Wtorek, 19 czerwca 2018
imieniny: Gerwazego, Protazego, Borzysława

Strona główna

Inicjatywy lokalne zrealizowane

13.09.2017 | Napisał: Admin | Kategoria: Inwestycje

W gminie Mirzec zrealizowane zostały w bieżącym roku 4 zadania z zakresu inicjatyw lokalnych.

 

 

 

Inicjatywy lokalne zrealizowane
31 maja 2017r. wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał 4 umowy z liderkami grup inicjatywnych na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych. Do dofinansowania zostały wybrane zadania pn.: „Wymiana ogrodzenia przy Zespole Szkół w Mircu”, „Montaż klimatyzatorów w holu artystycznym Publicznej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Kwiecińskiego w Osinach”, „Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Tychowie Nowym” oraz „Nasadzenie zieleni na działce gminnej w miejscowości Mirzec- Malcówki.

Wraz z końcem sierpnia wszystkie inicjatywy zostały zrealizowane i rozliczone. Łączna wartość wszystkich zrealizowanych inicjatyw wyniosła 31 291,39 zł.

Przy Zespole Szkół w Mircu jest nowe ogrodzenie
Wartość całego zadania, którego głównym inicjatorem była pani Edyta Drożdżał, wyniosła: 8 690,00 zł, w tym środki gminy 4 345,00 zł, wkład własny pieniężny 2 655,00 zł oraz wkład pracy społecznej 1 690,00 zł. W czasie realizacji zadania rozeznano rynek w zakresie wykonania ogrodzenia panelowego z podmurówką z gotowych elementów betonowych o długości 75 mb, zdemontowano stare ogrodzenie, załadowano i przetransportowano gruz oraz przygotowano teren do wykonania nowego ogrodzenia. Rozstrzygnięto również oferty na zakup zdemontowanego ogrodzenia. Ostatnim elementem było wykonanie 75 mb ogrodzenia panelowego z podmurówką z gotowych elementów betonowych.

Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży uczęszczających do Zespołu Szkół w Mircu oraz dzieci korzystających z placu zabaw przy szkole. Wzrośnie również estetyka tego miejsca.

Lokalne miejsce integracji mieszkańców na Malcówkach
Wartość całkowita zadania pn. „Nasadzenie zieleni na działce gminnej w miejscowości Mirzec- Malcówki” wyniosła 5 719,99 zł.  Wkład gminy 3899,99 zł. Wkład pracy społecznej 1820,00 zł. Grupę inicjatywną stanowili mieszkańcy wsi Mirzec-Malcówki pod przewodnictwem pani Joanny Stępień, którzy społecznie zaangażowali się w cały proces prac. Przygotowali koncepcję nasadzenia zieleni na działce gminnej położonej na początku wsi, wspólnie wybrali  iglaki i krzewy (135 sztuk), wyrównywali teren, posadzili zakupioną z dotacji zieleń ozdobną i  podsypywali ją ziemią rodną (również kupioną z dotacji gminy), uporządkowali i zabezpieczyli teren, a także systematycznie nawadniali nową zieleń. Mieszkańcy gminy mogli podziwiać zakończone prace podczas „Janówki”, która odbyła się tam 24 czerwca br.

Mieszkańcy Malcówek na zmianę dbają o porządek w tym miejscu, mając na uwadze, by służyło ogółowi społeczności lokalnej, w tym młodzieży.

Klimatyzatory w Szkole Podstawowej w Osinach
Zadanie pn. „Montaż klimatyzatorów w holu artystycznym Publicznej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Kwiecińskiego w Osinach” było realizowane od 31.05 do 31.07.2017r. Liderką tej grupy inicjatywnej była pani Iwona Olesińska. Celem zadania była  poprawa warunków lokalowych podczas prezentacji artystycznych w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej. Zostały zakupione i zamontowane 2 klimatyzatory  o mocy 5kW na holu artystycznym szkoły.

Koszt całkowity 10 824,00, środki gminy 7 134,00 środki finansowe inicjatora 3690,00 zł.

Dzięki realizacji tej inicjatywy poprawi się komfort przebywania dzieci w szkole,  już od początku roku szkolnego mogą cieszyć się przyjemnym ciepłem bez względu na chłód panujący za oknem. Optymalizacja temperatury z pewnością przyda się także, gdy przyjdą upały.

Nowe urządzenia na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Tychowie Nowym
Inicjatywa była realizowana od 01 do 31 lipca br.,  inicjatorzy  wnieśli wkład finansowy w wysokości 1 168,90 zł, wkład rzeczowy w postaci nasion trawy i ziemi wraz z transportem na łączną kwotę 250,00 zł oraz wkład pracy społecznej wycenionej na 442,00 zł. Wkład gminy wyniósł 4 196,50 zł. Wartość całego zadania to 6 057,40 zł.

Zakupiono dwa urządzenia, tj. huśtawkę dwuosobową z oparciami oraz bujak (skuter) na metalowej sprężynie. Mieszkańcy Tychowa Nowego pod przewodnictwem pani sołtys Jadwigi Matysek w czynie społecznym przygotowali podłoże pod montaż huśtawki i bujaka, wyrównali teren, zasiali trawę, pielęgnowali teren a po zamontowaniu urządzeń uporządkowali plac po zakończonych pracach oraz dbali o zasianą trawę.

Dzięki realizacji inicjatywy lokalnej plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Tychowie Nowym zyskał na atrakcyjności, zachęca dzieci i ich rodziców do częstszego korzystania z placu zabaw, a tym samym przebywania na świeżym powietrzu. Doposażony teren będzie służył nie tylko zabawie, ale i w pośredni sposób będzie promował zdrowy tryb życia i wspomagał prawidłowy rozwój psychofizyczny dzieci. Dodatkową korzyścią będzie uatrakcyjnienie prowadzenia zajęć dla dzieci przedszkolnych i młodszych dzieci szkolnych.

Warto przypomnieć, że inicjatywy lokalne to oddolna aktywność mieszkańców, którzy chcą działać na rzecz społeczności i miejsca, w którym mieszkają i z którym się utożsamiają. W ocenie wójta gminy Mirzec Mirosława Seweryna, środki finansowe przeznaczone przez gminę na inicjatywy lokalne, dają mieszkańcom możliwość realizacji małych projektów, które integrują ludzi, budzą poczucie odpowiedzialności za stan najbliższego otoczenia.

Tekst: Katarzyna Kąpła
Foto: Joanna Stępień, Zofia Siwiec, Katarzyna KąpałaPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu                     
pon. 7.30-17.00
wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007

Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn  tel. (041) 27 67 171

Sekretarz gminy

Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173

Przewodnicząca Rady Gminy w Mircu
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Jan Zawisza

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn Tel. (041) 27 67 174

Adres Urzędu Gminy w Mircu

ug_mirzec@poczta.onet.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski - admin@
mirzec.pl