Poniedziałek, 16 września 2019
imieniny: Edyty, Kornela, Kamili

Strona główna

Informacja Wójta Gminy Mirzec

05.01.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Szanowni Mieszkańcy gminy Mirzec. Pragnę Państwa poinformować, że od 1 stycznia 2018r. system gospodarowania odpadami na terenie gminy Mirzec i opłaty za odbiór odpadów nie ulegną zmianie. Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje na ten temat.

 

 

Szanowni Mieszkańcy gminy Mirzec, pragnę Państwa poinformować od 1 stycznia 2018r. system gospodarowania odpadami na terenie gminy Mirzec nie ulegnie zmianie. Odbiorem odpadów nadal zajmować się będzie firma ZTIUA Andrzej Pogorzelski, która obsługiwała gminę Mirzec w 2017r. Wprowadzona od 1 stycznia 2017r. zwiększona częstotliwość odbioru niektórych odpadów, tj. odpadów remontowo-budowlanych, wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon oraz odpadów niebezpiecznych w 2018 roku będzie kontynuowana. Odpady te będą odbierane 2 razy w roku. Mimo rosnących cen usług stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  nie wzrosną. Poniżej znajdą Państwo niezbędne informacje o funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Mirzec.     
Z poważaniem,
Mirosław Seweryn  Wójt Gminy Mirzec


Nowy harmonogram odbioru odpadów

Nowy harmonogram obowiązuje od 1 stycznia 2018r. i został dostarczony mieszkańcom przez  firmę odbierająca odpady, można go też pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy w Mircu z zakładki "Gospodarka odpadami" lub odebrać osobiście  w Urzędzie Gminy w Mircu w pokoju 314.

Segregacja odpadów pozostaje na starych zasadach
Odpady segregowane nadal zbierane są w systemie trzyworkowym, tj.:
-papier i tektura, kolor worka niebieski z częstotliwością raz w miesiącu;
-tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale, kolor worka żółty z częstotliwością raz w miesiącu;
-opakowania szklane, kolor worka zielony z częstotliwością raz na kwartał.

Firma odbierająca odpady zapewnia bezpłatnie worki do selektywnej zbiórki odpadów  na wymianę przy każdym odbiorze odpadów w liczbie nie mniejszej niż liczba wystawionych worków z odpadami przez właściciela nieruchomości.
Pojemniki i worki z odpadami należy wystawić w widocznym miejscu przed posesją do godziny 7.00.

Inne odpady komunalne zbierane w sposób selektywny będą odbierane częściej (odbiór odpadów wystawionych przed posesj):
-odpady wielkogabarytowe z częstotliwością 2 razy w roku;
-zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z częstotliwością 2 razy w roku;
-zużyte opony z częstotliwością 2 razy w roku;
-odpady niebezpieczne (przeterminowane leki, zużyte baterie,  świetlówki, środki ochrony roślin, farby, lakiery itp.) z częstotliwością 2 razy  w roku.

Odpady budowlano–remontowe

Odpady budowlano-remontowe, odbiór z 10 punktów mobilnych zlokalizowanych po jednym w każdym sołectwie (odpady dostarczone przez  mieszkańców do miejsca ustawienia kontenera) z częstotliwością 2 razy do roku. 
Odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny (zmieszane odpady  komunalne) gromadzone w pojemnikach o pojemnościach od 110 do 240 l lub w przypadku ich braku w czarnych workach (które zapewnia właściciel nieruchomości)
Zmieszane odpady  komunalne z częstotliwością raz w miesiącu.

Opłata bez zmian.

Miesięczna stawka opłaty za odpady segregowane wynosi:
-gospodarstwo domowe  zamieszkałe przez 1 mieszkańca, stawka opłaty miesięcznej wynosi  5 zł;
-gospodarstwo domowe zamieszkałe przez 2 mieszkańców, stawka opłaty miesięcznej wynosi 10 zł;
-gospodarstwo domowe zamieszkałe przez 3 mieszkańców, stawka opłaty miesięcznej wynosi 15 zł;
-gospodarstwo domowe zamieszkałe przez 4 i więcej mieszkańców, stawka opłaty miesięcznej wynosi 22 zł.

Miesięczna stawka opłaty za odpady niesegregowane wynosi:
-gospodarstwo domowe zamieszkałe przez 1 mieszkańca, stawka opłaty miesięcznej wynosi 9 zł;
-gospodarstwo domowe zamieszkałe przez 2 mieszkańców, stawka opłaty miesięcznej wynosi 18 zł;
-gospodarstwo domowe zamieszkałe przez 3 mieszkańców, stawka opłaty miesięcznej wynosi 27 zł;
-gospodarstwo domowe zamieszkałe przez 4 i więcej mieszkańców, stawka opłaty miesięcznej wynosi 36 zł.
Podstawą do wyliczenia, uiszczenia oraz egzekwowania miesięcznej opłaty jest złożona deklaracja.

Terminy opłat bez zmian.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnieść raz na dwa miesiące w łącznej wysokości za dwa miesiące kalendarzowe w następujących terminach:
1. do 20 lutego za miesiące styczeń i luty;
2. do 20 kwietnia za miesiące marzec i kwiecień;
3. do 20 czerwca za miesiące maj i czerwiec;
4. do 20 sierpnia za miesiące lipiec i sierpień;
5. do 20 października za miesiące wrzesień i październik;
6. do 20 grudnia za miesiące listopad i grudzień.

Opłatę należy uiścić gotówką w kasie Urzędu Gminy w Mircu, bądź u inkasenta (sołtys na danym sołectwie) lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Mircu:                                 
BS o/Mirzec 26 8523 0004 0006 0046 2000 0007.

Pamiętaj, że w przypadku takich zdarzeń jak: urodzenie dziecka, śmierć członka rodziny, wyjazd poza granicę kraju itp., właściciel nieruchomości ma obowiązek złożenia korekty deklaracji w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia zaistnienia powyższego zdarzenia.

Więcej informacji na temat systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz niezbędne druki  i formularze znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.mirzec.pl (w zakładce „Gospodarka odpadami”)
bądź pod nr tel. 41 276 71 80
lub e-mailem: gospodarkaodpadami.mirzec@onet.pl  ,
lub osobiście w Urzędzie Gminy w Mircu, pokój 314.

 

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn tel. (041) 27 67 171 wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 marta.ziomek@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn Tel. (041) 27 67 174 wanda.wegrzyn@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl