Czwartek, 13 sierpnia 2020
imieniny: Diany, Hipolita, Kasjusza

Strona główna

Z inicjatywą dla swojej miejscowości. Umowy już podpisane

06.06.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał umowy z przedstawicielami grup inicjatywnych mieszkańców gminy na realizację zadań publicznych w ramach Inicjatywy Lokalnej 2018 roku.

 

 

Program Inicjatyw Lokalnych ułatwia mieszkańcom realizację potrzebnego ich zdaniem działania lub inwestycji w swojej miejscowości. Realizowany jest w partnerstwie Urzędu Gminy w Mircu i mieszkańców danej miejscowości. Warunkiem wdrożenia danej koncepcji w życie jest nie tylko podsunięcie przez mieszkańców pomysłu, ale też zapewnienie części kosztów jego realizacji. Gmina może sfinansować maksymalnie do 70 procent kosztów projektu, nie więcej niż 10 tysięcy złotych. 30 procent wartości projektu musi zapewnić wnioskodawca. Wkład może być wniesiony w formie pieniężnej, w formie wkładu rzeczowego lub pracy społecznej. Wnioskodawca musi też przygotować wstępny kosztorys przedsięwzięcia i harmonogram jego realizacji.

We wtorek 5 czerwca wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał umowy na realizację sześciu projektów w ramach Inicjatywy Lokalnej 2018 roku.

Przy szkole w Jagodnem
Grupa inicjatywna mieszkańców Jagodnego reprezentowana przez Teresę Sieczkę ubiegała się o dofinansowanie na budowę podjazdu dla niepełnosprawnych oraz schodów przy wejściu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Jagodnem. Otrzymana od gminy Mirzec kwota dofinansowania wynosi 5.450 złotych, wartość całkowita zadania to 7.790 złotych.
Szkoła w Jagodnem będzie korzystała z Inicjatywy Lokalnej po raz drugi. W 2016 roku dzięki takiemu finansowaniu wyremontowany został korytarz górny w szkole.

Plac rekreacyjny w Mircu Malcówkach
Grupa inicjatywna mieszkańców Mirca Malcówek, reprezentowana przez Joannę Stępień, otrzyma 2.099 złotych dofinansowania na wykonanie żwirowego ogrodu na działce gminnej w swojej miejscowości. Koszt całości prac to 3.009 złotych.
Warto dodać, że mieszkańcy Mirca Malcówek w zeszłym roku także skorzystali z Inicjatywy Lokalnej. Dzięki dofinansowaniu z budżetu gminy na gminnej działce nasadzili ozdobną zieleń.

Stulecie szkoły w Gadce
Sylwia Błach w imieniu grupy inicjatywnej mieszkańców Gadki podpisała umowę na zorganizowanie i przeprowadzenie obchodów 100. rocznicy powstania Szkoły Podstawowej w Gadce, połączonej z obchodami stulecia odzyskania niepodległości. Kwota dofinansowania z budżetu gminy wynosi 7.040 złotych, wartość projektu to 10.160 złotych.
Gadka z Inicjatywy Lokalnej skorzysta w tym roku po raz pierwszy.

Zieleń w Mircu Poddąbrowie
Nasadzenie zieleni na działce gminnej w Mircu Poddąbrowie to propozycja grupy inicjatywnej z Mirca I reprezentowanej przez Mariana Stompora. Koszt zadania to 6.454 złote. Dofinansowanie z budżetu gminy w Mircu wynosi 4.400 złotych.
To pierwsza inwestycja w Mircu Poddąbrowie z Inicjatywy Lokalnej.

Prace przy remizie w Tychowie Starym
Po raz kolejny z programu korzystać będzie grupa inicjatywna z Tychowa Starego reprezentowana przez Władysława Zająca. W 2018 roku mieszkańcy otrzymają 5.024 złote na naprawę schodów wejściowych i modernizację świetlicy w remizie OSP. Koszt całego zadania to 7.706,50 złotego.
W Tychowie Starym z pieniędzy z Inicjatywy Lokalnej w 2013 roku zagospodarowano plac wokół remizy, w 2015 doposażono świetlicę OSP w sprzęt i zmodernizowano boisko do piłki siatkowej oraz wyposażono scenę w sali tradycji w Szkole Podstawowej w sprzęt oświetleniowy i nagłaśniający. W 2016r. zmodernizowano poddasze budynku remizy OSP i zamontowano klimatyzator w świetlicy.

Stroje dla „Tychowian” z Tychowa Nowego
Zespół Folklorystyczny „Tychowianie” z Tychowa Nowego otrzyma 980 złotych na uzupełnienie strojów dla zespołu. Wartość zadania to 1400 złotych, a umowę w imieniu grupy inicjatywnej mieszkańców podpisała Jadwiga Matysek, której towarzyszyła Leokadia Jagodzińska reprezentantka zespołu folklorystycznego.
W 2016r. w Tychowie Nowym z Inicjatyw Lokalnych doposażony został plac zabaw dla dzieci koło szkoły, w 2015r. wyremontowano ogrodzenie przy remizie, w 2014r. wymieniono wykładzinę na korytarzach w szkole, a w 2013r. doposażono szkolne boisko w niezbędny sprzęt.

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn serdecznie podziękował przedstawicielom mieszkańców za zaangażowanie w projekty i życzył ich pomyślnej realizacji, a Marian Stompor, sołtys Mirca I, dodał, że dzięki takim działaniom jak Inicjatywa Lokalna czy Fundusz Sołecki mieszkańcy wiedzą, że mają realny wpływ na mikroinwestycje w swoich wioskach i czują się za nie odpowiedzialni.

Realizacja sześciu zadań Inicjatyw Lokalnych 2018 będzie kosztować ponad 36,5 tysiąca złotych. Gmina Mirzec  ze swego budżetu dofinansuje działania kwotą 24.993,50 złotego.

Zbiorcze zestawienie zadań do realizacji w ramach inicjatywy lokalnej na 2018

Tekst i foto: Urząd Gminy w Mircu

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl