Czwartek, 6 sierpnia 2020
imieniny: Jakuba, Sławy, Sykstusa

Strona główna

Wkrótce remont remizy w Tychowie Nowym

20.06.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Jeszcze w czerwcu ruszą prace przy przebudowie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Nowym na budynek wielofunkcyjny „Niwy”. W czwartek 14 czerwca wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał umowę z wykonawcą prac.Zadanie będzie realizowane przy współudziale funduszy unijnych. Gmina Mirzec pozyskała na zadanie „Mirzec kulturą stoi – dbałość o działalność twórczą ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektów kultury wiejskiej z terenu gminy Mirzec” - Przebudowa budynku OSP na budynek wielofunkcyjny >>Niwy<< w Tychowie Nowym” dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Wysokość dofinansowania wynosi 500.000 złotych. Koszt kompleksowego remontu budynku to 1.218.866,84 złotego. Prace wykona Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane „Zawisza” z Radomia, które wygrało przetarg. Firma ma przejąć plac budowy w przyszłym tygodniu. Planowany termin zakończenia prac to 30 sierpnia 2018 roku.

W czwartek 14 czerwca wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał umowę z prezesem Przedsiębiorstwa Remontowo – Budowlanego „Zawisza” Jerzym Zawiszą. Ze strony gminy umowę kontrasygnowała zastępca skarbnika gminy Urszula Barszcz. Obecni przy podpisaniu umowy byli Sylwester Spadło, radny z Tychowa Nowego i  Szymon Borowiecki z Przedsiębiorstwa Remontowo – Budowlanego „Zawisza”. Wójt Mirosław Seweryn życzył wykonawcom pomyślnie i sprawnie przeprowadzonych prac oraz terminowego ich zakończenia.

Zakres prac jest bardzo szeroki. Obejmuje większą część budynku, oprócz czterech pomieszczeń użytkowanych przez strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Nowym. W planach jest demontaż pokrycia dachowego z płyt cementowo – azbestowych i całej więźby dachowej, następnie wykonanie nowej więźby dachowej i pokrycia dachu, przebudowa kominów, wykonanie izolacji cieplnej ścian zewnętrznych, izolacji przeciwwilgociowej oraz elewacji ścian. Przebudowane i zadaszone będą schody zewnętrzne, rozbudowany garaż na wóz strażacki. Zamówienie obejmuje też rozebranie zewnętrznej toalety i zbiornika na nieczystości ciekłe oraz schodów.

Dobudowane będzie pomieszczenie socjalne, przebudowane zaplecze kuchenne i sanitarne w celu dostosowania do wymagań higieniczno - sanitarnych, przebudowana zostanie sala bankietowa. Remont obejmuje także wymianę okien i drzwi, pogłębienie piwnic i przebudowę wejścia do piwnic, przebudowę wewnętrznych instalacji : wodno- kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, wentylacyjnej, budowę instalacji centralnego ogrzewania oraz budowę przyłącza kanalizacyjnego.

 

Tekst i foto: Urząd Gminy w Mircu

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl