Czwartek, 6 sierpnia 2020
imieniny: Jakuba, Sławy, Sykstusa

Strona główna

Komunikat w sprawie "Uproszczonego planu urządzenia lasu"

28.07.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Mirzec.

 

 


Na podstawie art. 21 ust. 4 Ustawy o Lasach z dnia 28 września 1991 roku (Dz. U. z 2017r., poz. 788), wójt gminy Mirzec zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego planu urządzenia lasu obrębów ewidencyjnych gminy Mirzec od 30.07.2018r. do 28.09.2018r., w siedzibie Urzędu Gminy w Mircu, w Referacie Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 313, piętro II, w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałki od 7.30 -17.00, wtorki - piątki w godz. od 7.30 -15.30.

Uproszczony plan urządzenia lasu
będzie podstawą naliczenia podatku leśnego. W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.08.2018r. Informujeę ponadto, że projekty Uproszczonego planu urządzenia lasu opracowane zostały przez "TAXUS UL” Sp. z o.o., ul. Płomyka 58 z siedzibą w Warszawie, na podstawie ewidencji gruntów i budynków uzyskanej z Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Starachowicach. Kontakt z Biurem Obsługi Interesantów TAXUS UL możliwy jest pod numerem telefonu: (+48) 530 794 720 w godzinach 8.00 – 16.00.

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl