Sobota, 16 lutego 2019
imieniny: Danuty, Julianny, Daniela

Aktualności

Przebudowa budynku OSP w Tychowie Nowym

06.08.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Tychów Nowy

Trwają prace przy przebudowie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Nowym na budynek wielofunkcyjny „Niwy”.

 

 

 

Wykonawca prac, Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane „Zawisza” z Radomia, które wygrało przetarg, plac budowy przejęło pod koniec czerwca. Zakres prac jest bardzo szeroki.

Obecnie zakończone zostały prace ziemne polegające na dociepleniu fundamentów budynku, wyburzone zostały stare schody, zewnętrzna toaleta i zbiornik na nieczystości ciekłe. Pracownicy firmy zakończyli roboty ziemne, usunęli nadmiar ziemi i gruzu z placu budowy. Zdemontowane zostało pokrycie dachowe z płyt cementowo – azbestowych oraz więźba dachowa. Rozpoczęły się prace przy rozbudowie garażu na wóz strażacki oraz dobudowie klatki schodowej i pomieszczenia socjalnego. 

W planach jest wykonanie nowej więźby dachowej i pokrycia dachu, przebudowa kominów, wykonanie izolacji cieplnej ścian zewnętrznych, izolacji przeciwwilgociowej oraz elewacji ścian. Powstaną nowe zadaszone schody zewnętrzne. Dobudowane będzie pomieszczenie socjalne, przebudowane zaplecze kuchenne i sanitarne w celu dostosowania do wymagań higieniczno - sanitarnych, przebudowana zostanie sala. Remont obejmuje także wymianę okien i drzwi, pogłębienie piwnic i przebudowę wejścia do piwnic, przebudowę wewnętrznych instalacji: wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, wentylacyjnej, budowę instalacji centralnego ogrzewania oraz budowę przyłącza kanalizacyjnego.

Planowane zakończenie prac to 31 sierpnia 2018 roku. Przebudowa jest prowadzona przy współudziale funduszy unijnych. Gmina Mirzec pozyskała na zadanie Mirzec kulturą stoi – dbałość o działalność twórczą ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektów kultury wiejskiej z terenu gminy Mirzec - Przebudowa budynku OSP na budynek wielofunkcyjny „Niwy” w Tychowie Nowym dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Wysokość dofinansowania wynosi 500.000 złotych. Koszt kompleksowego remontu budynku to 1.218.866,84 zł.

Tekst i foto: Urząd Gminy w Mircu


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn tel. (041) 27 67 171


Sekretarz gminy

Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn Tel. (041) 27 67 174

Adres Urzędu Gminy w Mircu

ug_mirzec@poczta.onet.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski - admin@
mirzec.pl