Piątek, 21 lutego 2020
imieniny: Eleonory, Kiejstuta, Fortunata

Strona główna

Rekrutacja do przedszkola

01.03.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Od 1 do 31 marca 2018 r. odbywa się nabór dzieci do Publicznego Przedszkola w Mircu.

 

 

 

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w mirzeckim przedszkolu
Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w mirzeckim przedszkolu składają jedynie  deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. 
W przypadku nie złożenia deklaracji  dziecko zostaje skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola na kolejny rok szkolny.

Dzieci zapisywane do przedszkola po raz pierwszy
Rodzice dzieci 3-,  4-, 5- i 6- –letnich  zapisując dziecko do przedszkola po raz pierwszy, wypełniają wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola. Rekrutacja do przedszkola skierowana jest w pierwszej kolejności do dzieci mieszkających na terenie gminy Mirzec. Rodzice dzieci spoza terenu gminy będą mogli ubiegać się o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, gdy po zakończeniu rekrutacji i zapewnieniu miejsc dla dzieci mieszkających w gminie Mirzec, w przedszkolu pozostaną wolne miejsca. Ważne, aby wniosek był kompletny i złożony w terminie, przy czym kolejność składania nie wpływa na wynik rekrutacji.

Druki dokumentów do pobrania w Publicznym Przedszkolu w Mircu
Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola będą wywieszone 7 maja 2018 r.
Dodatkowe informacje o rekrutacji są udzielane w placówce.

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Mirzec na rok szkolny 2018/2019

1-31 marca 2018 r.    
Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym.      

3-13 kwietnia 2018 r.    
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola.      

16 kwietnia 2018 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifkowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

16-30 kwietnia 2018 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandytata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

7 maja 2018 r.    
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.     

Harmonogram zgodny z Zarządzeniem nr 0050.8.2018 Wójta Gminy Mirzec z dnia 23 stycznia 2018 r.

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn tel. (041) 27 67 171 wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 marta.ziomek@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn Tel. (041) 27 67 174 wanda.wegrzyn@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl