt Mirosław Seweryn. W imieniu swoim i wszystkich samorządowców złożył na ręce dyrektor Lidii Drożdżał i całej szkolnej społeczności serdeczne gratulacje z okazji jubileuszu oraz przekazał prezent w postaci elementów wyposażenia szkoły. Po nim wizytator Krzysztof Jabłoński - przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Kielcach odczytał list kuratora oświaty Kazimierza Mądzika, w którym kurator dołączył się do gratulacji i stwierdził, że: „Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Gadce nakładane na nią zadania edukacyjne i wychowawcze wypełnia wzorowo”. Jest to zasługą: nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców i władz samorządowych.

Podziękowania dla dyrektor Lidii Drożdżał oraz wszystkich byłych i obecnych nauczycieli, których zaproszono na scenę, złożyły: Sylwia Błach – przewodnicząca Rady Sołeckiej w Gadce i Agnieszka Pogoda Żak – przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Gadce.

Podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do zorganizowania obchodów, złożyła prowadząca uroczystość Beata Paszkowska. Podziękowała m.in.: uczniom, nauczycielom, dyrektor Lidii Drożdżał, radnym wsi Janowi Raczyńskiemu oraz Ireneuszowi Zagajnemu, Radzie Rodziców, rodzicom, Radzie Sołeckiej Gadki, księżom odprawiającym jubileuszową mszę, zespołowi „Kumosie” i wszystkim przybyłym na lokalne święto, których zaprosiła na poczęstunek (ciasto, kapusta, barszcz) i wspaniały, ogromny, biało-czerwony tort.

- Jestem dumna z moich uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi i cieszę się, że mam wspaniałych rodziców – zakończyła oficjalne obchody dyrektor Szkoły imienia Świętego Jana Pawła II w Gadce Lidia Drożdżał.

Następnie rozpoczęło się degustowanie jubileuszowych smakołyków, zwiedzanie szkoły, wspominanie starych czasów, szkolnych przygód i spotkania w gronie znajomych i wychowawców, wśród których znalazły się byłe panie dyrektor Janina Drożdżał i Elżbieta Zagajna oraz nauczycielki: Janina Wzorek, Irena Bilska, Wanda Bębas, Teresa Rozwadowska i Janina Witkowska.

Tańczono na boisku przy muzyce Sylwestra Kosy.

Jubileuszowe przedsięwzięcie sfinansowano m.in. z funduszu inicjatyw lokalnych.

Całość przedsięwzięcia koordynowały Lidia Drożdżał i Beata Paszkowska. Nagłośnieniem części artystycznej zajął się Piotr Spadło, oprawą plastyczną (zaproszenia, plakaty, bannery)  Anna Kawalec, pamiątkowy folder wykonały Bożena Piętak i Beata Paszkowska. Całość wydarzenia filmował absolwent szkoły Stefan Raczyński. W przygotowanie uroczystości włączyli się aktywnie wszyscy nauczyciele, miejscowi strażacy ze swym prezesem Ireneuszem Zagajnym, sponsorzy wspierający szkołę, radny Jan Raczyński, Rada Sołecka Gadki kierowana przez Sylwię Błach, „Kumosie”, które przygotowały wspaniałe jadło, kuchmistrz Irena Minda, Sylwester Banaszak, który znaleziony pośród pól granit obrobił i zainstalował na nim tablicę pamiątkową, rodzice – autorzy przepysznych ciast i wielu byłych oraz obecnych uczniów, którzy sprawili, że 100-lecie Szkoły Podstawowej imienia Świętego Jana Pawła II w Gadce na długo pozostanie w lokalnej pamięci.

Posłuchaj
Ksiądz Stefan Suwara - kazanie
Dyrektor Lidia Drożdżał - rys historyczny szkoły
Mikołaj Paszkowski - "Tak bardzo się starałem"
Chór - "W listopadzie"
Kabaret "Puśterybe" v. 6.0 - Wywiad z najstarszymi mieszkankami wsi
"Happy"
Kumosie - muzyczna historia szkoły
Maria Rafalska - historia wsi i szkoły
Elżbieta Zagajna - wiersz o mirzeckiej ziemi
Mirosław Seweryn - wystąpienie
Krzysztof Jabłoński - list Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty
Sylwia Błach, Agnieszka Pogoda-Żak - wystąpienie

Tekst, foto, fono: Jacek Rafalski

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn tel. (041) 27 67 171 wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 marta.ziomek@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn Tel. (041) 27 67 174 wanda.wegrzyn@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl