Sobota, 19 września 2020
imieniny: Januarego, Konstancji, Teodora

Strona główna

Kursy, szkolenia i nowe komputery. Rekordowe dofinansowanie!

25.08.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Kursy i studia podyplomowe dla nauczycieli, dodatkowe zajęcia dla uczniów i wyposażenie pracowni komputerowych we wszystkich szkołach w gminie to najważniejsze założenia projektu „TAK na TIK w gminie Mirzec”. Realizacją projektu zajmie się Akademia Przedsiębiorczości Sp. z.o.o. w partnerstwie ze szkołami prowadzonymi przez gminę Mirzec.

16 sierpnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, w obecności wójta gminy Mirzec Mirosława Seweryna, Agata Binkowska - członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz Michał Zatorski - prezes Zarządu Akademii Przedsiębiorczości podpisali umowę na realizację projektu „TAK na TIK w gminie Mirzec”. Akademia Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 otrzyma 1.794.349 złotych. Całkowita wartość zadań to ponad dwa miliony złotych. Wkład własny o wartości 240.000 złotych wniesie gmina Mirzec. Warto podkreślić, że wkład gminy Mirzec będzie miał charakter niefinansowy. Będzie on polegał między innymi na udostępnieniu sal w szkołach na zajęcia z programowania i robotyki dla uczniów.

Warsztaty dla uczniów

Jednym z celów projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych uczniów mirzeckich szkół. Projekt zakłada, że skorzysta z niego 461 uczniów ze szkół podstawowych w Osinach, Trębowcu, Gadce, Jagodnem, Mircu, Tychowie Starym, Tychowie Nowym i Małyszynie. W zajęciach będą mogły też brać udział osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: 27 dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności oraz 153 osoby z opiniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Specjalistyczna firma zewnętrzna poprowadzi dla uczniów zajęcia z programowania oraz robotyki a także warsztaty „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”. Zaplanowano też zajęcia wyrównawcze oraz indywidualne z TIK (Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych). Zorganizowane zostaną też lekcje dodatkowe z przedmiotów typowo szkolnych. Zaplanowano zajęcia z języka angielskiego, kółka edukacji matematycznej, humanistycznej, zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne oraz korekcyjno – kompensacyjne.

Szkolenia dla nauczycieli

Kolejny cel projektu to podniesienie kompetencji cyfrowych co najmniej 73 nauczycieli pracujących w szkołach w gminie Mirzec, którzy będą mieć do wyboru kilka możliwości poszerzenia swoich umiejętności. Nauczyciele będą mogli ukończyć studia podyplomowe z zakresu nowych technologii i mediów w edukacji, wziąć udział w szkoleniu e–nauczyciel lub skończyć kurs administratora szkolnej pracowni komputerowej. Projekt „TAK na TIK w gminie Mirzec” zakłada, że po ukończeniu szkoleń wszyscy nauczyciele w swojej pracy będą stosować technologie informacyjno – komunikacyjne w nauczaniu swoich przedmiotów, co w efekcie ułatwi im pracę.

Pracownie dla szkół

Kolejny bardzo ważny cel projektu to nowoczesne wyposażenie szkolnych pracowni komputerowych. Do pracowni kupione będą komputery dla uczniów, laptopy dla nauczycieli, kserokopiarki, drukarki, drukarki 3D, dotykowe monitory interaktywne. Projekt zakłada też budowę sieci, serwerowni a także zakup systemów zabezpieczających i systemów do zarządzania siecią.

Dodatkowo w każdej szkole powstanie ogólnodostępne stanowisko do samodzielnej pracy ucznia. Będzie to komputer stacjonarny wyposażony w stałe łącze z Internetem. Zakupione zostaną też programy edukacyjne i rehabilitacyjne, dedykowane przede wszystkim uczniom z niepełnosprawnościami.

Planowany termin realizacji projektu to okres od 1 września 2018 do 30 czerwca 2020 roku. Projekt „TAK na TIK w gminie Mirzec” realizowany jest w ramach poddziałania  „Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Tekst i foto: Urząd Gminy w Mircu

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl