Piątek, 18 września 2020
imieniny: Stefanii, Irmy, Stanisława

Strona główna

Szansa dla zdolnych, którzy chcą się uczyć

23.03.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC prowadzi rekrutację do ósmej edycji programu stypendialnego „Marzenie o Nauce”. Czas na wypełnienie wniosku zgłoszeniowego upływa 31 marca.

 

 

Stypendium „Marzenie o Nauce” przeznaczone jest dla uczniów III klas gimnazjów, którzy uzyskali średnią ocen za I semestr III klasy co najmniej 4,5, planują uzyskać na koniec III klasy gimnazjalnej średnią ocen minimum 4,5 lub uzyskali tytuł laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego, organizowanego przez Kuratora Oświaty na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13 poz. 125). Pomoc skierowana jest do uczniów, którzy zamieszkują na stałe w miejscowości do 30 tysięcy mieszkańców (wymóg nie dotyczy gimnazjalistów mieszkających w placówkach opiekuńczo- wychowawczych). Dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym kandydata nie może przekraczać 900 zł netto.


Dzięki stypendium młodzież może uczyć się w najlepszych liceach w Polsce, a Fundacja EFC pokrywa koszty przez cały okres nauki. W ramach stypendium EFC pokrywane są opłaty szkolne, koszty ubezpieczenia oraz zakwaterowania i wyżywienia w szkolnej bursie. Fundacja udostępnia podręczniki, finansuje wycieczki klasowe i naukę języka angielskiego, a podczas ferii i wakacji zapewnia stypendystom wyjazdy na obozy narciarskie i windsurfingowe.

Korzystanie ze stypendium związane jest z kilkoma warunkami. Stypendysta ma obowiązek zamieszkania w bursie lub internacie, obowiązek nauki języka angielskiego w szkole językowej, obowiązek udziału w dodatkowych zajęciach organizowanych przez Fundację (z zakresu edukacji obywatelskiej, Wakacjach z EFC, Feriach z EFC i innych wyjazdach). Od stypendysty oczekuje się także zaangażowania społecznego oraz osiągania co najmniej dobrych wyników w nauce – minimalna średnia ocen w liceum musi wynieść 4,0.
Kandydat do programu może złożyć tylko jeden wniosek do programu stypendialnego „Marzenie o nauce”.

Kandydat wypełnia wniosek razem ze swoim rodzicem lub opiekunem prawnym, a wniosek zgłoszeniowy należy wypełnić online w terminie do 31 marca na stronie https://www.efc.edu.pl/pl/programy/mon/formularz.

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl