Wtorek, 2 czerwca 2020
imieniny: Erazma, Marianny, Marzanny

Strona główna

Dotacje dla małych i średnich firm

19.05.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Przedsiębiorcy, którzy zamierzają wprowadzać na rynek nowe produkty, mogą ubiegać się o dotacje. Po szczegółowe informacje zapraszamy do Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

 

Tegoroczne konkursy z programów Polska Wschodnia oraz Inteligentny Rozwój, skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, obejmują szczególnym wsparciem podmioty z miast średnich i terenów bezpośrednio przylegających do nich.

W województwie świętokrzyskim są to ośrodki wskazane w „Pakiecie dla miast średnich”:
-Busko-Zdrój
-Jędrzejów
-Końskie
-Ostrowiec Świętokrzyski
-Sandomierz
-Skarżysko-Kamienna
-Starachowice
-Staszów.

Program Operacyjny Polska Wschodnia
W programie Polska Wschodnia (POPW) potrzeby miast średnich uwzględnione zostały w konkursach w Działaniu 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez małe i średnie przedsiębiorstwa. To część programu, w której małe i średnie firmy mogą pozyskać dotację na wprowadzenie innowacji produktowej, na podstawie wyników własnych lub nabytych prac B+R. Dofinansowanie obejmuje przygotowanie i wdrożenie innowacyjnego produktu lub usługi. Wsparcie można przeznaczyć m.in. na zakup praw patentowych, technologii, know-how oraz inwestycje.
https://popw.parp.gov.pl/poddzialanie-1-3-1

Program Polska Wschodnia dotyczy tylko inwestycji na terenie pięciu województw: świętokrzyskiego, podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
W ramach programu Inteligentny Rozwój mikro, mali i średni przedsiębiorcy realizujący projekty inwestycyjne w miastach średnich lub na ternie gmin sąsiadujących z tymi miastami mogą liczyć na wsparcie w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” w Poddziałaniu 3.2.1 „Badania na rynek”. Dofinansowanie przeznaczone jest na wdrożenia efektów prac badawczo-rozwojowych w celu wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów i usług.

Tegoroczna edycja konkursu została ogłoszona 14 lutego i trwa do 5 grudnia br. Rozszerzono w niej zasięg naboru także o projekty inwestycyjne realizowane na terenie gmin sąsiadujących z miastami średnimi. Wnioski można składać w pięciu rundach. Obecnie trwa runda II - od 10 maja do 30 czerwca. W tym roku w ramach konkursu na przedsiębiorców czeka 500 mln zł dotacji, to o 100 mln zł więcej niż w roku ubiegłym.

http://poir.parp.gov.pl/badania/badania-na-rynek


Programem Inteligentny Rozwój objęte są firmy MŚP z całej Polski.

Zapraszamy do kontaktu z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich w Kielcach, Busku-Zdroju i Sandomierzu.

Dane kontaktowe znajdują się na stronie www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl w zakładce „Punkty Informacyjne”.

Tekst: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl