Piątek, 22 lutego 2019
imieniny: Małgorzaty, Marty, Piotra

Strona główna

Ruszyły pierwsze prace przy inwestycjach zaplanowanych na 2018 rok

15.03.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Inwestycje

Mimo zimowej aury w gminie Mirzec ruszyły pierwsze prace przy tegorocznych inwestycjach. Prace budowlane trwają na boiskach przy Szkołach Podstawowych w Osinach i Gadce oraz przed budynkiem remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Starym.

 

Nowe boiska przy szkołach
W Gadce i w Osinach przy szkołach podstawowych trwa budowa wielofunkcyjnych kompleksów sportowych. Infrastruktura sportowa powstaje w ramach projektu "Rozwój ciała i umysłu – modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne". Wykonawcą obu boisk jest firma ECOFORMA Hubert Wójcik z Kielc, a planowany czas zakończenia inwestycji to 30 sierpnia 2018 roku.

W Gadce powstają: wielofunkcyjne boisko oraz boisko piłkarskie do minipiłki nożnej i czterotorowa bieżnia ze skocznią i rozbiegiem. Boisko wielofunkcyjne i bieżnia zostaną pokryte nawierzchnią poliuretanową, boisko piłkarskie będzie posiadać nawierzchnię ze sztucznej trawy. Boiska zostaną ogrodzone i wyposażone w piłkochwyty. Teren kompleksu sportowego zostanie zagospodarowany. Powstaną ciągi komunikacyjne dla pieszych z kostki betonowej i trawniki. Ustawione zostaną elementy małej architektury.

Gruntowna metamorfoza czeka też plac przy Szkole Podstawowej w Osinach. Tam także powstaną dwa boiska: wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową i piłkarskie z nawierzchnią ze sztucznej trawy wyposażone w piłkochwyty. W kompleksie znajdzie się też bieżnia z nawierzchnią poliuretanową do skoku w dal i trójskoku. Teren kompleksu sportowego zostanie zagospodarowany. Wybudowane zostaną chodniki dla pieszych z betonowej kostki, ustawione zostaną też elementy małej architektury.
Wartość obu inwestycji to 1.978.023,07 złotych, z czego dofinansowanie z UE wynosi 1.481.241,65 złotych.

Inwestycja realizowana w ramach Funduszu Sołeckiego rozpoczęła się w Tychowie Starym. Na terenie przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej trwa budowa utwardzonego placu manewrowego dla samochodu ratowniczego. Powstanie plac o powierzchni 405 metrów kwadratowych, wykonany z betonowej kostki brukowej o grubości 8 centymetrów. Koszt budowy to 40 tysięcy złotych. Prace wykonuje Firma Handlowo-Usługowa Grzegorz Sokołowski z Buska Zdroju. Planowany termin zakończenia prac to koniec kwietnia 2018 roku.

Proinwestycyjny budżet gminy Mirzec na 2018 rok
Budżet gminy Mirzec na 2018 rok śmiało można określić jako proinwestycyjny. Wydatki na inwestycje to ponad 16 milionów złotych, podczas gdy w poprzednich latach było to kilka milionów. W tym roku na inwestycje przeznaczonych zostanie ponad 35 procent wszystkich wydatków z budżetu w tym roku.
- Tegoroczny budżet jest wyjątkowy - mówi wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn.
- Udało nam się pozyskać dużo pieniędzy zewnętrznych na duże inwestycje. Mamy stosunkowo niskie zadłużenie, na poziomie 26 procent, a były lata, kiedy wynosiło 37 procent. Robiłem wszystko, aby nie zadłużać gminy, a jednocześnie ją rozwijać – mówi wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn.
Dochody budżetu na 2018 rok to ponad 41 milionów złotych, wydatki - 45,5 miliona złotych. Z tej kwoty ponad 16 milionów złotych przeznaczone zostanie na inwestycje, których w budżecie zaplanowano 36.
Najważniejszą inwestycją 2018 roku będzie termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, czyli niemal wszystkich szkół w gminie. Termomodernizacja nie będzie dotyczyła szkoły w Gadce, która jest już zmodernizowana. Plan dotyczy też termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Mircu. Wydatki zaplanowane na ten cel w budżecie to 4,8 miliona złotych. Przetarg na wykonanie inwestycji został ogłoszony, a planowany termin zakończenia inwestycji to koniec sierpnia 2018 roku.

Inwestycje w szkolną infrastrukturę
W budynkach objętych termomodernizacją będą wymienione okna, drzwi, kotły centralnego ogrzewania, oświetlenie. Planowane jest też ocieplenie ścian i montaż paneli fotowoltaicznych.
Wśród inwestycji szkolnych jest również  sala gimnastyczna budowana przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym. Zakończenie prac planowane jest na 2018 rok, koszt budowy to prawie 1,8 miliona złotych, z czego 800 tysięcy złotych pochodzi z budżetu państwa.

Dzięki kolejnemu dużemu projektowi „Rozwój ciała i umysłu” przy szkołach w Gadce i Osinach powstaną boiska do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjne i czterotorowe bieżnie ze skoczniami, przeprowadzony zostanie też kolejny etap remontu hali sportowej przy Zespole Szkół w Mircu. Przebudowane będą łazienki, szatnie, powstanie nowe wejście do hali. Z tego samego programu szkoły dostaną nowy sprzęt i materiały dydaktyczne. Koszt całkowity projektu to 2,3 miliona złotych, z czego pieniądze unijne to 1,6 miliona złotych.

Remonty na dużą skalę
Duża przebudowa czeka też Ośrodek Zdrowia w Mircu. Roboty będą kosztowały 1,3 miliona złotych, połowa tej kwoty to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego.
Duży zakres ma też przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Ostrożance, która ma zakończyć się w 2019 roku. Koszt to blisko 860 tysięcy złotych. Na przebudowę udało się uzyskać dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania „Razem na Piaskowcu” w wysokości 195 tysięcy złotych. W planach jest remont sanitariatów, wymiana instalacji, podłóg, okien i drzwi.

Na realizację projektu „Mirzec kulturą stoi” gmina dostała 500 tysięcy złotych unijnego dofinansowania w tym głównie na przebudowę budynku remizy w Tychowie Nowym. Całość prac zaplanowanych na 2018 rok ma kosztować ponad 1,1 miliona złotych. W projekcie jest między innymi wymiana pokrycia dachowego, przebudowa pomieszczeń, wymiana instalacji. Z tego samego programu przewidziane jest doposażenie wiejskich świetlic na terenie gminy.

Kanalizacja
Dobiega końca budowa ponad trzech kilometrów kanalizacji i 47 przydomowych oczyszczalni ścieków w Małyszynie Dolnym. Koszt tych prac to 2,7 miliona złotych.
Gmina jest też przygotowana do złożenia wniosku o dofinansowanie na budowę kanalizacji w Osinach i Ostrożance, obecnie czeka na ogłoszenie naboru wniosków w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska. Budowa kanalizacji została zaplanowana na lata 2019 i 2020.

Inwestycje na drogach
Przebudowy i budowy dróg na terenie gminy Mirzec będą w 2017 roku kosztować ponad 1,7 miliona złotych. Drogi gminne, które znalazły się w tegorocznym budżecie to: Jagodne Kolonia, Gadka do kościoła, droga do pól w Mircu, droga Mirzec Podkowalów – Mirzec Podborki, przebudowa drogi do starego cmentarza, przebudowa drogi w Małyszynie Dolnym, remont drogi Małyszyn – Krzewa, remont łączników Mirzec Poddąbrowa – Mirzec Malcówki. Prace planowane są też na drogach powiatowych. W 2018 roku zakończona będzie droga Osiny Mokra Nowa – Trębowiec i budowa odwodnienia przy drodze w Gadce, kontynuowana będzie budowa drogi z Tychowa Nowego w kierunku Ostrożanki, przebudowany łącznik między Mircem Poddąbrową a ulicą Langiewicza.

W planach jest też budowa oświetlenia przy kilku drogach w gminie. Jak mówi wójt Mirosław Seweryn, w planach jest wdrożenie dużego projektu, polegającego na wymianie oświetlenia w całej gminie z sodowego na ledowe. Koszt przedsięwzięcia to 2,6 miliona złotych, przy czym możliwe jest uzyskanie 80 -procentowego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego.
- Wniosek jest złożony, czekamy na rozstrzygnięcie. Jeśli uzyskamy dofinansowanie, prace zaczną się w tym roku, a ich zakończenie planujemy na kwiecień przyszłego roku. Liczę na to, że oszczędności pozwolą na włączenie światła na całe noce – mówi wójt.

Rewitalizacja i energia odnawialna
Wśród działań zaplanowanych na ten rok są także wnioski składane wspólnie z sąsiednimi gminami. Wniosek złożony wspólnie z gminą Pawłów znalazł się na liście projektów zakwalifikowanych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego do dofinansowania na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii: ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na posesjach mieszkańców, którzy zgłosili chęć udziału w programie.

Wspólne z gminą Wąchock z kolei Mirzec aplikuje o pieniądze na tak zwany rozwój e-usług czyli na przykład wprowadzenie w szkołach elektronicznych dzienników lub elektronicznego dostępu do platformy e-podatki.

Złożony jest też wniosek o dofinansowanie kolejnego etapu rewitalizacji Mirca. Wartość przewidzianych prac to 6,5 miliona złotych do 2022 roku. Wniosek przeszedł pomyślnie oceną rzeczową. Gmina aplikuje o 3,9 miliona złotych na drugi etap rewitalizacji Mirca. Plany zakładają budowę zbiornika wodnego, skateparku, placu zabaw, parkingów, toalet publicznych, wiaty handlowej, remont pomnika, ustawienie witaczy i budowę ciągu pieszo – jezdnego.

W budżecie na 2018 rok znalazł się też szereg mniejszych zadań, realizowanych w ramach wydzielonych środków z budżetu gminy na fundusz sołecki poszczególnych wsi. Są to między innymi zagospodarowania terenów w sąsiedztwie szkół i remiz Ochotniczych Straży Pożarnej. W planach jest też otwarcie Klubu Seniora, na co gmina Mirzec uzyskała dofinansowanie z programu Senior+.

Tekst: Urząd Gminy w Mircu
Foto: Katarzyna Kapała, Jacek Rafalski

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję



Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję






Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007




Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn tel. (041) 27 67 171 wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 marta.ziomek@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn Tel. (041) 27 67 174 wanda.wegrzyn@mirzec.pl





Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl