Poniedziałek, 17 lutego 2020
imieniny: Donata, Łukasza, Zbigniewa

Strona główna

Gminny Dzień Strażaka

07.05.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

4  maja 2018r. w Ostożance miały miejsce uroczystości związane z Dniem Strażaka.

 

 

 

Gminne obchody Dnia Strażaka rozpoczęła msza święta odprawiona w kaplicy w Ostrożance przez księdza kanonika Daniela Kobierskiego w intencji wszystkich druhów. Na uroczystości przybyli znamienici goście: wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, przewodnicząca Rady Gminy Agnieszka Idzik-Napiórkowska, ks. Tomasz  Kośla, poseł Krzysztof Lipiec, wicewojewoda świętokrzyski Andrzej Bętkowski,  starosta starachowicki Danuta Krępa, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, członek Zarządy Powiatu Starachowickiego Małgorzata Pruś, radny powiatowy Dariusz Dąbrowski, zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP Robert Sabat, komendant powiatowy PSP w Starachowicach Wiesław Ungier, zastępca komendanta powiatowego PSP w Starachowicach Sławomir Zięba, prezes Związku Oddziału Powiatowego OSP w Starachowicach  Edward Lipiec, prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP w Mircu Tadeusz Sobczyk, sekretarz Rady Gminy w Mircu Marta Ziomek, inpektor ds. bezpieczeństwa z Urzędu Gminy w Mircu Andrzej Kutwin, radni gminy Mirzec: Jan Zawisza, Jan Raczyński, Radosław Gralec, Jan Myszka, Sylwester Spadło, Stanisław Seweryn, Kazimierz Kozieł, Piotr Kruk, Ireneusz Zagajny oraz Marcin Driański, przewodniczący Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Starachowicach Andrzej Serafin, sołtys Ostrożanki Tadeusz Chojnacki, poczty sztandarowe z każdej jednostki OSP działającej na terenie naszej gminy, prezesi i naczelnicy jednostek OSP oraz mieszkańcy wsi.

W liturgii udział wzięli młodzi druhowie z miejscowej jednostki Mateusz Obara i Cezary Obara. Mszę świętą uświetniły swym śpiewem młodzieżowa schola kierowana przez Dominikę Chmielewską i zespół folklorystyczny „Jutrzenka” z Ostrożanki prowadzony przez Piotra Gąsowskiego, który mu akompaniował na akordeonie.

Ksiądz proboszcz Daniel Kobierski, zwracając się po mszy świętej do wiernych zgromadzonych w kościele, wskazał na to jak niezwykle zinetgrowaną wspólnotą jest Ostrożanka, jedna z najmniejszych wsi w gminie Mirzec. Zwrócił uwagę, że jej mieszkańcy mają najstarszy w gminie zespół folklorystyczny, współuczestniczyli w budowie remizy, własnymi siłami wznieśli i wyposażyli kaplicę, w której są liczni ministranci, schola, kościelny i organistka, a we wsi działa prężnie jednostka OSP. Jej prezesem jest Stefan Niewczas. Wszystkie problemy mieszkańcy rozwiązują wspólnie kierowani przez sołtysa Tadeusza Chojnackiego. W wielu sprawach pomagają im władze gminy. Na zakończenie mszy pomodlono się za dusze wszystkich zmarłych druhów strażaków i lokalnych społeczników.

Dalsza część uroczystości miała miejsce na znajdującym się obok kościoła boisku, gdzie strażakom z Ostrożanki przekazany został do eksploatacji nowoczesny wóz bojowy Star MAN użytkowany dotychczas przez PSP w Starachowicach.

Zgodnie z ceremoniałem pożarniczym druh Marcin Driański dowodzący kompanią honorową złożoną z pocztów sztandarowych jednostek OSP złożył meldunek wicewojewodzie Andrzejowi Bętkowskiemu, po czym przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego wciągnięto na maszt polską flagę. W skład pocztu flagowego weszli druhowie: Tomasz Rafalski, Michał Bąk i Paweł Kwapisz.

Jako pierwszy głos zabrał wójt i zarazem wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP w Mircu Mirosław Seweryn. Powitał serdecznie wszystkich przybyłych do Ostrożanki gości i powiedział:
- Od lat strażacy cieszą się największym zaufaniem społecznym. Jest to niewątpliwie ciężka służba ludzi wyjątkowych, które muszą sprostać trudnym zadaniom w czasie pełnienia swoich obowiązków, narażając przy tym swoje życie. Niech dzisiejsze święto będzie swoistym uznaniem za wytrwałość i męstwo w pełnieniu tak odpowiedzialnej służby (...) Niech dzisiejsze święto będzie wyrazem podziękowania dla was, druhowie strażacy, za stałą gotowość do realizacji odpowiedzialnych zadań. Dzięki waszemu ogromnemu zaangażowaniu mieszkańcy gminy Mirzec mają świadomość, że na strażakach można polegać w każdej trudnej sytuacji. Niech wasza służba przyniesie wam wiele satysfakcji i będzie inspiracją do działań dla drugiego człowieka w myśl strażackiej dewizy: „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.

Następnym zabierającym głos był prezes OSP Ostrożanka dh Stefan Niewczas. Przedstawił on historię jednostki powstałej 28 sierpnia 1983r. W strażackie szeregi wstąpiło wówczas 32 mężczyzn, a pierwszym prezesem został Stanisław Bilski. Kolejnymi prezesami byli: Eugeniusz Zięba, Krzysztof Marlica i obecny prezes Stefan Niewczas. Budowę remizy rozpoczęto 6 marca 1985r., a zakończono 11 czerwca 1988r. Wkład mieszkańców w powstanie strażnicy wyniósł aż 52% kosztów budowy. W 1990r. zakupiono samochód Star 28, który został przystosowany do pełnienia funkcji wozu bojowego. 4 marca 1992r. jednostka OSP zostaje stowarzyszeniem, w 1994r. jednostce zostaje nadany sztandar. W 1999r. jednostka pozyskuje samochód pożarniczy marki Jelcz, który służył jednostce do dziś. 11 lipca 2000r. jednostka zostaje włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Obecnie w szeregach OSP w Ostrożance jest 35 czynnych druhów, 9 druhów honorowych i 1 wspierający. Przy jednostce działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza składająca się z 10 druhów. Na wieczną wartę w czasie istnienia jednostki odeszło 12 strażaków, których pamięć uczczono minutą ciszy. Obecnie gruntowną modernizację za blisko 900 tys zł przechodzi remiza OSP.

Po wystąpieniu prezesa jednostki ks. kanonik Daniel Kobierski w asyście wójta Mirosława Seweryna poświęcił nowy wóz bojowy.

W ceremonii przekazania pojazdu udział wzięli: matka chrzestna pojazdu starosta Danuta Krępa, opiekun wójt Mirosław Seweryn, przedstawiciele lokalnej społeczności Marzena i Radosław Gralcowie oraz Teresa i Tadeusz Chojnaccy. Kluczyki do samochodu gaśniczego, posiadającego zbiornik wody o pojemności 2500 litrów i autopompę o wydajności 1600 l/min, matce chrzestnej wozu i opiekunowi przekazali: zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach Robert Sabat, poseł Krzysztof Lipiec i wicewojewoda Andrzej Bętkowski. Starosta Danuta Krępa i wójt Mirosław Seweryn wręczyli z kolei kluczyki i dokumenty wozu naczelnikowi Zbigniewowi Obarze, a ten oddał je w ręce Jackowi Obarze - kierowcy, który zaprezentował go zgromadzonym widzom. Samochód może brać udział nie tylko w gaszeniu pożarów, ale także w likwidowaniu miejscowych zagrożeń i w niesieniu pomocy ofiarom wypadków komunikacyjnych. Nadano mu imię „Ostry”, po czym zerwano zeń symboliczną szarfę.

Po tej części uroczystości głos ponownie zabrał prezes Stefan Niewczas, który serdecznie podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania samochodu: komendantowi głównemu PSP, komendantowi wojewódzkiemu PSP w Kielcach, komendantowi powiatowemu PSP w Starachowicach, władzom samorządowym gminy Mirzec wójtowi i przewodniczącej Rady Gminy w Mircu, radnym oraz byłemu i obecnemu staroście starachowickiemu. Szczególne słowa podziękowania skierował do wójta Mirosława Seweryna i posła Krzysztofa Lipca, który był następnym przemawiającym. Po nim w krótkich okolicznościowych przemówieniach wystąpili: wicewojewoda Andrzej Bętkowski, komendant Robert Sabat, komendant Wiesław Ungier, starosta Danuta Krępa, radny Robert Gralec i sołtys Tadeusz Chojnacki.

"Jutrzenka" z Ostrożanki zaprezentowała krótki program artystyczny w postaci piosenek i zabawnych, napisanych przez panie specjalnie na tę okazję, wierszy. Artystkom akompaniował kierownik artystyczny Piotr Gąsowski.

Ceremonię przekazania samochodu poprowadził rzecznik prasowy KP PSP w Starachowicach mł. bryg. Marcin Nyga.

Po części oficjalnej prezes Stefan Niewczas zaprosił wszystkich przybyłych na uroczystość na poczęstunek.

Tekst i foto: Jacek Rafalski

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn tel. (041) 27 67 171 wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 marta.ziomek@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn Tel. (041) 27 67 174 wanda.wegrzyn@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl