Czwartek, 27 lutego 2020
imieniny: Gabriela, Anastazji, Honoryny

Strona główna

Zebrania sprawozdawcze jednostek OSP w Osinach i w Trębowcu

07.02.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

3 lutego 2018r. odbyły się zebrania sprawozdawcze jednostek OSP w Osinach i w Trębowcu.

 

 

 

W obydwu zebraniach uczestniczyli goście: wójt Mirosław Seweryn, prezes Zarządu Gminnego OSP Tadeusz Sobczyk, komendant gminny Paweł Staszałek, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach st. bryg. Wiesław Ungier, naczelnik Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego PSP mł. bryg. Marcin Nyga, poseł Krzysztof Lipiec i wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś. W Osinach byli ponadto radny Marcin Driański, sołtys Roman Stompór i przewodniczący Rady Sołeckiej Roman Sobczyk, a w Trębowcu radny Stanisław Seweryn.

Zarządy obydwu jednostek otrzymały absolutoria.

Sprawozdanie za rok 2017 OSP w Osinach przedstawił dh Paweł Kwapisz. Jednostka liczy 25 członków, w tym 19 zwyczajnych i 6 wspierających. Przy jednostce działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, liczy 10 członków. W okresie sprawozdawczym z funkcji prezesa został odwołany dh Krzysztof Turek. Na jego miejsce Zarząd OSP w Osinach powołał dha Marcina Gibałę.

Jednostka uczestniczyła w 16 akcjach ratowniczych, w tym 9 razy gasiła pożary i 7 razy likwidowała miejscowe zagrożenia. Poza teren gminy wyjeżdżała 2 razy. W gminnych zawodach MDP młodzi druhowie z Osin zajęli II miejsce. Gotowość bojową jednostki oceniono bardzo dobrze. Największą inwestycją w jednostce w minionym roku był remont więźby dachowej i wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy, o czym pisaliśmy tu. W tym roku strażacy z Osin obchodzić będą jubileusz 90-lecia istnienia jednostki.

Na koniec 2017r. jednostka posiadała w kasie i na koncie 3034 zł.

W Trębowcu prezes OSP dh Sławomir Paszkowski przedstawił sprawozdanie z działalności jednostki, która liczy 30 strażaków (w tym 3 honorowych i 1 wspierający). Działa w Trębowcu także MDP licząca 10 członków. Druhowie 12 razy uczestniczyli w akcjach ratowniczych, w tym 8 razy gasili pożary, 2 razy usuwali skutki wypadków drogowych, 1 raz likwidowali miejscowe zagrożenie i 1 raz poszukiwali zaginionego.

Stan środków jakimi dysponuje OSP na koniec 2017r. wynosił 1058 zł. W czasie inspekcji gotowości bojowej OSP w Trębowcu otrzymała dobrą ocenę, co wynikało głównie z braków w sprzęcie osobistego wyposażenia strażaków. Samo przygotowanie druhów oceniono bardzo dobrze.

W obu jednostkach głos zabierali zaproszeni goście, którzy przede wszystkim dziękowali druhom strażakom za społeczną, pełną poświecenia służbę dla dobra lokalnej społeczności i kraju. Poseł Krzysztof Lipiec i komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach st. bryg. Wiesław Ungier zwrócili uwagę na bardzo dobrą współpracę strażaków ochotników z gminy Mirzec z władzami gminy, za co złożyli na ręce wójta Mirosława Seweryna serdeczne podziękowania. Goście życzyli strażakom oraz ich rodzinom wszystkiego, co najlepsze w 2018r.

Tekst i foto: Jacek Rafalski

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn tel. (041) 27 67 171 wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 marta.ziomek@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn Tel. (041) 27 67 174 wanda.wegrzyn@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl