Niedziela, 20 października 2019
imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa

Strona główna

Uroczyste otwarcie Posterunku Policji w Mircu

17.01.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

W gminie Mirzec mamy znów posterunek policji. Uroczystego otwarcia placówki dokonał dziś wieczorem szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński. Komisariat wrócił do naszej gminy dzięki staraniom wójta Mirosława Seweryna.

 

 

Posterunek Policji w Mircu jako pierwszy w tym roku został reaktywowany i przywrócony do służby społeczeństwu przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. To już trzeci z odtworzonych w ostatnim czasie posterunków w województwie świętokrzyskim i 72. w kraju.

Starania o jego przywrócenie trwały od 1 grudnia 2016r., kiedy to w Urzędzie Gminy w Mircu odbyło się spotkanie wójta gminy Mirzec Mirosława Seweryna z zastępcą komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach insp. Arturem Bednarkiem i komendantem powiatowym policji w Starachowicach kom. Pawłem Szczepaniakiem w sprawie powrotu do Mirca posterunku zlikwidowanego w grudniu 2012r. Już wówczas w związku z likwidacją posterunku wzrosło wśród mieszkańców gminy poczucie spadku bezpieczeństwa publicznego. Potwierdzały to debaty i konsultacje społeczne organizowane na terenie gminy.

Dzięki staraniom wójta gminy Mirosława Seweryna oraz przychylności radnych Rady Gminy w Mircu nasza gmina, spełniając ogólne kryteria, została zakwalifikowana do budowy docelowej siedziby posterunku policji w 2020r. Zadanie odtworzenia tymczasowej siedziby posterunku policji zrealizowały wspólnie gmina Mirzec i Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach.

Koszt realizacji inwestycji, adaptacji pomieszczeń Urzędu Gminy w Mircu oraz zakupu wyposażenia, wyniósł 105 tys. zł. Mniej niż połowa tej kwoty pochodzi z budżetu gminy, a reszta ze środków Komendy Wojewódzkiej w Kielcach. Powierzchnia użytkowa posterunku to 106m2. Zaadaptowane pomieszczenia Urzędu Gminy w Mircu będą pełnić funkcję tymczasowej siedziby dla 5 policjantów wyposażonych w 1 radiowóz. Zgodnie z planami za dwa lata, w roku 2020 na działce zakupionej przez gminę od mirzeckiej parafii, obok parkingu w centrum Mirca za kwotę 1,5 miliona złotych - w całości sfinansowaną z budżetu państwa - wzniesiony zostanie nowoczesny posterunek.

Tymczasowa siedziba została otworzona przez ministra Joachima Brudzińskiego, szefa MSWiA, który punktualnie o godzinie 17 przybył do Mirca.

Komendant wojewódzki policji w Kielcach insp. Dariusz Augustyniak powitał ministra Joachima Brudzińskiego oraz wszystkich przybyłych na uroczystość: wojewodę Agatę Wojtyszek wraz z jej zastępcą, a także pierwszego zastępcę Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzeja Szymczyka, komendanta powiatowego Policji w Starachowicach nadkom. Pawła Szczepaniaka, świętokrzyskich posłów oraz władze gminy Mirzec reprezentowane przez wójta Mirosława Seweryna i przewodniczącą Rady Gminy w Mircu Agnieszkę Idzik-Napiórkowską.

Komendant Dariusz Augustyniak pogratulował mieszkańcom gminy Mirzec, że posterunek wraca do lokalnego środowiska, a policjantom mającym pracować w Mircu życzył bezpiecznej służby.

W dalszej części uroczystości nastąpiło symboliczne otwarcie reaktywowanej jednostki policji. Kierownik Posterunku Policji w Mircu asp. Piotr Zieliński złożył ministrowi Joachimowi Brudzińskiemu meldunek o objęciu stanowiska służbowego, a szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazał mu symboliczny klucz do posterunku.

Następnie głos zabrał Joachim Brudziński, mówiąc m.in.:
- Polska jest jedna. Prawo do bezpieczeństwa ma każdy obywatel, niezależnie od tego czy mieszka w Warszawie, w Szczecinie, we Wrocławiu, czy w mniejszej miejscowości, takiej jak ta, w której jesteśmy, w Mircu, dlatego przywracanie posterunków policji w małych miejscowościach będzie postępowało. (…) Chcę słuchać Waszych głosów. Będę oczekiwał pełnego zaangażowania i świadomości, że praca mundurowych jest służbą i że polska Policja jest dla obywateli, a nie obywatele dla Policji.

Ministrowi za przybycie do Mirca podziękowała wojewoda Agata Wojtyszek. Po niej głos zabrał zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk, który podkreślił, że pracujący w Mircu policjanci nie tylko będą zwalczać przestępczość, ale również prowadzić szeroką działalność prewencyjną poprzez współpracę z lokalną społecznością. W dalszych słowach podziękował ministrowi i Komendzie Wojewódzkiej w Kielcach za rozwijanie programu przywracania posterunków, a władzom gminy Mirzec za wspieranie tych działań. Mirzeckim policjantom życzył dobrej i bezpiecznej pracy.

Po przemówieniach kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Kielcach ks. ppłk. Grzegorz Kamiński wraz z kapelanem starachowickich policjantów ks. Dariuszem Krukiem poświęcili pomieszczenia posterunku.

Dowódca uroczystości nadkom. Paweł Szczepaniak złożył meldunek o zakończeniu oficjalnej części uroczystości Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachimowi Brudzińskiemu, po czym minister wraz z gośćmi udał się w towarzystwie gospodarzy gminy wójta Mirosława Seweryna i przewodniczącej Agnieszki Idzik-Napiórkowskiej do wnętrza posterunku, gdzie obejrzano jego wyposażenie i wykonano pamiątkowe zdjęcia.

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn składa serdeczne podziękowania mieszkańcom gminy i radnym rady gminy za głosy wnoszone podczas debat organizowanych przez policję w 2016 roku w sprawie tworzenia krajowej mapy zagrożeń,  skupiające się w szczególności na potrzebie odtworzenia Posterunku Policji w Mircu. Głosy te poparte również przez sołtysów i rady sołeckie stały się wytyczną dla wójta i rady gminy w dążeniu do reaktywacji posterunku i budowy docelowej siedziby policji w Mircu po to, by wśród mieszkańców znacząco wzrosło poczucie bezpieczeństwa.

Tekst i foto: Jacek Rafalski

 

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn tel. (041) 27 67 171 wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 marta.ziomek@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn Tel. (041) 27 67 174 wanda.wegrzyn@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl