Piątek, 18 września 2020
imieniny: Stefanii, Irmy, Stanisława

Strona główna

Otwarcie pracowni ekologiczno-przyrodniczej w Mircu

08.02.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje ze szkół

6 lutego 2018r. w Szkole Podstawowej w Mircu uroczyście otwarto pracownię edukacji ekologiczno-przyrodniczej.

 

 

 

Na spotkanie oprócz uczniów i nauczycieli szkoły przybyli: wójt Mirosław Seweryn, przewodnicząca rady gminy Agnieszka Idzik-Napiórkowska, przewodniczący komisji oświaty Jan Raczyński, kierownik Centrum Usług Wspólnych Agata Mundzik, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Ryszard Gliwiński, Anna Stępień reprezentująca Nadleśnictwo Starachowice i Hubert Ogara z Nadleśnictwa Marcule, prezes Koła Łowieckiego „Łoś” Paweł Adamczyk i przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Mircu Joanna Stępień.

Gości powitała dyrektor Alicja Raczyńska i krótko przedstawiła historię projektu.
Dzięki staraniom organu prowadzącego szkołę, a szczególnie wójta Mirosława Seweryna została podpisana umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na wyposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt w postaci pomocy dydaktycznych i mebli, dzięki czemu uczniowie w sposób bardziej ciekawy i efektywny poznawać będą przyrodę, czyli wszystko to, co nas otacza. Opiekun pracowni Dorota Zagajna uczestniczyła w specjalnie przygotowanym szkoleniu ukierunkowanym na wykorzystanie w pełni nowych możliwości pracowni.

Szkoła rozpoczęła współpracę z WFOŚiGW wiosną ubiegłego roku, dzięki czemu dzieci wzięły udział w zajęciach „zielonej szkoły” zorganizowanych w Kotlinie Kłodzkiej.

Edukacja ekologiczna w Mircu rozwijana jest poprzez współpracę szkoły także z innymi instytucjami.
Dzieci uczestniczą co roku w konkursach organizowanych przez Lasy Państwowe i zdobywają w nich czołowe lokaty. Dzięki gościnności  Nadleśnictwa Marcule uczniowie odwiedzili arboretum. Przywieźli z niego ofiarowane przez leśników krzewy i zasadzili je przed szkołą. W szkole miało miejsce spotkanie z przedstawicielami Koła Łowieckiego „Łoś”, którego przedstawiciele opowiadali młodzieży o życiu zwierząt zamieszkujących pola i lasy naszej gminy. Na budynku szkoły zostało zainstalowane urządzenie monitorujące jakość powietrza.

Po tym wstępie dyrektor Alicja Raczyńska oddała głos uczniom prowadzącym część artystyczną Wiktorii Bębas i Mikołajowi Jędraskowi. Zgromadzeni w sali gimnastycznej obejrzeli słowno-muzyczną opowieść o przyrodzie w wykonaniu uczniów przygotowanych przez Dorotę Zagajną, Małgorzatę Rokitę i Piotra Spadłę.

Aktorom i nauczycielom podziękowali: wójt Mirosław Seweryn i pozostali zaproszeni goście, którzy wręczyli szkole drobne upominki. Przydadzą się one w szkolnej pracowni.

Kolejnym punktem programu było uroczyste przecięcie wstęgi na progu pracowni.
Dokonali tego: wójt Mirosław Seweryn, prezes Ryszard Gliwiński, dyrektor Alicja Raczyńska i uczeń Mikołaj Jędrasek, po czym nastąpiła degustacja przygotowanego specjalnie na tę okazję ekologicznego tortu z logiem WFOŚiGW.

Ostatnim punktem niecodziennego spotkania były zajęcia prowadzone przez Dorotę Zagajną mające pokazać możliwości wyposażenia sali edukacji ekologiczno-przyrodniczej.

Tekst i foto: Jacek Rafalski

 

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl