Czwartek, 24 stycznia 2019
imieniny: Felicji, Tymoteusza, Rafała

Aktualności

Ogłoszenie dotyczące usuwania odpadów zawierających azbest

23.01.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Urząd Gminy w Mircu ogłasza nabór wniosków o udzielenie w 2018 roku dofinansowania na realizację prac związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest z terenu posesji położonych w gminie Mirzec. Wnioski należy składać do  31 stycznia 2018r. w Urzędzie Gminy w Mircu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy  w Mircu - tel. (041) 276 71 80, pok. nr 314. Wzory dokumentów do pobrania w tut. Urzędzie pok. nr 314 oraz udostępnione na stronie internetowej: http://www.mirzec.pl/  w zakładce „Gospodarka odpadami”, a także w „Biuletynie Informacji Publicznej”. Do dofinansowania nie kwalifikują się koszty związane z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

 

 

 

...


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn tel. (041) 27 67 171


Sekretarz gminy

Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn Tel. (041) 27 67 174

Adres Urzędu Gminy w Mircu

ug_mirzec@poczta.onet.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski - admin@
mirzec.pl