Piątek, 3 lipca 2020
imieniny: Anatola, Jacka, Ottona

Strona główna

300 złotych na dobry start dla każdego ucznia

02.07.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu informuje o możliwości uzyskania 300 złotych wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom.

 

 

 

Dla kogo?

Dobry Start” to program jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Obejmie on dzieci wychowujące się w rodzinach oraz w pieczy zastępczej. Świadczenie przyznawane jest na dzieci rozpoczynające rok szkolny do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole mają otrzymywać świadczenia do 24 roku życia. Świadczenia otrzymają też dzieci, które 20 i 24 rok życia ukończyły w miesiącach poprzedzających miesiąc rozpoczęcia roku szkolnego w danym roku kalendarzowym. Ważne! Program „Dobry Start” nie obejmujcie dzieci uczęszczających do przedszkola oraz zerówek zarówno przy szkołach jak i w przedszkolach.

Jak uzyskać?

Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochody. Aby uzyskać wsparcie z programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej należy złożyć wniosek wraz z załącznikiem. Można zrobić to na dwa sposoby: drogą elektroniczną i tradycyjnie, na formularzu papierowym.

Wniosek drogą elektroniczną będzie można składać od 1 lipca 2018 roku poprzez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną.

Od 1 sierpnia wniosek na formularzu papierowym będzie można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mircu. Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach.

Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2018 roku. W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu rodziny mogą liczyć na wypłatę 300 złotych na dziecko do końca września 2018 roku. W przypadku wniosków złożonych w okresie od 1 września 2018 roku do 30 listopada 2018 roku wypłata świadczeń nastąpi w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku wraz z dokumentami.

Wniosek mogą złożyć rodzice ucznia, opiekun zastępczy, rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo – wychowawczej.

Więcej na stronie www.mrpips.gov.pl/Dobryststart

Tekst i foto: Urząd Gminy w Mircu

Do pobrania
Wniosek >>
Załącznik do wniosku >>

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl