Poniedziałek, 27 stycznia 2020
imieniny: Angeliki, Przybysława, Ilony

Aktualności

Będzie nowa droga przy kościele i cmentarzu w Mircu

23.08.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Mirzec

Ruszyła przebudowa drogi gminnej do Mirca Poduchownego.

 

 

 

Prace prowadzi Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Karol Cieśla z Chybic. 14 sierpnia wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie skarbnik gminy Wandy Węgrzyn i Karola Cieśli, właściciela firmy, podpisali umowę dotyczącą przeprowadzenia inwestycji. Zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem, roboty będą kosztowały 1.069.122 złote. Funkcję inspektora nadzoru nad zadaniem pełni firma Spiinwest Mariusz Pająk ze Skarżyska Kamiennej za kwotę 4.059 złote.

Data planowanego zakończenia robót to 31 października 2018 roku. Kompleksowo przebudowana zostanie droga prowadząca od drogi wojewódzkiej nr 744 do Mirca Poduchownego na długości 358 metrów. Zgodnie z projektem budowlanym, pracownicy firmy rozbiorą istniejącą drogę, a następnie na szerokości 5 metrów wykonają jednorodną podbudowę. Po prawej stronie drogi, wybudowany zostanie chodnik dla pieszych o szerokości 2 metrów. Na długości 80 metrów – od kościoła do starego cmentarza – chodnik będzie miał 1,5 metra szerokości. Na szerszy nie pozwalają warunki terenowe. Za skrzyżowaniem z drogą prowadzącą w kierunku Mirca Podkowalowa po lewej stronie drogi powstanie pobocze utwardzane kruszywem.

Projekt przewiduje budowę dwóch parkingów. Pierwszy jest już w trakcie budowy. Będzie zlokalizowany po południowej stronie kościoła, w miejscu dotychczasowej zatoczki o nieregularnych kształtach. Drugi, znacznie większy parking zostanie wybudowany koło starego cmentarza. Łącznie w rejonie przebudowywanego odcinka drogi powstanie 530 metrów kwadratowych parkingów.

Efektem przebudowy będzie poprawa funkcjonalności komunikacji w rejonie kościoła i starego cmentarza w Mircu, poprawa bezpieczeństwa osób korzystających z drogi oraz poprawa estetyki otoczenia.

Tekst i foto: Urząd Gminy w Mircu


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn tel. (041) 27 67 171 wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 marta.ziomek@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn Tel. (041) 27 67 174 wanda.wegrzyn@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl