Sobota, 15 grudnia 2018
imieniny: Niny, Celiny, Krystiany

Aktualności

Pozimowe sprzątanie

10.04.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Trwa pozimowe sprzątanie poboczy dróg w gminie Mirzec.

 

 

 

Przywróceniem czystości w rowach przy drogach prowadzących przez gminę zajmuje się 15 osób, zatrudnionych na podstawie porozumienia dotyczącego realizacji prac społecznie użytecznych, zawartego pomiędzy Urzędem Gminy w Mircu i Powiatowym Urzędem Pracy w Starachowicach.  Zgodnie z porozumieniem osoby zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych będą świadczyć usługi – głównie porządkowe – w okresie od 3 kwietnia 2018 roku do 30 września 2018 roku. Osoby, które dostały szansę na pracę, wytypował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu. Wszyscy zatrudnieni w ramach porozumienia pracują po 40 godzin miesięcznie, czyli dwa razy w tygodniu po pięć godzin dziennie. 60 procent kosztów zatrudnienia pracowników refunduje Powiatowy Urząd Pracy, 40 procent kosztów finansuje Urząd Gminy w  Mircu.

Gdy pracownicy zakończą oczyszczanie rowów, będą zajmować się usuwaniem pozimowego piachu z gminnych dróg, oczyszczaniem rowów melioracyjnych, letnim utrzymaniem zieleni i drobnymi pracami remontowymi.

Tekst i foto: Urząd Gminy w Mircu


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn tel. (041) 27 67 171


Sekretarz gminy

Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn Tel. (041) 27 67 174

Adres Urzędu Gminy w Mircu

ug_mirzec@poczta.onet.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski - admin@
mirzec.pl