Czwartek, 20 lutego 2020
imieniny: Leona, Ludomiła, Lubomira

Strona główna

Duża szansa na nowe komputery dla szkół

17.04.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Warty ponad dwa miliony złotych wniosek dotyczący zakupu nowego sprzętu komputerowego dla wszystkich szkół w gminie Mirzec a także dodatkowych zajęć dla uczniów i szkoleń dla nauczycieli został pozytywnie oceniony i sklasyfikowany na pierwszym miejscu w województwie!

 


Gmina Mirzec ubiega się o unijne pieniądze na duży projekt dotyczący rozwoju kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów we wszystkich szkołach w gminie. Przygotowany w partnerstwie z Akademią Przedsiębiorczości wniosek „Tak na TIK w Gminie Mirzec” został najwyżej oceniony ze wszystkich wniosków, które wpłynęły na konkurs Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK”, ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Projekt uzyskał 112,5 punktu. Jest to też najdroższy ze zgłoszonych projektów. Jego koszt całkowity wynosi 2.085.955,20 złotych, przy czym wartość dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2010 to 1.843.783,20 zł. Wkład władny gminy ma wynieść 242.172 złotych, przy czym będzie to wkład niefinansowy, polegający na wynajmie sal w szkołach na zajęcia z programowania i robotyki prowadzone przez zewnętrzną firmę.

Robotyka i nie tylko
Bardzo ważną częścią projektu „Tak na TIK w Gminie Mirzec” będą dodatkowe zajęcia dla 576 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych w gminie. Dodatkowo projekt zakłada, że dla grupy 180 osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych zostaną zaproponowane odpowiednio sprofilowane zajęcia. Gama przewidzianych dodatkowych lekcji jest bardzo bogata. Zorganizowane – przez specjalistyczną zewnętrzną firmę – zostaną zajęcia z robotyki i programowania oraz warsztaty „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”. Zaplanowano też zajęcia wyrównawcze i indywidualne z TIK (czyli Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych).
Dla uczniów zostaną też zorganizowane dodatkowe lekcje z typowo szkolnych przedmiotów. W planach są zajęcia z języka angielskiego, kółka edukacji matematycznej, humanistycznej, zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne i korekcyjno – kompensacyjne.

Szkolenia dla nauczycieli
Z projektu „Tak na TIK w Gminie Mirzec” skorzysta także 81 nauczycieli, którzy będą mogli wybrać pomiędzy możliwościami podniesienia swoich umiejętności cyfrowych. Nauczyciele będą mogli ukończyć studia podyplomowe z zakresu nowych technologii i mediów w edukacji, wziąć udział w szkoleniu e-nauczyciel lub kursie administratora szkolnej pracowni komputerowej. Projekt „Tak na TIK w Gminie Mirzec” zakłada, że po zakończeniu szkoleń wszyscy nauczyciele będą stosować technologie informacyjno – komunikacyjne podczas nauczania swoich przedmiotów.

Wszędzie nowe komputery
Bardzo ważną częścią projektu będzie zakup wyposażenia do szkolnych pracowni komputerowych w każdej szkole. Do pracowni zakupione zostaną komputery, laptopy dla nauczycieli, kserokopiarki, drukarki, drukarki 3D, dotykowe monitory interaktywne a także wyposażenie pracowni – stoliki komputerowe, biurka, krzesła i szafki. Projekt zakłada też budowę sieci, serwerowni oraz zakup systemów zabezpieczających i systemów do zarządzania siecią.
W każdej szkole powstanie też ogólnodostępne stanowisko do samodzielnej pracy ucznia. Będzie to komputer stacjonarny wyposażony w stałe łącze internetowe. Program zakłada też zakup programów edukacyjnych i rehabilitacyjnych, z których korzystać będą przede wszystkim dzieci z niepełnosprawnościami.
Planowany termin realizacji projektu to okres od 1 września 2018 do 30 czerwca 2020 roku.

Tekst: Urząd Gminy w Mircu

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn tel. (041) 27 67 171 wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 marta.ziomek@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn Tel. (041) 27 67 174 wanda.wegrzyn@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl