Piątek, 10 lipca 2020
imieniny: Amelii, Filipa, Witalisa

Strona główna

Kształcenie dla przyszłości

07.12.2017 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje ze szkół

W gimnazjum realizowany jest projekt edukacyjny o wartości 266 tys. zł.

 

 

 

Kształcenie kojarzy się ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności. To prawda, ale jest to także doświadczanie, które pozwala zrozumieć świat. Czym zatem jest kształcenie dla przyszłości? Najprościej mówiąc – zdobywaniem umiejętności i doświadczenia, które pomogą zrozumieć świat w przyszłości. Dla młodych ludzi, którym przyjdzie zmierzyć się ze zmieniającą się wciąż rzeczywistością nie ma nic ważniejszego, niż dobre przygotowanie się do przyszłości, aby mogli spełniać swoje marzenia i realizować plany. Pomóc im w tym mają takie działania jak te, zaplanowane w projekcie „Kształcenie dla przyszłości”, który ruszył pełną parą w listopadzie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego powstał z inicjatywy wójta gminy Mirzec pana Mirosława Seweryna, a został przygotowany przez panią Iwonę Gralec. Był to jeden z trzech projektów, które w konkursie RPSW.08.03.04-IZ.00-26-109/17 otrzymały dofinansowanie na 21 projektów, które przeszły ocenę formalną.

Dla przyszłości kształci się 74 uczestników, którzy zgodnie ze swymi zainteresowaniami i predyspozycjami dokonali wyboru bloku odpowiadającego ścieżkom edukacyjnym. W każdym z pięciu bloków znajdują się warsztaty z matematyki oraz tutoring edukacyjno – zawodowy. Ponadto beneficjenci mogli wybrać warsztaty z programowania, fizyki, współczesnych metod komunikacji, języka angielskiego, czytania ze zrozumieniem, kompetencji technicznych i arteterapii lub warsztaty kompetencji społecznych. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi korzystają z indywidualnych warsztatów specjalistycznych. Jak widać oferta warsztatów jest bardzo bogata i z pewnością każdy chętny znalazł coś dla siebie. Zajęcia pozalekcyjne prowadzone są w grupach 7-9 osobowych za pomocą metody eksperymentu, projektu, z elementami tutoringu, z wykorzystaniem e - zasobów oraz technologii informacyjno–komunikacyjnych (TIK). Uczestnicy projektu korzystają z bezpłatnego transportu, obiadów, zestawów materiałów biurowych.


To jeszcze nie wszystko! Projekt przewiduje warsztaty w Centrum Laonarda da Vinci w Chęcinach oraz na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego i Politechnice Świętokrzyskiej. W ramach podsumowania odbędą się trzydniowe warsztaty w Warszawie: w Centrum Nauki Kopernik, w Wilanowie, w Muzeum Powstania Warszawskiego. Uczestników czeka także uczta kulturalna, obejrzą w stolicy spektakl teatralny.
Jednym z istotnych założeń projektu jest także podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie: oceniania kształtującego, prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metody eksperymentu, tutoringu w edukacji, wykorzystania e-zasobów i e-podręczników w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów.

Łączna kwota dofinansowania na realizację zadań projektowych to 266 023,75 zł. Planowana data zakończenia projektu -  31.07.2018 r.

Tekst: Renata Iwoła
Zdjęcia: uczniowie z IV bloku projektowego

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl