Niedziela, 23 lutego 2020
imieniny: Damiana, Romany, Florentyna

Strona główna

Inwentaryzacja stanu lasu

13.03.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

W związku z realizacją zadania pn. „Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu starachowickiego” zleconego na podstawie umowy z dnia 26.10.2017r. przez powiat starachowicki informuje, że na terenie gminy Mirzec w obrębach: Gadka, Jagodne, Małyszyn, Mirzec I, Mirzec II, Tychów Nowy, Osiny, Ostrożanka, Stary Tychów, Trębowiec w terminie od 5 marca 2018r. do 31 maja 2018r. odbędzie się taksacja terenowa lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. Pracami będą objęte lasy i grunty leśne wykazane w rejestrze ewidencji jako leśne (Ls).

 

Po wykonaniu taksacji i opracowaniu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów zostaną one przesłane do Urzędu Gminy w Mircu, celem przedłożenia właścicielom lasów zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017r poz. 788 z późn. zm.).

Zgodnie z ustawą o lasach, projekt uproszczonego planu urządzenia lasu zostanie wyłożony do publicznego wglądu na okres 60 dni w siedzibie urzędu. Uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą do naliczenia podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu, zainteresowani właściciele lasów będą mogli składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.

Po upływie 30 dni od daty wyłożenia urząd gminy przekaże ewentualne wnioski i zastrzeżenia do planów wykonawcy. Po rozpatrzeniu wniosków, we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Starachowicach, uznane zastrzeżenia zostaną uwzględnione w ostatecznej wersji planów.

Prace na zlecenie starostwa będzie wykonywała firma TAXUS UL. Sp. z o.o. z Warszawy.

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn tel. (041) 27 67 171 wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 marta.ziomek@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn Tel. (041) 27 67 174 wanda.wegrzyn@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl