Niedziela, 24 marca 2019
imieniny: Gabriela, Marka, Gabora

Informacje ze szkół

Taka nauka jest super ciekawa. Nowoczesny sprzęt w Szkole Podstawowej w Tychowie Nowym

16.03.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje ze szkół

Społeczność Szkoły Podstawowej w Tychowie Nowym z dyrektor szkoły Anetą Borowską zaprosiła wójta gminy Mirzec Mirosława Seweryna  i kierownik Centrum Usług Wspólnych w Mircu Agatę Mundzik  na lekcje pokazowe z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu dydaktycznego, jaki niedawno otrzymała szkoła.

 

 

Nowoczesny sprzęt na lekcjach
Goście odwiedzili szkołę 13 marca. Wzięli udział w trzech lekcjach w klasach I, III i VI. Uczniowie klasy pierwszej pod kierunkiem Jolanty Węgrzyn podczas zajęć przyrodniczych oglądali przez lupę liście roślin doniczkowych, a następnie pod mikroskopem interesujące preparaty między innymi odnóże muchy i łodygę bawełny. Jak powiedziała Jolanta Węgrzyn, w planach na najbliższe dni jest wycieczka, podczas której pierwszoklasiści będą szukać oznak nadchodzącej wiosny, wykorzystując lornetki i aparat fotograficzny, które także niedawno trafiły do szkoły.

Uczniowie klasy trzeciej podczas lekcji z Izabelą Matysek uczyli się zasad ortograficznych oraz ćwiczyli umiejętność dodawania. Nową wiedzę dzieci zdobywały, używając zakupionej niedawno tablicy interaktywnej. Uczniowie podkreślali, że bardzo lubią korzystać z interaktywnego sprzętu i że taka nauka bardzo im się podoba.

Szóstoklasiści poznawali natomiast tajniki geometrii z wykorzystaniem otrzymanych niedawno modeli brył geometrycznych. Uczniowie sami wyciągali i formułowali wnioski na temat właściwości brył pod kierunkiem Eulalii Brudek. Uczniowie podziękowali wójtowi Mirosławowi Sewerynowi za zakup pomocy naukowych, a wójt zapowiedział, że jest duża szansa to, aby jeszcze w tym roku do szkoły trafiło nowoczesne wyposażenie pracowni komputerowej pozyskane dzięki unijnemu dofinansowaniu.

Za unijne pieniądze
Nowoczesny sprzęt dydaktyczny trafił do pracowni matematyczno – przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Tychowie Nowym kilka miesięcy temu. Uczniowie korzystają już z nowoczesnego zastawu multimedialnego w skład którego wchodzą: tablica interaktywna, projektor i wizualizer, aparat fotograficzny, drukarka, kompasy, lornetki, mikroskopy, termometry, lupy, waga z odważnikami, magnetyczne przybory matematyczne, siatki brył i figury płaskie, bryły obrotowe, magnetyczne puzzle do nauki ułamków, pojemniki do badania objętości, plansze dydaktyczne, ruchomy model układu Słońce – Ziemia - Księżyc.

Otrzymane wyposażenie to efekt realizacji dużego programu „Rozwój ciała i umysłu – modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne”, realizowanego przez Urząd Gminy w Mircu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Wartość całkowita programu, składającego się z kilku modułów, to 2.181.149 złotych, z czego 1.635.861 złotych to unijne dofinansowanie. Część tej kwoty – 193.000 złotych zostało przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni matematyczno – przyrodniczych we wszystkich szkołach w gminie.

To jednak dopiero początek inwestycji. Zdecydowana większość pieniędzy przeznaczonych zostało na budowę nowoczesnych kompleksów sportowych przy Szkołach Podstawowych w Gadce i Osinach.
Z tego samego programu przeprowadzony zostanie też kolejny etap remontu hali sportowej przy Zespole Szkół w Mircu. Przebudowane będą łazienki, szatnie, wybudowana będzie winda, powstanie nowe wejście do hali.

Tekst i foto: Urząd Gminy w Mircu


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn tel. (041) 27 67 171 wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 marta.ziomek@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn Tel. (041) 27 67 174 wanda.wegrzyn@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl