Piątek, 18 września 2020
imieniny: Stefanii, Irmy, Stanisława

Strona główna

"100 dotacji na 100-lecie niepodległości”. Nowy konkurs Urzędu Marszałkowskiego

27.03.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

W piątek 23 marca Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ogłosił kolejną edycję konkursu „Odnowa wsi świętokrzyskiej” pod hasłem „100 dotacji na 100- lecie niepodległości”. Cała kwota przeznaczona na ten cel – milion złotych - pochodzi ze środków własnych samorządu województwa świętokrzyskiego.

 

O pieniądze mogą starać się organizacje, koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia i ochotnicze straże pożarne w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich województwa świętokrzyskiego. Można uzyskać do 80 procent refundacji poniesionych wydatków, a wkład własny gminy musi wynieść minimum 20 procent wartości zadania. Maksymalna wartość dotacji wynosi 10 tysięcy złotych. Warto spróbować, bo do rozdysponowania jest milion złotych.

Głównym celem programu jest zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich dla ich mieszkańców, jak również potrzeba kultywowania w społecznościach lokalnych tradycji i odrębności kulturowej. W ramach konkursu można ubiegać się o dotacje na:
1.
Budowę małych obiektów, odbudowę oraz przebudowę obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno – kulturalne, jak również służących poprawie bezpieczeństwa mieszkańców (świetlice, domy kultury, strażnice OSP, itp.)
2. Zakupy inwestycyjne mające na celu wyposażenie obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno - kulturalne, rekreacyjne, sportowe, turystyczne, obiektów przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów, a także infrastruktury towarzyszącej, jak również służące poprawie bezpieczeństwa mieszkańców (świetlice, domy kultury, strażnice OSP).

3. Tworzenie szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji i integracji służących do użytku publicznego.

4. Zakupy inwestycyjne towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych oraz tradycyjnych zawodów (m.in. zakup strojów ludowych, instrumentów muzycznych itp).

5. Prace inwestycyjne mające na celu urządzanie i porządkowanie terenów zielonych, parków, skwerów i innych miejsc wypoczynku.

Instytucje i organizacje zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w ramach konkursu „Odnowa wsi świętokrzyskiej” mogą składać wnioski do urzędów gmin do 16 kwietnia. Gminy do 30 kwietnia mają czas na przekazanie wniosków do Urzędu Marszałkowskiego. Weryfikacja wniosków i opracowanie listy rankingowej przez komisję konkursową zakończy się 30 maja.

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl