Poniedziałek, 23 lipca 2018
imieniny: Bogny, Sławosza, Żelisława

Aktualności

Dofinansowanie na interaktywne wyposażenie szkół podstawowych

06.10.2017 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Kuratorium Oświaty w Kielcach opublikowało listę świętokrzyskich szkół, które zostały zakwalifikowane do objęcia wsparciem finansowym w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”. W  gronie tym znalazły się trzy szkoły podstawowe z gminy Mirzec.

 


Trzy mirzeckie szkoły podstawowe zostaną wyposażone w tablice interaktywne, projektory multimedialne oraz monitory interaktywne w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2017-2019  „Aktywna tablica”.

Pomoce dydaktyczne trafią do Szkoły Podstawowej w Jagodnem, w Gadce i w Tychowie Starym.

Maksymalna kwota wsparcia jaką może otrzymać jedna szkoła w ramach programu wynosi 14 tysięcy złotych.

Wniosek gminy Mirzec o przyznanie dotacji w kwocie 42 tysiący złotych został pozytywnie rozpatrzony przez zespół powołany przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

Wkład własny gminy do projektu to kwota 10 tys. 500 zł. Przekazanie środków planowane jest do końca października 2017 roku. Podstawowym warunkiem przystąpienia do programu było posiadanie przez szkołę dostępu do Internetu na poziomie 30 Mb/s. W roku 2018 będą składane wnioski na doposażenie kolejnych szkół.

Dzięki uzyskanemu wsparciu uczniowie będą coraz lepiej przygotowani do życia w społeczeństwie informacyjnym, a nauka będzie odbywać się z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

Urząd Gminy w Mircu


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn tel. (041) 27 67 171


Sekretarz gminy

Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173

Przewodnicząca Rady Gminy w Mircu
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Jan Zawisza

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn Tel. (041) 27 67 174

Adres Urzędu Gminy w Mircu

ug_mirzec@poczta.onet.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski - admin@
mirzec.pl