Wtorek, 16 października 2018
imieniny: Gawła, Florentyny, Grzegorza

Aktualności

Środki zewnętrzne pomagają w rozwoju gminy Mirzec

30.12.2017 | Napisał: Admin | Kategoria: Inwestycje

Urząd Gminy w Mircu prowadzi aktywne działania w celu pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadań związanych z inwestycjami, kulturą, oświatą i profilaktyką. W 2017r. złożono 64 wnioski na pozyskanie pieniędzy z budżetu państwa lub funduszy unijnych na łączną kwotę dofinansowania w wysokości ponad 18 mln zł.

 

Przeważająca większość wniosków została rozpatrzona pozytywnie w tym projekt związany z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Wartość tego zadania wynosi 4 899 191 zł, a pozyskane środki z Regionalnego Programu Operacyjnego 3 248 991 zł.

Inne projekty, na które pozyskane zostały duże środki zewnętrzne to m.in.:
- rewitalizacja Ośrodka Zdrowia w Mircu (dofinansowanie -707 000 zł);
- rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej (1 635 861 zł);
- budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w Małyszynie Dolnym (1 210 394 zł);
- budowa sali gimnastycznej w Tychowie Starym (800 000 zł);
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (443 391 zł);
- przebudowa drogi w Osinach (803 329 zł);
- zakup samochodu dla OSP w Tychowie Starym (200 000 zł);
- przebudowa drogi gminnej Mirzec Podborki – Mirzec Majorat (214 324 zł);
- projekt edukacyjny „Kształcenie dla przyszłości” (238 983 zł);
- projekt edukacyjny „Droga do celu” (349 302 zł).

W przygotowaniu do aplikowania o środki zewnętrzne pod koniec roku było 4 kolejne wnioski. Dotyczą one II etapu rewitalizacji centrum Mirca, odnawialnych źródeł energii, uzupełnienia oświetlenia ulicznego i zagospodarowania działki gminnej w Mircu Poddąbrowie.

18 wniosków przygotowanych z pomocą Urzędu Gminy w Mircu złożyły organizacje pozarządowe.
Dotyczą one m.in.: wykonania robót budowlano-montażowych w budynku wielofunkcyjnym pod potrzeby klubu „Tradycja i Nowoczesność” w Ostrożance (planowane dofinansowanie 195 000 zł), weekendowej konferencji o zdrowiu dla seniorów (12 500 zł), „Bliskich spotkań z kulturą w gminie Mirzec” (12 500 zł).

Wiele z wymienionych powyżej inwestycji w infrastrukturę i rozwój kultury nie byłoby możliwych bez środków zewnętrznych.

Tekst i foto: Jacek Rafalski


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn tel. (041) 27 67 171


Sekretarz gminy

Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173

Przewodnicząca Rady Gminy w Mircu
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Jan Zawisza

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn Tel. (041) 27 67 174

Adres Urzędu Gminy w Mircu

ug_mirzec@poczta.onet.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski - admin@
mirzec.pl