Czwartek, 6 sierpnia 2020
imieniny: Jakuba, Sławy, Sykstusa

Strona główna

Wygodniej i bezpieczniej. Budowa drogi w Trębowcu na ukończeniu

07.09.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Trębowiec

Nowo wybudowany odcinek drogi  w Trębowcu zostanie wkrótce oddany do użytku.

 

 

 

W ciągu najbliższych dni ostatni odcinek drogi powiatowej w Trębowcu zostanie oficjalnie oddany do użytku. W czwartek 23 sierpnia plac budowy wizytowali wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, Ryszard Nowak kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Mirzec oraz Sławomir Płaneta, inspektor w referacie inwestycji. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele firmy Budromost, która przebudowała drogę. Wójt Mirosław Seweryn wraz z pracownikami Urzędu Gminy w Mircu przekazali uwagi mieszkańców dotyczące drobnych usterek powstałych podczas budowy. Na spotkaniu ustalono, że usterki mają zostać usunięte w przyszłym tygodniu.

Przebudowany w tym roku odcinek drogi Osiny – Mokra Niwa – Krupów – Trębowiec Duży - granica województwa świętokrzyskiego wieńczy trwającą od trzech lat modernizację. W ciągu dwóch poprzednich lat przebudowana została zdecydowana większość mierzącej 5935 metrów drogi. W tym roku do przebudowy został 355 – metrowy odcinek od skrzyżowania z drogą wojewódzką 744 w pobliżu remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębowcu do granic województwa. Droga została poszerzona do 5 metrów, wykonano odwodnienie, ułożono dwie warstwy asfaltu. Po jednej stronie drogi wybudowany został chodnik dla pieszych, po obydwu stronach – zjazdy na posesje z kostki brukowej. Pobocza zostały umocnione tłuczniem, a rowy ażurową kostką betonową. W celu zwiększenia bezpieczeństwa zamontowano próg zwalniający oraz wyniesione aktywne przejście dla pieszych. Drogę udało się wybudować przed terminem, który w przetargu ustalono na koniec września 2018 roku.

Droga Osiny – Mokra Niwa – Krupów – Trębowiec jest drogą powiatową, a jej przebudowę prowadzi powiat starachowicki. Przebudowa została zrealizowana dzięki pieniądzom z rządowego dofinansowania (50 procent kosztów z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019). Po jednej czwartej kosztów przebudowy z własnych budżetów sfinansowały powiat starachowicki i gmina Mirzec, która przeznaczyła na ten cel 1.400.925 złotych.

Tekst i foto: Urząd Gminy w Mircu

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl