Niedziela, 31 maja 2020
imieniny: Anieli, Marietty, Petroneli

Strona główna

Pieniądze dla bezrobotnych i chcących otworzyć własny biznes

19.04.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa zaprasza do udziału w projekcie „Samozatrudnienie w OSI – Obszarze Strategicznej Interwencji” osoby powyżej 30 roku życia.

 

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach realizuje projekt „Samozatrudnienie w OSI – Obszarze Strategicznej Interwencji” w ramach poddziałania 10.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Cel projektu to aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, pozostających bez zatrudnienia oraz osób nieaktywnych zawodowo zamierzających prowadzić działalność gospodarczą.

Projekt skierowany jest do osób powyżej 30. roku życia, poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia), nieaktywnych zawodowo lub osób odchodzących w rolnictwa zamieszkałych wyłącznie na terenach wiejskich położonych na terenie OSI województwa świętokrzyskiego (teren gminy Mirzec należy do tego obszaru), znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj:

- kobiet;

- osób po 50 roku życia;

- osób z niepełnosprawnościami;

- osób długotrwale bezrobotnych;

- osób niewykwalifikowanych.

Aby zakwalifikować się do programu, należy spełniać przynajmniej jeden z powyższych kryteriów.

Formy wsparcia przewidziane w projekcie to:

  1. Wsparcie szkoleniowo – doradcze:
    – cykl szkoleniowy w zakresie przedsiębiorczości (16 godzin);
    – doradztwo w przygotowaniu biznes planu (5 godzin).
  2. Wsparcie finansowe (inwestycyjne) w wysokości do 24.000 złotych. To bezzwrotna dotacja przeznaczona na wydatki związane z zakupem środków trwałych, wartości niematerialnych oraz prawnych itp., niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej.
  3. Wsparcie pomostowe w wysokości 10.800 złotych (12 miesięcy x 900 złotych). To bezzwrotna dotacja na bieżące koszty w pierwszych miesiącach działalności firmy (ZUS, księgowość, najem lokalu, telefon itp.).
  4. Wsparcie pomostowe doradcze – 6 godzin doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozliczenia środków finansowych uzyskanych w ramach projektu.

Wsparcie finansowe oraz pomostowe stanowi pomoc de minimis w formie dotacji bezzwrotnej w wysokości do 100 % kosztów kwalifikowanych. Wkład własny nie jest wymagany.

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać w siedzibie Staropolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej przy ulicy Sienkiewicza 53 w Kielcach, na stronie internetowej www.siph.com.pl lub pod numerem telefonu 41 34-443-92.

 

 

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl