Piątek, 18 września 2020
imieniny: Stefanii, Irmy, Stanisława

Strona główna

Walne zgromadzenie delegatów Gminnej Spółki Wodnej

04.03.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

19 lutego 2018r. odbyło się walne zgromadzenie delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Mircu.

 

 

 

W spotkaniu udział wzięły władze spółki wraz z delegatami poszczególnych sołectw, sołtysi jak również zaproszeni goście, w tym wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, radni Rady Gminy w Mircu z przewodniczącą Agnieszką Idzik -Napiórkowską.

Prowadzący walne zgromadzenie – przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej Stefan Grabowski podziękował wszystkim za przybycie i przedstawił porządek obrad: sprawozdanie z realizacji zadań w 2017 roku, ustalenie zakresu zadań na 2018r., ustalenie składki na 2018r. oraz podjęcie uchwał w tym zakresie.

Najwięcej czasu poświęcono sprawozdaniu, w którym przedstawiono wykonanie budżetu za 2017r., kwoty zebrane ze składek przez sołtysów w poszczególnych sołectwach oraz składki niezapłacone a także pozyskane dotacje przez spółkę z gminy i powiatu, które pozwoliły wykonać szereg prac przy konserwacji urządzeń melioracyjnych. Przedmiotowe sprawozdanie poddano pod dyskusję, w której głos zabrali delegaci, sołtysi oraz wójt Mirosław Seweryn, który poinformował, że w stosunku do lat poprzednich widać postępy w działalności spółki zarówno w zakresie zrealizowanych prac jak i osiąganych celów. Pracownicy gminy poświęcili dużo czasu na aktualizację rejestrów opłat na rzecz spółki w 2016r. Jednak w 2017r. po podjęciu uchwały przez spółkę wodną w sprawie jednolitej stawki za 1 ha fizyczny od gospodarstwa położonego na obszarze gminy Mirzec rejestry te aktualizowano ponownie i przekazano sołtysom pobierającym opłaty. Działalność spółki dotyczy wszystkich mieszkańców gminy, a koszty utrzymania urządzeń wodnych są wysokie, w związku z czym gmina zwiększyła kwotę dotacji na potrzeby GSW.

Przewodniczący Stefan Grabowski podziękował sołtysom za zbiórkę składek przeznaczanych na potrzeby spółki.

W kolejnym punkcie spotkania ustalono plan robót na 2018r. zgodnie z sugestiami uczestniczących w walnym zgromadzeniu i podjęto stosowne uchwały.

Wysokość składki na rzecz GSW w 2018r. ustalono na 2 zł za 1 ha fizyczny od gospodarstwa położonego na obszarze gminy Mirzec.

Tekst: Michał Makowski
Foto: Mirosław Seweryn


Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl