Piątek, 24 stycznia 2020
imieniny: Felicji, Tymoteusza, Rafała

Strona główna

W hołdzie Niepodległej - patriotyczny maj w Osinach

06.06.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje ze szkół

Miniony miesiąc w Szkole Podstawowej im. Gustawa Kwiecińskiego w Osinach obfitował w uroczystości związane z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

 


Konstytucja 3 maja drogowskazem do niepodległości
Takie hasło przyświecało akademii z okazji święta Konstytucji 3 maja. Szkolną uroczystość zaszczycili swoją obecnością wójt Mirosław Seweryn i ksiądz proboszcz Dariusz Maciejczyk. Młodzi artyści przypomnieli trudną sytuację ojczyzny pod koniec XVIII wieku, tragedię I rozbioru oraz doniosłe znaczenie konstytucji uchwalonej w maju 1791 roku. Nie zapomniano również o Dniu Flagi Państwowej (2 maja). Recytatorskim i wokalnym występom towarzyszyła multimedialna prezentacja. Akademię przygotowali uczniowie klas starszych pod kierunkiem dyrektor Zofii Siwiec, Iwony Ankurowskiej, Anety Stasiak i Jacka Królaka.

Niepodległościowy rajd szlakiem Legionu Puławskiego
18 maja uczniowie wzięli udział w „Niepodległościowym rajdzie szlakiem Legionu Puławskiego”. Impreza rozpoczęła się od historycznej pogadanki na temat dziejów tej formacji wojskowej i jej udziału w nocnej bitwie stoczonej z Niemcami pod Pakosławiem z 19 na 20 maja 1915 roku. Następnie, nie zważając na siąpiący deszcz, młodzi tropiciele lokalnej historii wyruszyli w drogę. Pierwszy etap wędrówki zakończył się przy leśnej „Mogile”, na bitewnym polu w tzw. Osińskim Lesie. Z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości, to uświęcone żołnierską krwią miejsce, nad którym nasza szkoła sprawuje opiekę, zyskało nowe oblicze. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu Krzysztofa Turka i jego syna Norberta, stanął na nim krzyż z tablicą oraz pojawiło się ogrodzenie. Wszyscy uczestnicy rajdu przynieśli podpisane przez siebie kamienie, z których usypali „Kopiec Pamięci”. Pojawiły się kwiaty i zapłonęły znicze. Wójt Mirosław Seweryn spotkał się przed „Mogiłą” ze szkolną młodzieżą, by wspólnie z nią oddać hołd bohaterom. Trasa rajdu zawiodła nas dalej w okolice Pakosławia, pod pomnik Legionistów Puławskich. Został on wybudowany według projektu byłego legionisty Piotra Milewskiego  i odsłonięty w 1930 roku. Ostatnim punktem programu edukacyjnej wyprawy było ognisko perfekcyjnie przygotowane przez rodziców Justynę i Mariusza Tomaszewskich. Solidnie zgłodniali po długim marszu mogliśmy pokrzepić się pieczoną kiełbaską i skosztować pysznego miodu z domowej pasieki. Serdecznie dziękujemy!

Gustaw Kwieciński w służbie Niepodległej
Dzień Patrona to święto, które odgrywa znaczącą rolę w kalendarzu szkolnych uroczystości. W tym roku patronat nad nim objął wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn. Obchody rozpoczęła msza święta w parafialnym kościele, odprawiona w intencji Gustawa Kwiecińskiego przez księdza doktora Juliana Sobczyka dziekana dekanatu wierzbickiego. Po nabożeństwie, drogą wiodącą do szkoły, ruszył pochód z biało-czerwonymi chorągiewkami. Już w progach świątecznie udekorowanego budynku można było obejrzeć okolicznościową wystawę historyczną poświeconą naszemu Patronowi. Wójt Mirosław Seweryn powitał przybyłych gości: księdza dziekana Juliana Sobczyka, księdza proboszcza Dariusza Maciejczyka, posła na Sejm RP Krzysztofa Lipca, wnuki Patrona – Annę Młynarczyk i Witolda Majewskiego z rodzinami, przewodniczącą Rady Gminy w Mircu Agnieszkę Idzik-Napiórkowską, radnych – Jana Zawiszę i Piotra Kruka, sołtysa Osin Romana Stompora, przewodniczącego rady sołeckiej Romana Sobczyka, prezesa OSP w Osinach Marcina Gibałę, dyrektora Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Mirzec Dorotę Tomaszewską, emerytowanych pracowników, mieszkańców wsi oraz całą szkolną społeczność. Rozległ się donośny głos szkolnego dzwonka i rozpoczęło się przedstawienie teatralne „Gustaw Kwieciński w służbie Niepodległej”, w którym uczniowie wspólnie z nauczycielami przedstawili historię życia naszego Patrona i jego działalność na rzecz ojczyzny i lokalnego środowiska. W antraktach między aktami widzowie wysłuchali pieśni patriotycznych w wykonaniu zespołu KGW „Osinianki” pod kierunkiem Piotra Gąsowskiego oraz zespołu „Wesołe Nutki” prowadzonego przez dyrektor Zofię Siwiec. Spektakl dostarczył widzom wielu wzruszeń i zachwycił perfekcją przygotowania, na którą złożyła się wspólna praca wszystkich pracowników szkoły oraz uczniów. Wagę kultywowania tradycji i troski o historię „Małej Ojczyzny” podkreślili w swych wystąpieniach poseł Krzysztof  Lipiec i radny Jan Zawisza. Gustaw Kwieciński swym życiem i postawą pokazuje, że hasło „Bóg, Honor, Ojczyzna”, to nie puste słowa, ale ponadczasowe wartości warte naśladowania. Następnie wprowadzono sztandar szkoły i odśpiewano hymn państwowy, a delegacja uczniów złożyła kwiaty pod tablicą Patrona. Wójt Mirosław Seweryn i dyrektor Zofia Siwiec podziękowali wszystkim przybyłym na uroczystość oraz pogratulowali artystom udanego występu. Reszta wieczoru upłynęła przy słodkim poczęstunku na dzieleniu się wrażeniami, wspomnieniach i towarzyskich „pogaduchach”.

Tekst: Jacek Królak
Zdjęcia: Aneta Stasiak, Paulina Wywiał, Krzysztof Turek

Biogram Gustawa Kwiecińskiego
Gustaw Kwieciński  urodził się 8 kwietnia 1901 roku w Słupczy, gmina Dwikozy. Jego ojciec był nauczycielem, szczególnie zasłużonym dla Pakosławia jako kierownik tamtejszej Szkoły Powszechnej w latach: 1912 – 1935.

Gustaw – najstarszy syn, 10 maja 1919 roku wstąpił jako ochotnik do Wojska Polskiego i brał udział w wojnie z bolszewikami. Służbę zakończył 9 października 1920 roku. Wówczas podjął decyzję o pójściu w ślady ojca. 10 maja 1921 roku został mianowany na stanowisko nauczyciela Publicznej Szkoły Powszechnej w Osinach.
15 maja 1921r. wstąpił do Związku Nauczycielstwa Polskiego, jako członek Ogniska w Mircu. Pracę rozpoczynał w bardzo trudnych warunkach. Utworzona w 1916 roku szkoła nie posiadała własnego budynku. Sale lekcyjne mieściły się w wynajętych wiejskich izbach, odczuwalny był brak podstawowego wyposażenia. Gustaw Kwieciński, jako pierwszy spośród pracujących w Osinach nauczycieli, potrafił sprostać wyzwaniu i wrósł w lokalne środowisko. W 1923 roku uzyskał pełne kwalifikacje do pracy w szkole zdając końcowe egzaminy w Seminarium Nauczycielskim  w Radomiu. Z dniem 1 lutego 1928 roku Szkoła Powszechna w Osinach została przekształcona na dwuklasową. Od tej chwili Gustaw Kwieciński pełnił funkcję jej kierownika. W pracy wspierała go żona Stanisława, również nauczycielka miejscowej szkoły.

Gustaw Kwieciński był wspaniałym wychowawcą kształtującym osobowość i postawy podopiecznych. Organizowane przez niego szkolne obchody świąt państwowych i uroczystości przepełnione były treściami patriotycznymi. Starał się angażować dzieci w prace na rzecz szkoły i wsi.

Praca i osiągnięcia Gustawa Kwiecińskiego były doceniane przez środowisko i lokalne władze. Dowodem na to jest powierzenie mu funkcji przewodniczącego Gminnej Komisji Oświaty. O działalności społecznej kierownika świadczy również fakt zorganizowania przez niego w 1928 roku pierwszej na terenie gminy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Osinach. Gustaw Kwieciński był długoletnim naczelnikiem jednostki. Doprowadził do wybudowania drewnianej remizy i wyposażenia jej w sprzęt przeciwpożarowy. Miejscowa jednostka OSP była starannie prowadzona i dobrze wyćwiczona. Strażacy z Osin kilkakrotnie zajmowali pierwsze miejsce w zawodach powiatowych. Wielkim sukcesem było doprowadzenia do powstania budynku szkoły. Jego uroczyste otwarcie miało miejsce w 1933 roku.

Dalsze plany i marzenia kierownika związane z rozwojem oświaty i życia społecznego w Osinach zniweczył wybuch II wojny światowej.

Gustaw Kwieciński został aresztowany 11 czerwca 1940 roku. Jako obywatel niebezpieczny dla III Rzeszy został wywieziony do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen w Oranienburgu niedaleko Berlina. Przebywał tam w bloku 66 jako więzień Nr 27512. Zginął 9 grudnia 1940 roku w bestialski sposób pobity przez niemieckich strażników. Jeszcze w tym samym miesiącu żona odebrała jego prochy, które zostały złożone w rodzinnym grobowcu w Iłży.

Gustaw Kwieciński przyczynił się do rozwoju oświaty w Osinach. Przez wiele lat był związany z miejscową szkołą jako nauczyciel i kierownik. Poprzez aktywną działalność społeczną i osiągnięcia na tym polu zapisał się na trwałe w historii wsi.

30 maja 2004 roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Gustawa Kwiecińskiego oraz poświęcenia i przekazania sztandaru. W każdą rocznicę tego ważnego dla lokalnej społeczności wydarzenia obchodzony jest Dzień Patrona szkoły. Gustaw Kwieciński patronuje również  osińskiej jednostce Ochotniczej straży Pożarnej.

Tekst: Jacek Królak

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn tel. (041) 27 67 171 wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 marta.ziomek@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn Tel. (041) 27 67 174 wanda.wegrzyn@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl