Poniedziałek, 20 sierpnia 2018
imieniny: Bernarda, Sobiesława, Samuela

Strona główna

Wizyta kanoniczna w mirzeckiej parafii

07.10.2017 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

W niedzielę 1 października br. parafia św. Leonarda w Mircu przeżywała wizytację kanoniczną, w czasie której ks. biskup pomocniczy diecezji radomskiej Piotr Turzyński głosił Słowo Boże, spotykał się z wiernymi, ale też zapoznał się z kondycją duchową i gospodarczą parafii.

 


Punktualnie o godzinie siódmej w Trębowcu odezwała się strażacka syrena, zapraszając mieszkańców wsi na powitanie księdza biskupa, który jechał do mirzeckiej parafii na wizytację. Po kilkunastu minutach na krzyżówce obok sklepu pojawiło się ponad dwadzieścia osób z sołtysem, a zarazem radnym Stanisławem Sewerynem i prezesem miejscowej jednostki OSP Sławomirem Paszkowskim, by pośród mgły snującej się nad pokrytymi pierwszym jesiennym szronem polami powitać swego pasterza. Krótkie słowa powitania ks. biskupa wygłosiła jedna z założycielek „Trębolanek” Bożena Rosińska. Ksiądz biskup Piotr Turzyński nie krył zadowolenia, że na granicy wizytowanej parafii przywitano go tak serdecznie kwiatami i wiszącym wzdłuż drogi transparentem.

Po kilku minutach rozmowy udał się do Mirca, gdzie o godzinie ósmej na progu świątyni powitał go proboszcz ksiądz kanonik Daniel Kobierski, dając do ucałowania krzyż i przekazując w symbolicznym geście klucze do świątyni. Po ich dotknięciu ks. biskup wszedł w mury kościoła, kropiąc wiernych wodą święconą. W drodze z plebanii do kościoła towarzyszyli mu kanclerz kurii ks. Marek Fituch, ks. dziekan dekanatu Starachowice Północ Marek Janas i gospodarz gminy wójt Mirosław Seweryn. Po krótkiej modlitwie przed ołtarzem ks. biskup zajął miejsce przewodniczenia. Jako pierwszy powitał go oficjalnie ks. kan. Daniel Kobierski i przedstawił kondycję duchową i gospodarczą parafii. Po nim krótkie słowa powitania i kwiaty złożyli na ręce ks. biskupa przedstawiciele parafian wójt Mirosław Seweryn i  Małgorzata Sieczka, po czym rozpoczęła się msza święta odprawiona przez ks. proboszcza Daniela Kobierskiego. Homilię o nadziei wygłosił ks. biskup Piotr Turzyński. Mszę swym śpiewem uświetnił chór parafialny „Adagio”, którym kierował Wojciech Zając.

Po mszy świętej ks. biskup spotkał się Kołami Żywego Różańca działającymi na terenie parafii i wespół z nimi odmówił dziesiątek Różańca. W imieniu członków kółek różańcowych słowa powitania wygłosiła Leokadia Jagodzińska.

O godzinie 11.30 ks. biskup spotkał się na starym cmentarzu z członkami Stowarzyszenia na rzecz Odnowy Zabytków Parafii św. Leonarda w Mircu, pośród których był również ks. proboszcz Daniel Kobierski, wójt Mirosław Seweryn oraz liczna grupa młodzieży. Ksiądz biskup Piotr Turzyński zapoznał się z dokumentacją prowadzoną przez stowarzyszenie, obejrzał i poświęcił odnowione przez stowarzyszenie mogiły, wyrażając podziw dla dokonań stowarzyszenia i zapewniając o swym duchowym wsparciu dla jego chwalebnych działań na rzecz pielęgnowania parafialnych zabytków.

O godzinie 15.00 ks. biskup udał się w towarzystwie gospodarza parafii ks. Daniela Kobierskiego i gospodarza gminy wójta Mirosława Seweryna do kaplicy w Ostrożance, gdzie powitali go parafianie, a Elżbieta Pałys przedstawiła historię najmłodszej w gminie świątyni. Mszę świętą odprawił i homilię wygłosił ks. biskup, zaś oprawę muzyczną przygotowała dziecięca schola kierowana przez Dominikę Chmielewską oraz połączone siły zespołów folklorystycznych z Ostrożanki, Małyszyna i Tychowa Starego kierowane przez Piotra Gąsowskiego.

Po mszy ks. kanonik Daniel Kobierski złożył serdeczne podziękowania księdzu biskupowi za wizytę w parafii i modlitwę oraz wyraził swą głęboką wdzięczność dla wszystkich parafian, którzy przyczynili się do przygotowania wizyty księdza biskupa. Szczególne słowa podziękowania złożył na ręce władz gminy reprezentowanych na mszy świętej przez wójta Mirosława Seweryna i przewodniczącą Agnieszkę Idzik-Napiórkowską.

Swego pasterza pożegnali przedstawiciele Ostrożanki: członkini „Jutrzenki” Zofia Karczewska, sołtys Tadeusz Chojnacki oraz prezes OSP Tadeusz Niewczas, a następnie wszyscy wierni zebrani w świątyni zaśpiewali biskupowi Piotrowi Turzyńskiemu gromkie „Życzymy, życzymy”.

Posłuchaj:
Mirzec - powitanie ks. biskupa przez ks. ka. Daniela Kobierskiego
Mirzec - powitanie ks. biskupa przez wójta Mirosława Seweryna
Mirzec - przywiatanie się ks. biskupa z wiernymi
Mirzec - homilia ks. biskupa Piotra Turzyńskiego
Mirzec - spotkanie z członkami Kół Żywego Różańca
Ostrożanka - powitanie ks. biskupa przez Elżbietę Pałys - historia kaplicy
Ostrożanka - pożegnanie ks. biskupa Piotra Turzyńskiego: ks. Daniel Kobierski, Zofia Karczewska

Tekst, foto, fono: Jacek Rafalski

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn tel. (041) 27 67 171


Sekretarz gminy

Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173

Przewodnicząca Rady Gminy w Mircu
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Jan Zawisza

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn Tel. (041) 27 67 174

Adres Urzędu Gminy w Mircu

ug_mirzec@poczta.onet.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski - admin@
mirzec.pl