Czwartek, 6 sierpnia 2020
imieniny: Jakuba, Sławy, Sykstusa

Strona główna

Nowy sprzęt i wyposażenie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębowcu

06.07.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

We wtorek 3 lipca w remizie w Trębowcu odbyło się przekazanie zakupionego sprzętu i wyposażenia dla jednostki OSP.

 

 

 

W uroczystym przekazaniu uczestniczyli: wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, dyrektor regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kielcach Tadeusz Jakubowski, kierownik Placówki Terenowej KRUS w Starachowicach Agnieszka Buras, prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP Tadeusz Sobczyk, prezes OSP Trębowiec Sławomir Paszkowski, naczelnik OSP Trębowiec  Maciej Rokita, radny i zarazem sołtys Trębowca Stanisław Seweryn, pracownik KRUS Starachowice Magdalena Pawlik, inspektor UG w Mircu Andrzej Kutwin, pracownik UG Katarzyna Kąpała oraz druhowie strażacy z OSP w Trębowcu. W ramach projektu „Bezpieczeństwo gospodarstw rolnych w sołectwie Trębowiec” sfinansowanego ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników został w pierwszym etapie zakupiony sprzęt i niezbędne wyposażenie, które poprawi bezpieczeństwo druhów podczas działań ratowniczo-gaśniczych. W drugim etapie zostanie zakupione umundurowanie bojowe i motopompa pływająca. Całkowita wartość projektu wynosi 15 500,00 zł, dofinansowanie z FSUS w wysokości 15 000,00 zł, wkład własny OSP Trębowiec w wysokości 500,00 zł.

Wójt, witając przybyłych gości, podziękował za otrzymane dofinansowanie, dzięki któremu strażacy skuteczniej będą mogli zmagać się nie tylko z pożarami, ale również ze skutkami klęsk żywiołowych w gospodarstwach rolnych. Idea, która przyświeca temu konkursowi, przekłada się na podnoszenie bezpieczeństwa strażaków podczas akcji gaszenia pożarów oraz niesienia pomocy poszkodowanym. Wójt Mirosław Seweryn wyraził zadowolenie, że z trzech złożonych wniosków, jeden otrzymał dofinansowanie. To wspólna praca zarówno pracowników Urzędu Gminy w Mircu jak również kierownika i pracowników KRUS w Starachowicach, którzy monitorowali cały proces.

Dyrektor Tadeusz Jakubowski pogratulował otrzymanego dofinansowania, podkreślając jak ważnym jest dbanie o bezpieczeństwo rolników i dzieci w gospodarstwach rolnych. W tym celu wszelkie działania edukacyjno-informacyjne przyczynią się do wzrostu świadomości rolników. Dodał, że Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników wspiera działania w zakresie m.in. zapobiegania wypadkom i nieszczęśliwym zdarzeniom w gospodarstwach rolnych, pomocy w likwidacji szkód zaistniałych w wyniku klęsk żywiołowych, ekologicznych, wypadków, pożarów i innych sytuacji kryzysowych w gminie. Podkreślił znaczenie doposażenia strażaków OSP w odpowiedni sprzęt i umundurowanie bojowe, gdyż oni jako pierwsi przyjeżdżają na miejsce zdarzenia.

Kierownik Agnieszka Buras życzyła strażakom, aby ten sprzęt dobrze służył dla dobra i zwiększenia bezpieczeństwa lokalnej społeczności oraz tylu powrotów, ilu wyjazdów.

Prezes OSP Sławomir Paszkowski podziękował w imieniu własnym oraz strażaków ochotników za otrzymane dofinansowanie, dzięki któremu poprawią się warunki bezpieczeństwa podczas działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych nie tylko na terenie sołectwa Trębowiec.

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Mirzec są systematycznie doposażane z udziałem środków zewnętrznych. Dla władz gminy bardzo ważnym jest dbanie o wzrost poczucia bezpieczeństwa zarówno strażaków jak i samych mieszkańców gminy. Nowoczesny sprzęt posłuży do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, ale również edukacyjno-informacyjnych, które strażacy prowadzą wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Mirzec.

Tekst i foto: Urząd Gminy w Mircu

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl