Czwartek, 27 lutego 2020
imieniny: Gabriela, Anastazji, Honoryny

Strona główna

Dofinansowanie dla mieszkańców gminy Mirzec do wymiany pieców w ramach programu „ZORZA”- Edycja 2018

01.03.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn 7 lutego br. podpisał porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach reprezentowanym przez prezesa Ryszarda Gliwińskiego w sprawie współpracy przy realizacji Programu "ZORZA" - Czyste powietrze nad Świętokrzyskiem. Edycja 2018.

 

Program skierowany jest do mieszkańców województwa świętokrzyskiego, osób indywidualnych i dotyczy on dofinansowania do kosztów wymiany pieców na nowoczesne, sprawniejsze i ekologiczne urządzenia.

Celem programu jest zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie pyłów PM2,5, PM10 oraz innych zanieczyszczeń powstających w wyniku niskiej emisji zagrażających zdrowiu i życiu ludzi oraz negatywnie wpływających na stan środowiska.

Aby ułatwić mieszkańcom Gminy Mirzec wypełnianie i składanie wniosków wójt wyznaczył pracownika Urzędu Gminy, który będzie udzielał szczegółowych informacji na temat programu oraz pomagał przy wypełnianiu wniosków do Programu ZORZA.

Nabór wniosków rozpoczął się dziś, tj. 15.02.2018r. i będzie trwał do wyczerpania środków finansowych lub decyzji Zarządu Wojewódzkiego Funduszu o zawieszeniu lub zakończeniu naboru, jednak nie później niż do dnia 15 października 2018r.

W  ramach programu ZORZA dofinansowaniem objęte są następujące działania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych:

I. Podłączenia do sieci gazowej wraz z trwałym odłączeniem od instalacji obecnego kotła/pieca.

II. Wymiana pieców/ kotłów opalanych paliwem stałym (węgiel, biomasa) na nowoczesne o wyższej sprawności, przy czym instalacja kotłów na paliwa stałe spełniających wymogi rozporządzenia z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U z 2017r., poz. 1690), możliwa jest wyłącznie na terenach, gdzie nie ma dostępu do sieci ciepłowniczej lub gazowej.

III. Wymiana pieców/kotłów opalanych paliwem gazowym/olejowym na zasilanie wyłącznie energią elektryczną.

Pula środków przeznaczonych do wydatkowania na dofinansowanie zadań w formie dotacji wynosi 2 500 000,00 zł. W chwili składania wniosku inwestycja musi być zakończona, dofinansowanie dotyczy wydatków poniesionych po 30.09.2017r.

Dotacja wyniesie:

  • 3000zł w przypadku zamontowania kotła na paliwo stałe opalanego węglem (np. ekogroszkiem)
  • 3500zł w przypadku zamontowania kotła na paliwo stałe opalanego biomasą (np. pellet),
  • 4000zł w przypadku zamontowania kotła na paliwo ciekłe lub gazowe,
  • 5000zł w przypadku zamontowania urządzenia zasilanego wyłącznie energią elektryczną (np. pompa ciepła, piec akumulacyjny).

Zgłoszenia przedsięwzięcia należy dokonać w formie pisemnego wniosku  o dofinansowanie wraz załącznikami i będą przyjmowane w WFOŚiGW w Kielcach, ul. Al. Ks. J. Popiełuszki 41, 25-155 Kielce. Wzory wniosków oraz załączników dostępne są na stronie internetowej www.wfos.com.pl.

Więcej informacji na temat programu można uzyskać pod nr tel. 41 276 71 80 lub osobiście w Urzędzie Gminy w Mircu, pokój 314.

 

Tekst: Łukasz Zaręba

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn tel. (041) 27 67 171 wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 marta.ziomek@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn Tel. (041) 27 67 174 wanda.wegrzyn@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl